Politikk

Dette er de fire vanskelige spørsmålene stortingspresidenten må svare på

Svarene Olemic Thommessen gir i møte med finanskomiteen og de parlamentariske lederne, kan bli avgjørende for hans fremtid som stortingspresident.

Stortingets president Olemic Thommessen skal nok en gang svare for seg om byggeskandalen på Stortinget.
  • Alf Ole Ask
    Alf Ole Ask
    Journalist

Onsdag 28. februar kan bli Olemic Thommessens skjebnedag som landets fremste folkevalgte. Det kreves bare underskriften til 34 representanter for at det blir nytt valg av president. Thommessen ble gjenvalgt med minst mulig margin i fjor høst.

Her er noen av spørsmålene han og resten av presidentskapet må svare på onsdag morgen.

1. Hva visste Thommessen 20. desember?

Olemic Thommessen orienterte Stortinget om byggeprosjektet 20. desember.

Den gangen slo han fast at «presidentskapet har løpende og tett kontakt med administrasjonen og prosjektledelsen om utviklingen i prosjektet. Vi har fokus på kostnadskontroll, og prosjektet videreføres med samme kostnadsramme som ved fjorårets budsjettbehandling.»

Tidligere stortingsdirektør Ida Børresen sier til Dagens Næringsliv den 16. februar i år at hun allerede 7. desember 2017 ga Stortingets presidentskap informasjon som tydet på at budsjettet ville sprekke.

Her har Stortinget fått laget en tunnel. Pengene renner ut.

Thommessen kommer til å bli grillet om informasjonsgangen mellom administrasjonen og presidentskapet. Ikke minst om hvorfor det tok så lang tid å få frem informasjonen.

  • Harald Stanghelle: Stortingspresident uten tillit

2. Hva gjorde Thommessen for å holde seg orientert?

De motstridende uttalelsene fra Thommessen og Børresen gjør at et hett tema blir hva stortingspresidenten gjorde for å holde seg orientert om utviklingen i byggeprosjektet.

Tettere styring og kontroll ble presidentskapet pålagt i juni. Thommessen selv sa 20. desember at det var løpende og tett kontakt, men hvordan skjedde dette i praksis?

Etter den sviende kritikken fra et samlet storting i juni – hva gjorde Thommessen og presidentskapet helt konkret for å sikre seg kontroll over prosjektet?

Tidligere har Thommessen skjøvet skyld over på blant annet tidligere presidentskap, nå blir det vanskelig.

Les denne: Syv ting du bør vite om Stortingets byggeskandale

3. Hva slags byggherre har Stortingets presidentskap vært?

Stortinget har selv hatt ansvaret for byggeprosjektet. En lærdom av denne saken er at for fremtiden skal Statsbygg få den oppgaven.

Forholdet til Multiconsult som har prosjekteringsansvar, blir et tema. Mange har undret seg over presidentskapet og Multiconsult til og med er uenige om hva selskapet har krevd som betaling for sitt oppdrag. I løpet av byggeprosessen har det vært reist spørsmål om det ikke var mulig å nedskalere prosjektet.

Dette har ikke skjedd, selv om presidentskapet ble forelagt kostnadsbesparende tiltak.

4. Er dette alt?

Da kostnadssprekken ble offentlig 15. februar, kunne ikke Thommessen garantere at det som da lå på bordet var nok til å dekke de endelige kostnadene.

Flere politikere har varslet at de nå vil vite om det kan komme mer. Er det mulig å spare på noe nå i innspurten? Kan det gjøres endringer i sluttspurten som sparer penger?


Dette viktige møtet skjer bak lukkede dører. Møtet skal starte 8.30 og være ferdig til Stortingets spørretime starter klokken 10.

Leder i finanskomiteen Henrik Asheim (H) sier at Stortinget ikke skal behandles annerledes enn andre som kommer og ber om mer penger.

Han har allerede signalisert at Stortinget må spare på andre områder for å bidra til å dekke inn en slik kostnadssprekk. Det betyr i praksis å se på andre prosjekt som er under vurdering.

Les mer om

  1. Stortingets byggeprosjekt
  2. Olemic Thommessen
  3. Stortinget
  4. Multiconsult