Politikk

Sitatene som viser hvor ulikt Hareide og Ropstad snakker om KrF

Lederen og nestlederen i KrF velger gang etter gang helt ulike ord og tilnærminger når de skal beskrive partiets situasjon.

KrF-leder Knut Arild Hareide og nestleder Kjell Ingolf Ropstad (t.v.) er uenige både om hva de har oppnådd og med hvilken regjering de vil oppnå mest fremover.
  • Thomas Spence

Begge ønsker for eksempel et «varmere samfunn», men har stikk motsatt syn på hvilken regjering som vil gi et «varmere samfunn».

Fra ledertrioen i KrF første gang troppet opp etter partileder Knut Arild Hareides tale, der han foreslo et samarbeid med Ap og Sp, har det vært klart at ledelsen er splittet.

I talen valgte Hareide et bilde fra idrettens verden og sammenlignet de politiske resultatene under Solberg-regjeringen med en fotballkamp. En kamp der KrF stadig starter 0–2, og etter mye slit kjemper til seg et uavgjortresultat 2–2.

Allerede her ser Ropstad annerledes på situasjonen.

– Å oppsummere fem års samarbeid med at vi har ligget under 0–2 og klart å komme til 2–2, er en virkelighetsforståelse vi ikke deler, skrev han på KrFs nettsider sammen med nestleder Olaug Bollestad.

– Vi har fått så store gjennomslag at det mer er snakk om 2–1 og kanskje 3–1 til KrF etter at budsjettet er i havn, sier Ropstad.

Dette er ikke det eneste politiske resultatregnskapet de to er uenige om. Aftenposten har samlet noen av de ulike stridstemaene og har sett på hvor ulikt de beskrives.

  • Les også Hareide: Fortsatt åpent og krevende

Uenigheten mellom Hareide og Ropstad kommer klart frem i både uttalelser til mediene og i innlegg de begge har skrevet på partiets hjemmeside:

Om fløypartiene SV og Frp i eller utenfor regjering:

Hareide:

«Det er bedre med et mindre fløyparti utenfor regjering, enn å ha et stort fløyparti inne i regjering.
En Ap-Sp-KrF-regjering vil søke støtte i Stortinget fra sak til sak, i dette tilfellet med SV og MDG på den ene siden og med V, H og FrP på den andre, slik andre mindretallsregjeringer har gjort før.»

Ropstad:

«Går vi inn sammen med Ap og Sp vil vi frivillig gi SV den vippemakten vi har i dag. Det er en stor risiko og vil trekke politikken mot ytre venstre.
Det betyr at våre seire i regjeringsforhandlingene ikke nødvendigvis vil være reelle seire, fordi vi kan tape dem i Stortinget. Vi bør tenke oss om før vi frivillig gir denne makten til SV.»

Både Knut Arild Hareide og Kjell Ingolf Ropstad ønsker et «varmere samfunn»- men med hver sin regjering som redskap.

Om et «varmere samfunn» med rødgrønn eller gul – grønnblå regjering:

Hareide sier et linjeskifte trengs:

«Det dreier seg om hvilket samfunn vi vil ha. Et varmere samfunn.»

Ropstad skriver at de gjennom det borgerlige samarbeidet har bidratt til nettopp dette:

«La oss nevne noen gjennomslag KrF har fått til de siste årene, som vi mener har bidratt til et rausere, tryggere og varmere samfunn.»

Om Aps forhold til kristendommen:

Hareide mener Ap og KrF har kommet hverandre i møte:

«Arbeidernes solidaritetstanke og kristendommens nestekjærlighetsideal har mye felles. Men kristenfolket og arbeiderbevegelsen har også historisk sett på hverandre med gjensidig og dyp skepsis.

Men noe har skjedd de senere årene. Vi har inngått kirkeforlik med Ap. Vi har inngått friskoleforlik med Ap. Selv etter åtte år i regjering hadde ikke Ap fjernet kontantstøtten. Nå har de også begynt å snakke om familien.»

Ropstad sier Ap har bidratt til stadige angrep mot KrF:

«Arbeiderpartiet og SV har gått i front for å svekke kristendommens plass i skole og barnehage og insisterer på å ta bort K-en i KRLE faget. Mange husker fortsatt den rødgrønne regjeringens kamp mot bordbønn og deres manglende sperrer for å blande seg inn i Kirkens indre anliggender.»

Om resultater med Solberg-regjeringen:

Hareide sier partiet har brukt uforholdsmessig mye tid og krefter på å rette opp feil:

«Vi har de siste fem årene klart å få gjennomslag for mange viktige KrF-saker. Og vi har brukt mye politisk kapital på å stanse usosial politikk, lite miljøvennlig politikk, negativ politikk for landbruket, kutt i hjelpen til verdens fattige og stagget noe av Regjeringens sentraliseringsiver.»

Ropstad sier KrF gang på gang har fått gjennomført viktig KrF-politikk:

«Vi har fått til bemerkelsesverdige gjennomslag: Økt kontantstøtte,
lærernorm, stanset tidlig ultralyd, sikret en prosent bistand hvert år og full kompensasjon for familier med alvorlig syke barn.»

Om å samarbeide med Ap og LO:

Hareide sier forholdet til LO er bedre:

«Forholdet mellom arbeiderbevegelsen og kristenfolket har slett ikke vært rosenrødt. Men noe har skjedd de senere årene.
I motsetning til regjeringserklæringen fra Jeløya til nåværende regjering inneholdt Soria Moria-erklæringen en forankring i den kristne kulturarven.»

Ropstad sier LO fortsatt er en motstander av KrF:

«Det er en ønskedrøm å tro at Ap liker oss like godt som Jonas Gahr Støre gjør. Etter valget slo Aps partisekretær Kjersti Stenseng fast at det var feil for Ap å se til sentrum, og at avstanden til KrF var for stor til et regjeringssamarbeid. LO lederen jublet for at Aps flørt med KrF endelig var over.»

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Kjell Ingolf Ropstad
  2. Erna Solberg
  3. Jonas Gahr Støre
  4. Knut Arild Hareide
  5. KrFs skjebnevalg