Ap skal stanse sentraliseringen. Partiet mislyktes helt med det sist partiet satt i regjering.

Ap gjenbruker partiets slagord fra mellomkrigstiden – «By og land, hand i hand» – for å vinne tilbake distriktsvelgerne partiet har mistet til Sp.

Aps nestleder Hadia Tajik la torsdag frem partiets nye distriktspolitikk foran valget neste år. 60 tiltak ble lansert for å stanse sentralisering.

Nestleder Hadia Tajik og kommunalpolitisk talsperson Stein Erik Lauvås la torsdag frem Aps nye distriktspolitikk foran valget neste år.

Lauvås sa at Aps mål er å stanse sentraliseringen og snu flyttestrømmen fra distriktene og inn til sentrale strøk.

Hele 60 ulike tiltak ble klasket på bordet.

Ap har blødd velgere til Sp over lang tid. Partiet vil stanse lekkasjen med «det største distriktsløftet til Ap siden 1970-tallet», heter det på Aps hjemmeside.

Distriktsordre til Ap-statsråder

Tajik sier en Ap-ledet regjering etter valget neste år umiddelbart vil starte arbeidet med å stake ut en ny kurs i distriktspolitikken.

– Vi vil sette i gang nye tiltak for å skape utvikling og fremtidstro i hele landet. Vi vil forsterke innsatsen på områder som regjeringen har forsømt.

Alle statsråder i en Ap-ledet regjering vil få marsjordre om at all politikk skal ta hensyn til effekten den gir for distriktene.

– Etter sju år med en regjering som har prioritert privatisering, sentralisering og kutt i velferd, er det på høy tid med en ny kurs. Dersom vi vinner valget, vil en god del skje allerede de første 100 dagene i regjering.

Greide det ikke forrige gang

Men i løpet av åtte rødgrønne år (2005–2013) greide den Ap-ledede regjeringen hverken å stanse sentralisering eller gjøre noe med flyttestrøm.

En gjennomgang Aftenposten har gjort viser at sist Ap satt i regjering ble det blant annet:

  • Adskillig flere innbyggere i de største byene.
  • Færre skoler, overveiende i distriktene (336 færre)
  • Færre sykehus med akuttfunksjon (fire færre)
  • Kraftig reduksjon i jordbruksareal
  • Færre gårdsbruk (9000 færre)

Gjennomgangen inkluderer årene 2001 til 2016. Den viser at Norge går i retning av mer sentralisering. Og at utviklingen i store trekk er ganske lik, uavhengig av hvilke partier som sitter i regjering.

Ifølge SSB har det siden 70-tallet vært en økende tendens at folk flytter fra bygdene til sentrale strøk.

Nærhetsprinsipp for statlige etater

Tajik svarer slik på spørsmål om hva som er Aps viktigste grep for å stanse sentralisering og snu flyttestrøm.

– Vi vil snu den trenden der folk føler at de må flytte ut av lokalsamfunn fordi arbeidsplasser er nedleggingstruet og makten flyttes inn til byene. Folk må oppleve at de har en jobb å gå til og at de har et tjenestetilbud som skaper trygghet. Folk må ikke oppleve at de er tvunget til å flytte for å ta vare på seg selv og familien.

Hun sier partiet vil etablere et nærhetsprinsipp for all statlig virksomhet.

– Ved all omorganiseringer skal i langt større grad legges vekt på at kompetansen skal ligge så nær folk som mulig. Dessuten vil vi sikre en god kommuneøkonomi og et godt velferdstilbud. Vi vil opprettholde sykehustilbudet og ansette flere i politiet, sier Tajik.

– Men dere lyktes ikke å stanse sentraliseringen sist dere hadde regjeringsmakt. Hvorfor skal dere lykkes nå?

– Når vi ruller ut en storsatsing med distriktspolitiske tiltak, så er det all grunn til å tro at vi greie å snu utviklingen som dagens regjering har stått for.

– Tar dere ikke bare etter Sp med denne tiltakspakken?

– Ap har snakket om «By og land, i hand i hand» lenge. Det har vært vårt slagord i mange tiår og har vært en rød tråd for oss hele tiden.

Fallende innbyggertall største problem

Et utvalg nedsatt av regjeringen konkluderte denne uken med at for få barnefødsler og økende fraflytting er distriktenes største problem.

Utvalgets mandat var å utrede næringslivets betydning for å nå politiske mål for distriktene.

Utvalget råder regjeringen til å legge opp til at kommunene får beholde mer av verdiene som skapes lokalt.

Samt øke antall statlige arbeidsplasser i distriktene.

Og etablere en finansieringsordning som sikrer studiesteder i distriktene.