Politikk

Oljefondet har solgt milliardinvestering i kontroversielt kinesisk teknologiselskap

Oljefondet har solgt seg ut av det kinesiske teknologiselskapet Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. Selskapet anklages for grove brudd på menneskerettighetene mot uigurene.

Overvåkingskameraene henger over alt i Kashgar og andre byer i den kinesiske Xinjiang-regionen. Uigurer og andre minoritetsgrupper holdes under nøye oppsyn, ifølge en rekke menneskerettighetsorganisasjoner.
 • Thomas Spence
 • Kristoffer Rønneberg
  Journalist

Etikkrådet som overvåker Oljefondets investeringer, anbefalte i januar å ekskludere Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. fra Statens pensjonsfond utland (SPU).

Årsaken var en «uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til grove brudd på menneskerettighetene».

11. september mottok Etikkrådet brev fra Norges Bank om at saken ikke blir behandlet «fordi SPU ikkje lenger er investert i selskapet.».

Oljefondet hadde i fjor aksjer for 1,2 milliarder kroner i selskapet.

Leverer overvåkingsutstyr i område der minoriteter interneres

Hikvision er et kinesisk globalt teknologiselskap som leverer produkter og tjenester innen overvåkingsteknologi. Anbefalingen gjaldt Hikvisions rolle i overvåkingen av befolkningen i Xinjiang-regionen i Kina.

Innbyggerne i Xinjiang, særlig den etniske minoriteten uigurene og andre muslimske minoriteter, blir utsatt for omfattende overvåking.

Overvåkingen kan føre til vilkårlig internering i interneringsleirer. De innsatte i disse leirene blir isolert fra familien og vet ikke når de får slippe ut. De innsatte blir også utsett for indoktrinering som har som formål å få de til å forlate sin religion. Det har også kommet rapporter om psykisk og fysisk mishandling.

Les også

Norge kritiserer de kinesiske interneringsleirene. Samtidig fortsetter Oljefondet å investere i selskaper som tjener penger på dem.

Det er estimert at minst 800.000 personer fra muslimske minoritetsgrupper er internert i desse leirene.

Selskapet har samarbeidet med myndighetene om produksjon, installasjon, drift og vedlikehold av overvåkingssystemer. Selskapet bekreftet disse prosjektene i årsrapporten for 2019.

Etikkrådet mener at selskapet gjennom disse prosjektene muliggjør krenking av menneskerettighetene.

– Vi vurderer resultatet som en seier

I en e-post i mars 2019 spurte Aftenposten om Hikvisions kameraer ble benyttet av kinesiske myndigheter i interneringsleirene i Xinjiang. Da svarte selskapet slik:

«Kinesiske myndigheter er ikke involvert i driften av Hikvision, som er et uavhengig, globalt og børsnotert selskap.»

– Dersom dette stemmer, har fondet solgt investeringer på 1200 millioner kroner i løpt av ni måneder. Vi ser på dette som en rask håndtering av saken, sier Adiljan Abdurihim, sekretær i Den norske uighurkomiteen.

Komiteen har tatt opp saken med politiske partier, menneskerettighetsorganisasjoner og Etikkrådet de siste årene.

– Vi vurderer resultatet som en seier. Samtidig håper vi at flere lignende selskaper som er direkte eller indirekte involvert i kinesiske myndigheters menneskerettighetsbrudd, også utelukkes, sier Adiljan Abdurihim.

SVs Audun Lysbakken stilte i 2019 spørsmål til daværende finansminister Siv Jensen (Frp) om hva hun ville gjøre «for å hindre at Norge tjener penger på menneskerettighetsbrudd».

– Det følger av arbeidsdelingen at Finansdepartementet ikke vurderer eller tar stilling til investeringer i enkeltselskaper, svarte Jensen.

Les også

 1. Hun ble sperret inne og utsatt for elektrosjokk. Målet er å gjøre dem til «vanlige folk», hevder kineserne.

 2. Kina begynte å overvåke og fengsle uigurer. Da startet Oljefondet å investere i kinesisk overvåking.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Oljefondet
 2. Hikvision
 3. Kina
 4. Norges Bank
 5. Menneskerettigheter