LO-lederen ønsket seg rødgrønn samling. I stedet fikk hun en ny rødgrønn krangel.

SV trives godt utenfor regjeringen. Og Sp vil ikke ha med SV. – Det hadde vært slitsomt med Nato-debatt internt i regjeringen, sier Trygve Slagsvold Vedum.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik holdt åpningstale på LOs 35. ordinære kongress mandag.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik åpnet i dag LO-kongressen med et overraskende budskap.

Følsvik vil ha SV med i regjering. Krig og krise i Europa gjør at Norge trenger en flertallsregjering, sa hun.

– Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV må finne sammen, fortsatte hun.

Budskapet ble møtt med begeistring på LO-kongressen. Men blant de rødgrønne partiene var stemningen en helt annen.

I løpet av få timer ble det nemlig raskt klart at hverken SV eller Senterpartiet har til hensikt å finne sammen. Følsviks oppfordring falt på stengrunn.

LO-lederen ønsket seg rødgrønn samling. I stedet fikk hun en ny rødgrønn krangel.

Men Vedum vil ikke

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum har nemlig ikke til hensikt å lytte til LO-lederen. Han mener avstanden til SV er for stor, og at krisene har gjort regjeringssamarbeid enda mindre aktuelt. Det handler om olje, gass og Nato.

Spesielt sikkerhetspolitikken er blitt mye viktigere etter at SV gikk ut av regjeringsforhandlingene i fjor høst, mener Vedum. SV har programfestet at partiet vil melde Norge ut av Nato.

– Vi er veldig tydelige i regjeringen. Vi skal styrke Nato og Forsvaret. Det hadde vært noe helt annet å ha en regjering med intern uenighet. Det å ha en Nato-debatt internt i regjeringen nå, det hadde vært slitsomt, sier han.

SP-leder Trygve Slagsvold Vedum sier det hadde vært slitsomt med Nato-debatt internt i regjeringen. Derfor vil han ikke ha SV med.

Krigen i Ukraina har også gjort norsk olje og gass viktigere, mener Vedum. Krigen har forsterket en allerede alvorlig energikrise i Europa. Da må Norge levere, mener han.

– Vi skal ha stabilitet i hovedlinjene i olje- og gasspolitikken. Det er viktig for oss, men også viktig for energiforsyningen for landene rundt oss, sier han.

Og SV trives godt utenfor

Følsviks appell ble heller ikke møtt med stor begeistring i SV. Fungerende SV-leder Kirsti Bergstø lever godt med dagens situasjon.

– Det er ikke overraskende at LO ønsker større slagkraft for sine saker, spørsmålet er bare hvor vi oppnår mest. Vi valgte å forlate Hurdal fordi vi opplevde at viljen til å gjøre noe med forskjeller og miljø var ikke tilstrekkelig til stede, sier Bergstø.

– Betyr det at dere oppnår vel så mye utenfor regjering?

– Det er to ulike måter å jobbe på. Hvis vi skal ta del i regjering, så må det være et veldig tydelig felles prosjekt. I regjeringen må alle forhandlinger skje internt. Nå kan vi i stedet være helt ærlige på hva som er vårt utgangspunkt. Det innebærer at vi kan forhandle i åpent landskap, sier Bergstø.

Det kan gi LO større innflytelse over resultatet, sier hun.

– Når LO ikke har får gjennomslag i regjering, så kan de ta en andre runde sammen med oss, sier hun.

– Det fungerer altså ganske bra for dere å stå utenfor?

– Vi forandrer Norge hver eneste dag, sier Bergstø.

Kirsti Bergstø er fungerende leder i SV.

– Med respekt å melde bare tull

SV og Senterpartiet er altså enige om en ting: De lever begge godt med regjeringen slik den er i dag. Bergstø har likevel lite til overs for Vedums argument om at SV ville blitt vanskelige i regjering, på grunn av Nato-standpunktet.

– Det han kommer med der, det er med respekt å melde bare tull. Senterpartiet dikter opp grunner for å unngå å gjøre noe med vår tids største utfordringer, nemlig klima og økte forskjeller, sier hun.

Nato var ikke et av problemene under forhandlingene, sier Bergstø.

– Det å komme trekkende nå med forhold som ikke engang var et tema, det er mildt sagt spesielt, sier hun.

– Mer enn noen gang trenger Norge en flertallsregjering

Ap, SV og Sp satt sammen i den første rødgrønne regjeringen fra 2005–2013. De tre partiene gikk til valg i høst med ulike ønsker for en ny regjering. I Hurdal forsøkte de likevel å bli enige om en felles regjeringsplattform.

Men det endte med at SV trakk seg på grunn av for stor politisk avstand, særlig til Sp.

Ap og Sp har til sammen 76 representanter i Stortinget. Det trengs minst 85 mandater for å få flertall. SV fikk 13 representanter og er i praksis regjeringens foretrukne partner. Til sammen har de tre partiene flertall.

Det er et flertall LO-lederen ønsker seg i regjering. Men heller ikke Ap-leder Jonas Gahr Støre sier at det er en aktuell problemstilling nå.

– Jeg er opptatt av at vi skal samarbeide godt på det grunnlaget vi har. Og det gjør vi. Og så får vi ta det som det kommer. Vi merker oss det LO sier. Det er viktig å ta med, sier Støre til NTB.