Politikk

De blå tabbene, tapene og triumfene

Høyre og Frp har styrt landet siden 16. oktober. Hva vil de gjerne skryte av? Hva har de måttet svelge, fordi de de ikke har flertallet alene? Og hva er det KrF og Venstre motvillig har sagt ja til?

Trine Skei Grande ( t.v. og Knut Arild Hareide ( t. h) har ikke alltid ønsket samme kurs som Siv Jensen og Erna Solberg.
 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist

Onsdag møtte statsminister Erna Solberg pressen med jordbær og is og kom med sin versjon av hvordan Høyre og Frp nå setter sitt stempel på Norge.

Her er en kortfattet alternativ oppsummering av det første stortingsåret med borgerlig flertall:

Frp og Høyres skryteliste:

De har fjernet arveavgiften, kuttet skatter, igangsatt en kommunereform, startet arbeidet med fritt behandlingsvalg, innført lovfestet rett til brukerstyrt personlig assistanse for funksjonshemmede, begynt en omlegging av landbrukspolitikken og bidratt til at flere lærere får etterutdanning. De har også startet jobben med å dele landets asylmottak i to varianter: ett for dem som skal hjem og ett for dem som skal bli.

Regjeringen har også startet jakten på tidstyver i offentlig sektor, iverksatt en forenkling av bygningsloven, lagt frem endringer i arbeidsmiljøloven – og startet en gjennomgang av Nav.

Dette har de måttet svelge:

V og KrF har sørget for at:

 • det ikke bli noen leting eller olje og gass i Lofoten og Vesterålen
 • én prosent av BNI fortsatt går til bistand
 • det blir elektrifisering av Utsirahøyden
 • det fortsatt eksisterer en fedrekvote i foreldrepermisjonen
 • hensynet til barnets beste skal telle mer i asylpolitikken
 • fylkeskommunene kan bli erstattet av nye regioner — saken skal utredes
 • Sylvi Listhaug har fått parkert noen utspill og barbert enkelte andre
  De to har også stoppet Regjeringens ønske om å legge ned oljefondets etikkråd og sørget for at Høyre og Frp nå vurderer å trekke fondet ut av klimafiendtlige investeringer. I tillegg har KrF fått økt kontantstøtten til 6000 kroner i måneden, og Venstre har bidratt til økt avgift på diesel. Deres protester har også bidratt til at afghanske tolker kan få asyl.

Dalai Lama:

Hverken Erna Solberg, Børge Brende eller Høyres stortingspresident ville ta Dalai Lama i hånden. Det kunne irritere kinesiske myndigheter. Manglende håndtrykk førte i stedet til kraftig irritasjon fra Høyres kjernevelgere, menneskerettighetsforkjempere og andre.

Reservasjonsre (tre) tt:

Forslaget som KrF ivret for, fastlegers mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort, endte i skuffen. Helseministerens forslag førte til at han fikk både Høyrepolitikere, SV og Ap på nakken og at landets 1. mai-tog ble lenger enn normalt – uten at statsminister Erna Solberg ga uttrykk for at hun forsto det siste.

Lokalsykehus:

Regjeringens mål om gjennomføringskraft har blant annet. ført til forslag om nedleggelse av lokalsykehus i både Tinn og Kragerø i Telemark – mot protestene til lokale Høyre-ordførere, TV-profil Hallvard Flatland og lokale Frp-politikere som nå truer med å legge ned hele lokallaget sitt om helseministerens forslag får Frps stemmer i Stortinget.

Knockout på sentrumskamerater:

Frp har fått gjennom en del hjertesaker som Venstre og/eller KrF enten er imot, ikke har ønsket å bruke penger på eller ikke har ønsket å profilere seg på.

Utsiling av flyktninger. Kvoteflyktninger med "størst sjanse for vellykket integrering" skal prioriteres. Nå bruker Regjeringen dette som argument for ikke å ta imot syke og traumatiserte flyktninger fra Syria.

 • Tiggeforbud: Mot KrF og Venstres vilje blir det nasjonalt tiggeforbud, men i første omgang kan det vedtas lokalt.
 • Vinflasker og vinmonopol . Taxfree-kvoten økes med to vinflasker som KrF stilte seg avholdende til, men Venstre slukte. Polet får også utvidede åpningstider.
 • Opp med farten : Hestekraftavgift på båtmotorer fjernes, og fartsgrensen på motorveier er satt opp til 110 km i timen noen steder. Og snøskuterkjøring kan man nå drive "forsøk med" i hver fjerde kommune.
 • Boksing og poker : Forbud mot proffboksing og poker forsvinner.
 • Bomstasjoner og parkeringsbøter . På noen steder slipper man bompenger (selv om Frps valgløfter var i en annen divisjon enn det de har oppnådd), enkelte typer parkeringsbøter blir lavere og det blir billigere å importere brukte amerikanske biler.
  I tillegg er det gitt skatte- og avgiftslettelser som i sum er mer enn KrF selv ville foreslått, samt foretatt distriktskutt som smerter mange i KrF.

Les mer om

 1. Politikk