Politikk

Ap går for mer stat og styring

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ikke kalle forslaget til nytt program en klar venstrevri. Han karakteriserer det heller som gjenkjennelig sosialdemokratisk.

Ap-leder Jonas Gahr Støre legger frem forslag til program for neste stortingsperiode. Staten blir verktøyet i en grønn omstilling av industrien.
 • Alf Ole Ask
  Journalist

Det var en tydelig fornøyd Ap-leder Jonas Gahr Støre som fredag formiddag la frem forslaget til nytt program.

Støre er særlig fornøyd med at fagbevegelsen og AUF har kommet frem til felles formuleringer om klima- og energipolitikk.

Med et unntak: AUF vil trekke iskanten, grensen for oljevirksomhet, lenger sør. Dette er en av tre dissenser. De andre to er på atomvåpen og abort.

Utvide og bruke staten

Programutkastet er tydelig på at Ap ikke bare verner det offentlige eierskapet. Det vil utvide det. Staten skal bli en mer aktiv eier i alt fra Telenor og Equinor til Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet).

Signalene fra Ap er at de ikke vil redusere statens eierandel i Equinor, slik Høyre ønsker. Ap vil heller bruke den statsdominerte oljekjempen til å investere i grønn omstilling. Ap-lederen la ikke skul på at det blant annet er erfaringene med pandemien som har vist behovet for sterke fellesskapsløsninger.

Her er smakebiter på den nye tydelige sosialdemokratiske politikken:

 • Statlig eierskap: I dagens program vil Ap ha et sterkt statlig eierskap, som sikrer kontroll over naturressurser, viktig infrastruktur og eierskap i strategisk viktige industribedrifter. Men nå vil partiet gå lenger. Det åpner for at staten etablerer eller kjøper seg inn i selskaper av stor strategisk interesse. Det statlige eierskapet skal utøves mer aktivt for å fremme fellesskapets interesser. Konkret nevner Ap saker som klima og bærekraft, lønns- og arbeidsvilkår, lokale ringvirkninger, læreplasser, kamp mot sosial dumping og moderasjon i lederlønninger. Ap vil også vurdere å opprette nye statlige selskaper innenfor mineraler, hydrogen og farmasi.
 • Oljefondet: I dagens program vil Ap videreutvikle investeringsstrategien med sikte på høyest mulig avkastning. Det skal skje innenfor «moderat risiko og de etiske retningslinjene.» I forslaget foreslås en «tettere og mer helhetlig styring» av forvaltningen. Ap vil skjerpe reglene for når fondet skal trekke seg fra investeringer.
 • Velferdsstaten: I utkastet heter det at Ap vil ha slutt på at vår felles velferdsstat styres basert på markedsmekanismer som ikke passer i offentlig sektor. Partiet vil bort fra importerte modeller for ledelse som ikke passer i Norge, og «misforstått mål- og hvor det som kan telles, er det eneste som teller».
 • Luftambulansetjenesten: Staten skal overta, foreslår Ap. I dagens program skal tjenesten bare «gjennomgås for å sikre god dekning og kvalitet.»
 • Tannhelse: Arbeiderpartiet går lenger enn tidligere i å love gratis tannlege. I programmet for denne perioden skriver AP at «det er nødvendig å gå gradvis frem for å styrke rettighetene på dette feltet.»
 • Privatskoler: Ap vil gi «privatskole-veto for kommuner.» I dagens program finnes ikke noe slikt løfte.
 • Distriktene: Alle nye reformer skal underlegges en analyse av de distriktspolitiske konsekvensene. Ingen offentlige tjenestesteder skal legges ned med mindre det « er avgjørende for å ivareta nasjonale interesser.»

Kartet skal stemme med terrenget

– Du kaller det tydeligere, men er det ikke en klar venstredreining?

– Dette er gjenkjennelig sosialdemokratisk. Aps fremste kjennetegn er at vi søker svar på det som er utfordringen for folk i dag, sier Ap-lederen.

Støre legger til at Ap gjør det som er riktig, slik at det politiske kartet stemmer med terrenget.

– Jeg mener vi er gjenkjennelig i det at vi skal gi like muligheter til folk. Da må vi ha en sterk velferdsstat. Det er vårt politiske fundament. Det er hverken høyre eller venstre, men sosialdemokrati i praksis, slår han fast.

– Men ligger ikke sosialdemokratiet til venstre?

– Jo, i det store politiske landskapet ligger vi til venstre. Programutkastet er en tydeliggjøring av sosialdemokratiske svar på dagens politiske utfordringer, avslutter han.

På landsmøtet i 2019 vedtok partiet at det også skal lages et prinsipprogram. Støre sa at det kommer et forslag om partiets verdigrunnlag senere.

Programutkastet, som Støre kaller en front mot privatisering, skal nå på høring i partiorganisasjonen. Landsmøtet i april neste år skal vedta programmet.

Høyre: Ap går til venstre

Høyre-nestleder og finansminister Jan Tore Sanner er ikke overraskende kritisk til programutkastet.

«Vi ser at Støres Arbeiderparti er et ganske nytt Arbeiderparti som går tydelig mot venstre. De går tilbake og gjør de gamle feilene fra 1970-tallet. Vi står i en situasjon hvor det private næringslivet sliter. Det siste vi trenger er mer statlig styring og en stat som eser ut på bekostning av private jobber. Det er helt feil medisin», uttaler han i en e-post til Aftenposten.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Arbeiderpartiet (Ap)
 2. Equinor
 3. AUF
 4. Jonas Gahr Støre