KrF-høvding: – Ser vi historisk på det, så har ingen angrepet kristenfolket mer enn Arbeiderpartiet.

ÅLESUND (Aftenposten): KrF-høvding Kjell Furnes mener det er urovekkende hvis KrF bidrar til at Ap-leder Jonas Gahr Støre blir statsminister. Han mener Støre motarbeider Israel og viser til at han tok initiativ til dialog med Hamas.

KrF-veteran Kjell Furnes (hvit jakke) går hardt ut mot Knut Arild Hareides forslag om at KrF skal søke regjeringsmakt med venstresiden. Her er han tilhørerplass mens Knut Arild Hareide og nestleder Olaug Bollestad ankommer misjonssalen i Ålesund.

– Det blir veldig tungt hvis Støre blir statsminister, sier han.

Den mangeårige lederen av Israels Venner på Stortinget på 80-tallet, stortingsrepresentanten, fylkesordføreren i Møre og Romsdal, ordføreren og bedehusmannen Kjell Furnes (82) advarer sterkt mot et regjeringssamarbeid med venstresiden.

I kveld møter KrF-leder Knut Arild Hareide i Misjonssalen i Spjelkavik utenfor Ålesund.

Hareide og nestleder Olaug Bollestad skal i kveld duellere foran flere hundre KrF-medlemmer fra hele Møre og Romsdal, et av de blåeste og mest kristenkonservative delene av både KrF og kongeriket.

Her får Kjell Furnes Kongens fortjenestemedalje i gull på Slottet i 2005 for sin innsats som politiker og mangeårige engasjement i Sunnmøre Indremisjon og Den norske santalmisjonen.

Furnes sier at siden krigen har KrF vært partiet for kristenfolket her i fylket.

Han reiser fortsatt mye rundt i fylket, holder foredrag og snakker med folk.

– Mange av dem jeg møter og snakker med her i fylket mener det vil være aldeles galt og meningsløst å gå i regjering sammen med venstresiden og Arbeiderpartiet.

– Ser vi historisk på det så har ingen angrepet kristenfolket mer enn Arbeiderpartiet, sier Furnes.

KrF-veteran Kjell Furnes går hardt ut mot Knut Arild Hareides forslag om at KrF skal søke regjeringsmakt sammen med Ap og Sp.

– Ap lyktes med å ta kristendommen ut av skolen

Han viser til at allerede i mellomkrigstiden ville Ap «ha kristendommen ut av skolen».

– Det lyktes de med. Ap sto også i bresjen for loven om selvbestemt abort på 70-tallet. Det har kostet flere hundre tusen ufødte barn livet, sier han.

Den tidligere lederen i det Vestlandske Indremisjonsforbundet sier Ap har en sosial og en økonomiske politikk som sammenfaller med KrFs synspunkter på en del punkter.

– Men når det gjelder menneskeverd og etiske saker så har ikke kristenfolket fått mye respons fra sosialistisk side.

Han sier Ap vurderer å innføre et tredje kjønn og at partiet vil fjerne K-en i KRLE-faget.

– Ap vil også øke minimumskravet til antall medlemmer i trossamfunn for å få økonomisk støtte og partiet vil fjerne kontantstøtten.

Ap har også har hatt en avvisende holdning til friskolene, selv om det nå er inngått et forlik mellom Ap og KrF.

– Saken om reservasjonsretten viste også at Arbeiderpartiet ikke har noen forståelse for KrFs synspunkter i etiske spørsmål. Der sto partiene på hver sin side.

Venstrevri kan bli spikeren i kisten for KrF

– Frykter du for KrFs fremtid?

– Ja, jeg er redd partiet kan bli miste ytterlige oppslutning hvis partiet velger sosialistisk side. Jeg er redd det kan bli spikeren i kisten hvis KrF nå velger å felle en ikke-sosialistisk regjering.

Furnes sier listen over kjernesaker der KrF har tapt terreng til venstresidepartiene begynner å bli lang.

– KrF har tapt flere kjernesaker de siste 30 årene. Jeg pleier å sammenligne det med at KrF en gang sto øverst i trappen og hadde klare standpunkt. Men så har partiet ble presset ned trinn for trinn og tapt flere og flere saker. Jeg tror at hvis KrF nå skal gå i regjering med sosialistene så har partiet nådd det nederste trinnet i trappen.

Han trekker frem forholdet til Israel for å forklare hvorfor KrF er viktig som politisk parti.

Kjell Furnes i 1985 da han var leder i parlamentarikerforsamlingen Israels Venner på Stortinget.

– Jeg og mange i kristenfolket har et varmt forhold til Israel. Jeg var også formann i Israels Venner på Stortinget. Jeg synes det er veldig tungt hvis KrF skal bidra til at Ap-leder Jonas Gahr Støre blir statsminister.

Furnes mener Støre har omtalt Israel i ordelag som kan knytte Israel til apartheid. Han peker dessuten på at det var Støre og den rødgrønne regjeringen som tok initiativ til at Norge også skulle ha kontakt med den omstridte palestinske organisasjonen Hamas.

Ifølge AUF-leder Mani Hussaini var det på AUFs sommerleir i år at Støre snakket om Israel og apartheid.

– Støre refererte til at det er en urovekkende utvikling i Israel og at mange israelere i dag snakker om sitt eget land som en apartheidstat, sier Hussaini.

For mange Israel-venner er jødene Guds utvalgte folk. Staten Israel har også for mange kristenkonservative en plass i et profetisk endetidsbilde.

Støre: – Har til alle tider forsvart staten Israel

Støre er forelagt Furnes’ uttalelser om Hamas og Israel. Her følger Støres svar:

«Ap har til alle tider forsvart staten Israel, og Israels rett til sikkerhet og trygghet for sine innbyggere. Vi har forsvart palestinernes rett til en egen stat og vil har i og utenfor regjering støttet arbeidet for en tostatsløsning der israelere og palestinere kan leve side om side i fred og sikkerhet. Det har vært bred støtte til denne tilnærmingen i norsk politikk.»

«Gjennom mine syv år som utenriksminister arbeidet jeg for en slik løsning i alle mulige sammenhenger, i kontakt med israelere og palestinere og i de internasjonale forhandlingene Norge ledet. Det handlet også om å formidle klare norske budskap til alle parter og grupperinger, i tråd med norsk tradisjon om å ha dialog med alle involverte parter. En kjerne i det budskapet var alltid kravet om at Israels rett til å eksistere som egen stat måtte aksepteres og at konflikten bare kan løses med fredelige midler.»

– Tap for kristenfolket

Furnes sier han har vært medlem i KrF i 60 år og har hatt verv og posisjoner i partiet i snart 30 år.

– Jeg håper jeg fortsatt vil følge meg hjemme i partiet, også etter denne høsten.

– Det vil bli et veldig tap for kristenfolket hvis partiet ikke overlever dette.