Politikk

Ulvevennen Ola Elvestuen må forsvare ulvejakt i retten

Siden Venstre startet regjeringsforhandlingene med Høyre og Frp, er to hele ulveflokker skutt i ulvesonen. Nå må han forsvare et jaktvedtak han mener kan være lovstridig.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum frykter økt konflikt rundt rovdyrforvaltningen med Ola Elvestuen som ny klima- og miljøminister.
  • Stine Barstad
    Journalist
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

– Det Regjeringen gjør, er utvilsomt å utfordre loven, og jeg har vanskelig for å se at dette vedtaket kan bli stående etter behandling i domstolen, sa Venstres nestleder Ola Elvestuen 1. desember i fjor.

Da hadde Vidar Helgesen akkurat tillatt skyting av to hele ulveflokker innenfor ulvesonen.

  • Bakgrunn: Helgesen tillater felling av to hele ulveflokker. Nå blir det ulvehyl

En av de første oppgavene Ola Elvestuen får som klima- og miljøminister, er å forsvare Regjeringens ulvepolitikk i retten – en politikk Elvestuen har vært en av de sterkeste motstanderne av.

WWF har trukket Klima- og miljødepartementet for retten fordi de mener Regjeringens ulvepolitikk strider mot Naturmangfoldsloven. Det har Elvestuen tidligere langt på vei sagt seg enig i.

Viktig avklaring

– Hvordan blir det å gå i retten og forsvare en politikk du selv har sagt at du tviler på kan stå seg juridisk?

– Fordi det er så mye konflikt, er det viktig at vi får en rettsavklaring for å komme videre i rovdyrpolitikken vi har. Vi trenger en avklaring på den motsetningen det antas å være mellom det som er vedtatt på Stortinget, og det som ligger lovverket, sier Elvestuen til Aftenposten.

Stortingsflertallet har vedtatt et mål om at man skal ha 4–6 ynglinger av ulv i Norge i året, og mener det må være rom for å skyte ulv når dette målet er nådd.

WWF mener dette strider mot Norges internasjonale forpliktelser og mot Naturmangfoldsloven, som slår fast at Norge skal sikre en levedyktig ulvebestand. Ulven har status som kritisk truet i Norge.

Det er ennå ikke satt noen dato for rettssaken, men det er ventet at den skal opp i Oslo tingrett før påske.

Den påtroppende klima- og miljøministeren slo ihjel litt av ventetiden ved å kjøpe gave til sin forgjenger. Valget falt på en symboltung isbjørn.

– Statsråden skal ta beslutningen

Selv om Venstre stemte imot, har rovdyrforliket på Stortinget ligget til grunn i forhandlingene om ny regjeringsplattform.

Elvestuen understreker at det i plattformen slås fast at Naturmangfoldsloven ligger fast, og at man skal sikre «levedyktige bestander av de fem store rovviltartene jerv, ulv, bjørn, gaupe og kongeørn».

– Rettssaken blir en viktig avklaring. Så får vi ta en beslutning om hva vi gjør videre når det er klart, sier Elvestuen.

– Blir det like omfattende ulvejakt neste vinter når du bestemmer?

– Jeg tror jeg skal la prosessene gå sin gang, og så skal statsråden ta beslutningen når de er ferdige. Jeg tror alle forstår at her vil det være avveininger fremover når den nye regjeringen skal legge sin politikk, sier han.

16 ulv skutt under Jeløy-forhandlingene

Elvestuens motpart i retten, miljøpolitisk rådgiver Ingrid Lomelde, er fornøyd med valget av ny klima- og miljøminister.

– Venstre har vært klare på at vi må ha en bedre forvaltning av ulv i Norge, og vi håper at vi med en ny minister i departementet vil få en mindre omfattende jakt i fremtiden, sier hun.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tror konfliktnivået rundt rovdyrpolitikken vil øke med Elvestuen i statsrådsstolen.

– Hvis man skal ta på alvor det Elvestuen tidligere har sagt i Stortinget, vil det tas færre lokale hensyn, altså at ulven skal ha forrang. Elvestuen var den tydeligste talspersonen i fjor for at det må være et mål å ha mer ulv, sier Vedum til NTB.

Jakten i ulvesonen startet 2. januar, samme dag som Høyre, Venstre og Frp startet forhandlingene på Jeløy.

Siden det har alle de 16 ulvene som kunne tas ut i Osdals- og Julussarevirene innenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus, blitt skutt – før retten rakk å ta stilling til om vedtakene var i strid med loven.

– Det er ikke annet enn tragisk at vi mens de har laget en ny og grønnere regjeringsplattform, har vi mistet to store ulveflokker, sier Lomelde.

Miljøorganisasjonene er svært fornøyd med utnevnelsen av Elvestuen til ny klima- og miljøminister.

Kjøpte symbolsk avskjedsgave

Aftenposten møter den påtroppende klima- og miljøministeren i en butikk i nærheten av Stortinget, der han brukte noe av ventetiden før han presenteres på Slottsplassen til å kjøpe gave til sin forgjenger Vidar Helgesen.

Valget falt på en isbjørn.

– Jeg synes han har vært god i klimapolitikken, også i det internasjonale arbeidet med oppfølgingen av Paris-avtalen. Den understreker også betydningen av det vi gjør her og den internasjonale effekten av det, sier Elvestuen.

– Hva gleder du deg mest til å ta tak i som klima- og miljøminister?

– Det er klimapolitikken. Vi har stått bak veldig mange vedtak på Stortinget den siste fireårsperioden. Dette skal følges opp, som energimeldingen, nasjonal transportplan, satsingen på nullutslipp, og å få på plass en enighet med EU om klimaarbeidet. Jeg vil også følge opp det viktige arbeidet vi egentlig bare har begynt på, mot plastforsøplingen av havene. Dette er et kjempestort internasjonalt problem, sier han.

Les mer om

  1. Ulv
  2. Venstre (V)
  3. Ola Elvestuen