Støre presset om strømpriser i Stortinget. Lover kraftfulle tiltak om kort tid.

Nordmenn flest kan vente penger til strømregningene like over nyttår. Økt bostøtte kommer trolig før jul. Det varslet en presset statsminister i Stortinget onsdag.

Høyres Tina Bru presset Jonas Gahr Støre på Stortinget.

Jonas Gahr Støre møtte onsdag formiddag i Stortingets spørretime. Da hadde regjeringen timer tidligere presentert nyheter om både økt bostøtte og økt støtte til studenter.

Det var ikke nok for opposisjonen. Høyres Tina Bru og Frps Sylvi Listhaug var raskt ute med kritikk om at dette var for lite.

Støre lover nå en bred løsning med flere tiltak innen kort tid. Han snakket om tiltak til «flere milliarder kroner» og brukte ord som «kraftfull pakke».

– Den er på plass om timer eller få dager, sa Støre.

Lover kutt i strømregninger

Han snakket om en konkret ordning «som skal gå inn i strømregningen til folk.» Ifølge statsministeren er den rett rundt hjørnet.

På spørsmål fra Aftenposten om hva det vil si at den skal «gå inn i strømregningen til folk», svarte han slik:

– At regningene ikke blir for høye. Dere får snart høre hvordan det blir.

Støre avviser at regjeringen har somlet. Han peker på at regjeringen i statsbudsjettet kuttet i elavgiften og økte støtten til Enova.

– Det har vært gjort tiltak, og så har vi avventet og sett situasjonen litt an. Vi har fått vurderinger om hvor lenge situasjonen vil vare og omfanget av den.

Støre understreker at nye ordninger må kvalitetssikres.

Bru: Har brukt lang tid

Men en kritisk opposisjon kritiserer regjeringen for å være for sen på avtrekkeren.

Tina Bru synes det er overraskende at regjeringen ikke klarte å presentere en ferdig pakke allerede nå. Hun er Høyres finanspolitiske talsperson.

– Nå må noen snart bestemme noe. De kan ikke ha et vandrende seminar om dette i flere uker til. Det tåler ikke folk, sier Bru.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet forhandlet i flere uker med SV før de ble enige om statsbudsjett.

– Totalt handlingslammet

Det var ikke bare Høyre som kritiserte regjeringen.

– De sier at det kommer snart, men de har hatt hele høsten på seg. Krisen har vart i flere måneder, likevel valgte de å nesten ikke prioritere det i budsjettet, sier Frp-leder Sylvi Listhaug.

Både Frp og Rødt vil betale 10–11 milliarder kroner tilbake til folket. De ønsker et flatt kronebeløp til alle husstander.

Dette samsvarer med statens økte inntekter på de høye strømprisene.

– Det er ingen grunn til ikke å betale de pengene rett ut til husholdningene. Dette er en ekstra beskatning. De har brukt ukevis på å forhandle om ingenting rundt dette med SV. Det er puslete, skuffende og uforståelig, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

SV-leder Audun Lysbakken avviser at SV har et medansvar for at tiltakene ikke er på plass, selv om de ble enige med regjeringen om budsjett.

– Overhodet ikke. Vi er ansvarlige for budsjettavtalen, ikke for regjeringens politikk på andre felt.

– Men var ikke dette en naturlig del av budsjettet?

– Nei. Regjeringen trengte mer tid. Det lå ikke noen løsninger fra dem på bordet. Det er deres ansvar å komme til Stortinget med løsninger.

Sveinung Rotevatn og Jonas Gahr Støre i spørretimen.

Økt bostøtte – trolig før jul

Regjeringen har allerede vedtatt å øke bostøtten én gang på grunn av høye strømprisen. Onsdag varslet regjeringen en ytterligere økning, og økt sosialhjelp til sårbare grupper som ikke får bostøtte.

  • 1.500 kroner ekstra fra desember til mars. I tillegg kommer 150 kroner pr. person som bor i boligen. Tiltaket vil koste 500 millioner.
  • Det settes av en pott på 100 millioner kroner til sosialhjelpsmottagere, som ikke får bostøtte.

Støre uttalte i Stortinget at «håpet er at bostøtten skal komme før jul». Kommunal- og moderniseringsminister Bjørn Arild Gram var enda litt mer konkret overfor NRK.

– Vi foreslår å øke bostøtten kraftig gjennom vinteren. Det gjør at vi raskt når ut til mange av dem med dårligst råd allerede før jul, sa han. Han varslet også at «vi følger opp gjennom vinteren med månedlige utbetalinger.»

Ikke i pose og sekk.

På spørsmål til Gram om han kan garantere at ikke økt bostøtte fører til avkorting i sosialhjelp, svarer han det ikke er enkelt å gi ett svar på det.

Han poengterer at hensikten er å hjelpe folk med økte kostnader, men ikke dobbelt opp. Han viser også til at arbeids- og sosialministeren har sendt brev til kommunene om å vise romslighet i tolkningen av regelverket om sosialhjelp på grunn av særskilte omstendigheter.

Han forklarer at sosialhjelp er en individuell støtteordning som styres i den enkelte kommune.

– Hvis kommunen gjennom sosialhjelpen har betalt den økte strømkostnaden din, da vil den sikkert se økt bostøtte og sosialhjelp i sammenheng, sier han til Aftenposten.

Han poengterer at bokostnader som utgifter til oppvarming og strøm er en del av sosialhjelpen.

Eller påpeker han at selv om det er en viss overlapp mellom bostøtte og sosialhjelp, er det ikke slik at alle som får den ene stønaden får den andre.

Økt støtte til studenter

Studenter kan søke om et tilleggslån på 3000 kroner for å dekke økte strømutgifter. 1200 kroner av tilleggslånet blir omgjort til stipend.

Tilleggslånet kan gis studenter på universiteter, høyskoler og fagskoler. Voksne elever i videregående opplæring kan også søke. De må dokumentere at de har strømutgifter.

–Allerede i løpet av januar skal tilleggslånet med stipend være tilgjengelig gjennom Lånekassen, og pengene skal utbetales raskt. Det sier forsknings og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Hjelp via strømregningen

Støre varslet at «det kommer en ordning som kommer strømkundene til unnsetning». Han ga flere signaler om at det kommer «penger via strømregningen,» og at de kommer raskt.

Aftenposten vet at utsettelse på utgifter til strøm er blitt diskutert. Signalene fra Støre kunne tyde på en litt annen ordning. Strømselskapene er i hovedsak eid av kommuner og fylker. Sammen med staten eier de samlet sett om lag 90 prosent av produksjonskapasiteten.

Det er mulig å innføre en makspris på strøm på et normert forbruk. Strømselskapene har mulighet via sine faktureringsprogrammer for å kunne håndtere dette, ifølge en ekspert i DN.