Publikum lo av Torbjørn Røe Isaksens bruk av skoletall. Men hadde han rett?

Det var tydelig at publikum under NRKs debatt på Samfunnet i Trondheim ikke trodde på kunnskapsministerens anslag på klassestørrelser.
  • De aller fleste førsteklasser er på 14-16 elever, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Hører eller leser du påstander fra politikerne under valgkampen du stusser på om stemmer? Send tips til faktasjekk@aftenposten.no

— Har ikke Røe Isaksen vært i Høyres osloskole? spurte Oslo SV på Facebook etter NRKs valgsending.

Påstanden til kunnskapsministeren ble møtt med latter og hoderysting fra både salen og motdebattantene på Samfunnet i Trondheim.

— De gjennomsnittstallene har den egenskapen at de ikke sier mye om hverdagen til mange av de lærerne du er sjef for, sa SV-leder Audun Lysbakken.

Så hva er egentlig tallenes tale når det gjelder størrelsen på landets førsteklasser?

Snittet er nesten 16

Tallene Røe Isaksen baserer seg på, er fra Utdanningsdirektoratet og Grunnskolens Informasjonssystem, GSI. Det finnes faktisk ikke tall for første trinn isolert, så utdanningsministeren baserer seg på tall for 1-4 trinn. Her viser de nyeste tallene at den gjennomsnittlige gruppestørrelsen for disse trinnene i fjor var på 15,94 barn - altså akkurat innenfor anslaget til Røe Isaksen.

Vi har da basert oss på GSIs anslag for «gruppestørrelse 2 » , som viser gjennomsnittlig antall elever pr. lærer, ekskludert spesialundervisning og særskilt norskopplæring. Ifølge Utdanningsdirektoratet er det dette tallet som gir den beste pekepinnen på hvor mange elever det er i hver klasse, selv om det ikke sier noe om den faktiske klassestørrelsen. Enkelte skoler velger for eksempel å dele barna inn i større klasser, med flere lærere.

De fleste skolene har grupper på 15-20

Gjennomsnittet sier, som Lysbakken påpekte, lite om hvor mange elever som går i klasser som er betydelig større eller mindre enn snittet, og det er også store variasjoner mellom gruppestørrelsene i de forskjellige kommunene.

Det finnes etter det Aftenposten har klart å bringe på det rene, ikke tall på hvor ofte de ulike gruppestørrelsene forekommer. Men ifølge en oversikt Aftenposten har fått fra Utdanningsdirektoratet, basert på de samme GSI-tallene, har flest skoler (37,5 prosent) en gjennomsnittlig gruppestørrelse på 15-20 elever for 1-4 trinn.

Nesten like mange av skolene har en gjennomsnittlig gruppestørrelse på 10-15 elever på disse trinnene. Siden det er skolene som er telleenheten her, bidrar mange små skoler til å trekke snittet ned. For eksempel har 17 prosent av skolene i snitt mindre enn ti elever i gruppene.

Når man ser på hvor stor andel av barna som går i grupper på de foreskjellige størrelsene, ser vi at det bare er 3,5 prosent av elevene på 1-4 trinn som går i grupper på ti elever eller færre. 54 prosent, altså de fleste, går i grupper på 15-20 elever. Hvordan elevtallene fordeler seg innenfor denne gruppen, sier tallene ikke noe om.


Thomas Boe Hornburgs oppsummering:

Thomas Boe Hornburg

Kunnskapsministerens påstand er ikke feil. Men Torbjørn Røe Isaksen tøyer statistikken.Det finnes ikke tall kun for førsteklasser — bare for første til fjerde klasse sett under ett. Det er, til Røe Isaksens forsvar, ikke grunn til å tro at klassene på første trinn avviker særlig fra gjennomsnittet. Men det kan vi strengt tatt ikke vite.

Gjennomsnittet for antallet elever i hver klasse, på 15,94, er bare hårfint innenfor kunnskapsministerens intervall på «14 til 16 » . Målt mot gjennomsnittet tøyer Røe Isaksen igjen tallene litt i sin favør.

Holdt opp mot antallet barn i hver størrelseskategori stiller det seg på samme vis. Klart flest elever går i klasser på mellom 15 og 20 barn - et høyere intervall enn Røe Isaksen bruker. Fordelingen innenfor denne kategorien finnes det, så vidt Aftenposten vet, ikke tall for. At «de fleste » faller i kategorien «14 til 16 » er derfor en antagelse fra Røe Isaksens side.

Det presise ville derfor være å si at det er omtrent 16 elever i en gjennomsnittlig klasse på 1. til 4. trinn. Røe Isaksen kunne også sagt at over åtte av ti elever på småskoletrinnene går i klasser med færre enn 20 elever.

Les tidligere faktasjekker her:

Usikker på hva du skal stemme? Se om Aftenpostens valgomatkan hjelpe!