Regjeringen har gjort den årlige strømregningen 400 kroner høyere

Siden 2013 har regjeringspartiene økt den reelle elavgiften med nesten 20 prosent.

Avgiftene på elektrisitet er satt opp flere ganger etter at de borgerlige politikerne overtok makten. I sum utgjør avgiftsøkningen 400 kroner på den årlige strømregningen.

Økte strømpriser har utløst en hissig debatt om elavgifter mellom Sps Trygve Slagsvold Vedum og regjeringen. Etter regjeringsskiftet i 2013 er elavgiften blitt skrudd opp i flere omganger.

I år skal vanlige forbrukere betalt 15,83 øre i avgift til staten på hver kilowatt-time (kWh) som forbrukes. Det siste året de rødgrønne partiene styrte var avgiften 4,2 øre lavere.

Tar man hensyn til den generelle prisveksten siden 2013 og forventet prisvekst i 2019, har elavgiften reelt sett steget med 2,5 øre/kWh, regnet i 2019-ører.

Sp: Rammer familier med presset økonomi

– Dagens regjering med Høyre og Frp har økt strømavgiftene med seksogtredve prosent siden de tok over. Dette har rammet familier og folk med en allerede presset økonomi. Nå må vi få strømprisene ned, uttalte Vedum i Stortingets spørretime denne uken. Der barket han sammen med statsminister Erna Solberg.

– Prisen må ned, sa han om elavgiften.

Hvor mye, konkretiserte han ikke.

Les også

Får du tolv rette? Hvem har sagt hva om strøm og avgifter: Sp eller Frp?

Solberg: Ett øre mer enn Sp har støttet

– Representanten Slagsvold Vedum bruker mye tid på å snakke om regjeringens økninger av elavgiften. Men sannheten er, når man ser på stemmegivningen til Senterpartiet i disse sakene, at det er én gang de har stemt imot en økning av elavgiften. Det var den siste, på 1,5 øre. Så gikk vi ned 1 øre, og man har gått 1 øre lenger, sa statsministeren som presiserte følgende:

– Det er altså slik at det er 1 øre forskjell i elavgiften mellom det Senterpartiet står for, og det regjeringen står for.

Nesten 20 prosent opp

Vedums utsagn i Stortinget om 36 prosent vekst i elavgiften tar ikke hensyn til den generelle prisvekten i perioden.

Hvis det blir korrigert for dette, er den reelle veksten i elavgiften 19 prosent. Det viser Aftenpostens beregninger på grunnlag av SSB-tall.

I kroner og øre betyr dette at en husholdning med gjennomsnittlig strømforbruk (16.000 kWh pr. år) i år må betale 400 kroner mer i elavgift i år, regnet i 2019-kroner.

Økningen i elavgiften ville blitt mindre hvis man hadde tatt utgangspunkt i det siste budsjettet den rødgrønne regjeringen la frem, og ikke det siste året de regjerte. I sitt avskjedsbudsjett for 2014 foreslo de rødgrønne å øke avgiften mer enn de borgerlige partiene til slutt vedtok.

Les også

Strømprisene lurte partene i arbeidslivet: Magert for lønnstagerne i fjor