Politikk

...om skole:

 • Stine Barstad

ta04f123_doc6lurq0d46d21kk2sqo0v-7YnYMPaJ3q.jpg Roald, Berit

— Dere vil sikre barna rett til å gå på sin nærskole. Er det et problem at noen skoler får veldig høy minoritetsandel?

— Grunnen til at vi har mange med minoritetsbakgrunn som bor i enkelte bydeler, og sokner til enkelte skoler, er at det er dyrt å bo på vestkanten, og billigere å bo på østkanten. Det vi vil gjøre med det, er å bygge flere ikke-kommersielle utleieboliger i Oslo. Det kan man blant annet gjøre ved å opprette en kommunal boligstiftelse som sørger for ikke-kommersielle utleieboliger, og man kan stille krav til utbygger om at de må ha noen ikke-kommersielle boliger når de gjennomfører prosjekter. Så er det lett å skjære folk med minoritetsbakgrunn over en kam, men vi er ikke like alle sammen. Vi må sette inn ressurser der hvor man trenger mer oppfølging. Vi ønsker økt lærertetthet, og spesielt der hvor det trengs i Oslo. Det er det samme som Høyre og Venstre også gjør i Oslo i dag.

- Vil dere ha flere lærere eller bedre lærere?

— I Oslo gjør man begge deler. Vi støtter at lærerne skal få et kompetanseløft, og så ser vi at man trenger å følge opp de klassene som trenger det mest i Oslo. Vi er skeptiske til heldagsskolen, for vi mener skolen ikke skal bestemme alt det barna gjør i løpet av en dag. Men de som trenger det, skal ha tilbud om leksehjelp, enten i frivillig regi eller fra skolen. Det vil lette en del av presset på de skolene der barna enten ikke kan få så mye oppfølging hjemme, eller ikke har plass til å gjøre lekser, hvis de bor mange på liten plass.

- I Oslo er det ikke lange avstander, men det kan være ganske store forskjeller i elevsammensetningen på skolene. Er det ikke verdt at noen barn reiser litt lenger, for å få en bedre balanse?

— Det viktigste er at barn ikke må reise for langt. Mange foreldre føler allerede i dag at det er skummelt å la barna gå til skolen, fordi det er dårlig tilrettelagt og mange biler langs skoleveien. Hvis barn som allerede har flere ting å stri med enn andre, må reise lenger, så får de en ekstra byrde.

- Dere vil gi leksehjelp til alle som trenger det, gjennom hele grunnskolen. Er det lærere som skal gi den leksehjelpen, eller er det andre?

— Det er aller best at det er lærere, men jeg mener personlig at det er mange andre flinke folk som også kan hjelpe til, så jeg vil ikke si noe bastant om det. Jeg ser for meg en blanding.

- Vil dere ha en reduksjon i testregimet i Oslo-skolen?

— Ja, det vil vi. Vi mener det er for mye testing i Oslo-skolen, og at det går ut over hvordan lærerne disponerer en del av tiden. Vi mener at det blir mye pugging til prøver og mindre fokus på at elever skal lære det de trenger for å gå videre i skoleløpet slik at de ikke faller ut. Vi vil ha mindre testing og mer fokus på læring.

- Dere vil ha og frukt og grønt i skolen. Skal frukten være gratis?

— Hvis vi ikke har programfestet det, er det et åpent spørsmål.

- Dere vil også ha helsesøstre i 100 prosent stilling på alle skoler. Hva er viktigst?

— Jeg vil prioritere helsesøster, for det er veldig mange unge i dag som sliter psykisk. Vi har for få helsesøstre i skolen i dag. Det er viktig for å sikre at unge ikke går ut av skolen og allerede da sliter med psyken. Frukt og grønt er også viktig, og det jeg selv har sett fra jobb med leksehjelp, er at et lite måltid ved starten ga ungene mer konsentrasjon. Det er klart at frukt og grønt også er viktig.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Politikk

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Lærernormen er en seier for norsk skole | Hans Fredrik Grøvan

 2. SID

  Unge Høyre følger ikke med i timen. Skolehelsetjenesten ble styrket under rødgrønn regjering | Ingrid Myhr (18)

 3. DEBATT

  Lærernorm er overstyring av faglig skjønn | Thomas Dahl

 4. NORGE

  Utdanningsforbundet: Mange lærere er bekymret for at skolene åpnes etter påske

 5. POLITIKK

  Dette er SVs fire ufravikelige krav for å støtte en Støre-regjering

 6. DEBATT

  Styrk skolenes arbeid mot ungdomskriminalitet!