Høie snur om reservasjonsretten

Helseminstereren trekker Regjeringens omstridte forslag, og dropper å innføre reservasjonsmulighet for fastleger.

  • Karen Tjernshaugen
    Karen Tjernshaugen

— Høringen har vist et stort folkelig engasjement og motstand mot reservasjonsordningen. Det blir ingen reservasjonsmulighet for fastleger. Det forslaget blir ikke fremmet. Vi jobber med en løsning som bygger på en annen måte å tenke på, sier helseminister Bent Høie på en pressekonferanse fredag morgen.

Han trekker Regjeringens forslag som er sendt ut på høring, og vil nå fremme et helt nytt i samråd med KrF og Legeforeningen.

Se Høies forklaring i et utdrag fra pressekonferansen øverst.

Snuoperasjon

I ferbruar sa Høie til Aftenposten at det var helt uaktuelt å droppe reservasjonsmulighet for leger.

— Leger får reservasjonsmulighet. Det er ikke noe diskusjonstema, sa Høie da.

Fredag kom snuoperasjonen.

— Når det i går kom frem at KrF var åpne for å se på andre muligheter var det viktig for meg raskt å få frem at vi har jobbet med andre muligheter og at en løsning snart vil være klar, sier Høie på pressekonferansen.

Venter med detaljer

Han vil ikke gå inn på detaljene i den nye løsningen eller tidfeste akkurat når det nye forslaget blir lagt frem.

— Jeg vil ikke gå inn på hva den nye løsningene er annet enn at jeg vil være tydelig på at den innebærer ikke en reservasjonsmulighet, men en løsning som er bedre enn kvinnene i dagens situajson. Kvinners rett til abort er det viktigste og det skal det ikke rokkes ved, understreker helseministeren.

Det har vært spekulert i om løsningen vil bli å droppe legers aborthenvisning og sende alle abortsøkende kvinner rett på sykehus.

— Det er helt riktig at verken nå eller i fremtiden er det slik at kvinner ikke behøver å gå til fastlegen, de kan gå rett til legen. Slik kommer det også til å være i fremtiden. Men jeg vil ikke si mer om hva som blir løsingen, sier Høie.

- Angrer ikke

Han hadde et møte med Legeforeningen i går.

— Dette er ikke noen panikkoperasjon. Det er noe vi har jobbet med over tid sammen med KrF og Legeforeningen, sier Høie.

Han sier han ikke angrer på avtalen Høyre/Frp-regjeringen inngikk med KrF etter valget i høst om å innføre en reserbasjonsmulighet for fastleger.

Hareide-intervju

Aftenposten er, sammen med et stort pressekorps, tilstede i Helsedepartementets lokaler i Regjeringskvartalet og sender pressekonferansen direkte på web-TV.

Torsdag kveld sa KrF leder Knut Arild Hareide overraskende i et intervju at han kan være åpen for andre løsninger enn Regjeringens reservasjonsforslag.

– KrF kan se på andre løsninger hvis både hensynet synet til kvinnen og legen blir ivaretatt. Det som er viktig for oss, er å sikre to hensyn: Leger skal slippe å handle i strid med sin samvittighet, og pasientenes rettigheter skal ivaretas, sa KrF-lederen til Vårt Land.

Helseminister Bent Høie (H).

Høringsfristen for Regjeringens reservasjonsforslag går ut neste onsdag, 30. april. Et overveldende flertall av kommunene som til nå har sendt inn høringssvar har vært negative til å gi leger mulighet til å reservere seg.

Kraftig motstand

Også store, Høyre-styrte kommuner som Oslo og Bergen har gitt Regjeringen et klart råd om å legge forslaget dødt.

Allmenlegeforeningen har tidligere bedt Regjeringen om å trekke forslaget.

KrF-krav

Det var under forhandlingene melllom den nye Høyre/Frp-regjeringen og KrF/Venstre om en samarbeidsavtale i høst, at KrF fikk gjennom et eget punkt om at leger skal kunne reservere seg mot å henvise til abort.

Et av de kontroversielle punktene i Regjeringens reservasjonsforslag er at kommunene skal kunne bestemme om leger skal få reservere seg eller ikke, uavhengig av om dette har en faglig eller politisk begrunnelse.

KrF har krevd at denne delen av forslaget trekkes, slik at reservasjonsmuligheten blir en nasjonal ordning.

— For oss er det et ufravikelig krav at den endelige løsningen sikrer en reell reservasjonsadgang der det er praktisk mulig, og at det etableres en enhetlig nasjonal standard, sa fungerende KrF-leder Dagrun Eriksen til Aftenposten i slutten av januar.

Møtes i dag

Tidligere denne uken åpnet statsminister Erna Solberg for å gjøre en endring på dette punktet.

— Dette kan godt tenkes å være en av de tingene vi bør gjøre endringer i, sa statsministeren til NRK.

Klokken 10:30 i dag holder KrF landsstyremøte. Også her blir reservasjonssaken sannsynligvis et tema.