Frp kneler i Oslo. Han skal løfte Oslo-partiet.

Jon Engen-Helgheim (39) ble vraket i hjemfylket Buskerud. Nå skal Frps profilerte innvandringspolitiske talsperson gjenreise lokalpartiet i Oslo fra den politiske branntomten.

Jon Engen-Helgheim fikk lørdag annenplassen på Oslo Frps stortingsliste. Han vil gjøre integrering til en av Frps viktigste saker i valgkampen, ved siden av samferdsel og helse.

Lørdag fikk 39-åringen annenplassen på Oslo Frps stortingsliste, bak Christian Tybring-Gjedde.

– Jeg er veldig glad og takknemlig for muligheten som Oslo Frp nå har gitt meg, sier stortingsrepresentant Jon Engen-Helgheim til Aftenposten

Muligheten bød seg da partileder Siv Jensen i februar overrasket alle med å annonsere sin avgang både som om partileder og stortingskandidat i Oslo.

Det åpnet opp for Engen-Helgheim som – også overraskende for mange – tapte nominasjonskampen for Morten Wold i Buskerud i november.

Han sier han fikk mange telefoner fra Frp-ere i Oslo om å stille som kandidat i Oslo, men at han i utgangspunktet ikke ønsket å utfordre noen av dem som da sto på Oslo-listen.

– Men da Siv trådte tilbake, takket jeg ja. Jeg har bodd tre av de fire siste årene i Oslo og kjenner byen ganske godt. Og jeg skal nå gjøre meg enda bedre kjent med Oslos utfordringer.

Katastrofal oppslutning i Oslo

Siden 1995 har partiet i Oslo dalt jevnt fra en oppslutning på over 20 prosent til 5,3 i 2019-valget.

Det er samme oppslutning som Frp fikk på et snitt av målingene i februar brutt ned på Oslo, ifølge Poll of polls. Det ville ha gitt kun ett stortingsmandat. I dag har partiet to.

I desember i fjor ble Oslo Frp satt under administrasjon av Frps sentralstyre, og daværende fylkesleder Geir Ugland Jacobsen ble ekskludert. 6. mars ble ringreven Peter N. Myhre valgt til ny fylkesleder i Oslo, i et forsøk på å skape ro i Oslo-partiet

Med Engen-Helgheim på laget håper mange Frp-ere at oppslutningen i hovedstaden skal øke igjen, og i alle fall sikre Oslo to stortingsrepresentanter.

Frps partihøvding Carl I. Hagen, som lørdag tapte kampvoteringen om den høyst usikre tredjeplassen mot Aina Stenersen, mener Engen-Helgheim kan dra mange nye velgere i Oslo.

– Jeg tror Jon vil gjøre en veldig god jobb for Oslo. Han har bred tilslutning i en del Høyre- og Ap-kretser. Jeg tror absolutt at han kan heve oppslutningen. Jeg håper de lar ham fortsette som innvandringspolitisk talsperson, sier Hagen.

Vil bekjempe Islam Net

Engen-Helgheim sier han vil ha trykk på tre saker i valgkampen: samferdsel, helse og innvandring/integrering.

– Og jeg er usikker på rekkefølgen, sier han.

– Men Oslo har helt klart en del utfordringer knyttet til integrering som det tas tak i. Vi må sikre at unge innvandrere føler seg ivaretatt og inkludert. Noen går i bresjen for å ødelegge for integreringen. Å slåss mot dette vil bli en av de viktigste sakene.

– Hvem er det som ødelegger for integreringen?

– For eksempel den radikale grupperingen Islam Net som vil etablere seg med et svært religiøst aktivitetssenter for barn og unge i Groruddalen.

Han mener Islam Nets aktiviteter er «veldig skadelige» og gjør «hverdagen vanskeligere» for unge muslimer.

– Vi ser i flere byer at muslimske trossamfunn trekker innvandrerungdom vekk fra et inkluderende samfunn. Det er en kjempeutfordring som det har vært berøringsangst i Norge for å gå inn i.

Nylig avdekket Filter Nyheter at den omstridte organisasjonen står bak oppkjøpet av en eiendom i Oslo for 60 millioner kroner. Islam Net bekjenner seg en streng salafi-inspirert form for islam.

Engen-Helgheim sier han og Frp vil fremme forslag på Stortinget som skal hindre organisasjonen i å ta lokalene i bruk.

– Mer opptatt av integrering enn innvandring

Han mener Oslo og andre kommuner må få sterkere virkemidler for å kunne gripe inn og stanse organisasjoner som driver med fritidsaktivitet mot barn og unge «som åpenbart hemmer integreringen».

– Er det tankekors at Oslo Frp har så lav oppslutning i Oslo, den byen i Norge med størst innvandrerbefolkning?

– Nei, det er det ikke. Det er mange årsaker til det. Men vi må heller ikke være redd for å se nærmere på våre tidligere løsninger i Oslo.

– Er du sikker på at fokus på innvandringspolitikk er en suksessoppskrift i Oslo?

– Det er ingen enkeltsak som er noen suksessoppskrift. Frps innvandringspolitikk er den beste og har støtte langt utover Frps rekker, men oslofolk er opptatt av mer enn bare innvandring. Derfor er det viktig at vi får frem våre løsninger på andre felt også.

Engen-Helgheim sier at integrering nok er viktigere enn innvandring akkurat nå.

– På grunn av Frps innstramninger i regjering kommer det nå svært få asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente.

Islam Net tar sterkt avstand fra Engen-Helgheims forslag. I et leserinnlegg i Vårt Land avviser organisasjonen at de ønsker å hindre integrering. Islam Net mener et aktivitetssenter i Groruddalen vil gagne barn og unge, øke samfunnsdeltagelsen og styrke integreringsarbeidet.

Det har ikke lykkes å få en kommentar fra Islam Net lørdag.

Tybring-Gjedde fikk 14 blanke stemmer

Christian Tybring-Gjedde ble som ventet nominert på førsteplassen i Oslo.

Det var tidligere i vinter knyttet spenning til Tybring-Gjeddes skjebne i nominasjonen – etter at Ugland Jacobsen ble ekskludert. Tybring-Gjedde har vært en av Ugland Jacobsens støttespillere.

Men Tybring-Gjedde står fortsatt sterkt i Oslo Frp. Da han ble plassert øverst på komiteens siste forslag, kom det ingen benkeforslag som utfordret ham.

Likevel fikk han 14 blanke stemmer på nominasjonsmøtet lørdag. Av 59 avgitte stemmer fikk Tybring-Gjedde 45.

– Jeg er ingen nasjonalist

– Jeg er glad i landet mitt, men jeg er ingen nasjonalist, sa Tybring-Gjedde på nominasjonsmøtet.

Han sa at «limet er i ferd med å løsne og nasjonalfølelsen er i ferd med å forvitre».

– Jeg reagerer også på medienes valg av nyheter og medienes vinkling av nyheter. Jeg vil utfordre etablerte sannheter.