Stortinget planla å sette i gang nytt byggeprosjekt. Nå blir oppussingen trolig avlyst.

Den «nye» delen av stortingsbygningen skulle rehabiliteres på grunn av dårlig inneklima. Nå legges planene trolig på is på ubestemt tid etter byggeskandalen.

Stortingsbygningen sett fra Wessels plass. Byggeprosjektet som ennå ikke er satt i gang – og som nå legges på is – gjelder tilbygget mot Akersgata som ligger til høyre på bildet, bak de røde brakkene.

Den siste tiden har det stormet rundt den massive kostnadssprekken knyttet til byggesaken på Stortinget.

Prisen for rehabilitering av Prinsens gate 26, nytt post- og varemottak og innkjøringstunnel ligger an til å lande på 2,3 milliarder kroner, mot opprinnelig 1,1 milliarder i 2014.

Les hele saken med abonnement