Politikk

Direkteblogg: Her kan du følge de viktigste nyhetene om statsbudsjettet

I dag legger finansminister Siv Jensen (Frp) frem statsbudsjettet for 2020. Her får du siste nytt og reaksjoner på budsjettforslaget.

Finansminister Siv Jensen (Frp) på pressekonferansen for statsbudsjettet for 2020.
 • Ingeborg Moe
  Journalist
 • Tine Dommerud
  Journalist
 • Klokken 10 ble regjeringens forslag til statsbudsjett offentliggjort.
 • Budsjettet viser hva regjeringen vil bruke penger på og hvor de vil hente inntektene.
 • Her kan du lese en oppsummering av hvordan budsjettet vil påvirke lommeboken din.
Siste innlegg
Har du tips eller spørsmål om dette emnet$1 Vi vil gjerne høre fra deg!
Send inn
 • av Vilde Bratland Hansen
  DEL

  – Må settes av betydelig større ressurser om vi skal håndtere ekstremvær

  Regjeringen foreslår ifølge Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) å sette av 505 millioner kroner i statsbudsjettet til flom- og skredsikring. Det mener de er for lite:

  – Vi burde sett en flom av penger til flomsikring i årets statsbudsjett. Regjeringens forslag, som er på nivå med fjoråret, er derimot mer å anse som en krusning på stille hav, sier Liv Kari Skudal Hansteen, adm. direktør i RIF.

  I rapporten Norges Tilstand 2019 som ble lagt frem i sommer, peker RIF på at etterslepet på vedlikehold og nødvendig oppgradering av vann- og avløpsanleggene i Norge er på svimlende 390 milliarder kroner.

  – Det må settes av betydelig større ressurser om vi skal kunne håndtere virkningene av ekstremvær på en forsvarlig måte i årene som kommer, fortsetter Liv Kari Skudal Hansteen.

 • av Vilde Bratland Hansen
  DEL

  Siv Jensen positiv til å nå klimamålene

  Finansministeren ser fortsatt for seg betydelige inntekter fra olje- og gassnæringen i mange år fremover. Likevel er hun sterk i troen på at Norge vil oppfylle sine ambisiøse klimamål. 

  - Tiltakene våre virker.

  Siv Jensen under mandagens pressekonferanse. Foto: Morten Uglum

  Vi ser særlig at utslippene i trafikksektoren går kraftig ned, sa hun under mandagens pressekonferanse. 

  Flere politikere fra venstresiden i norsk politikk har mandag påpekt at regjeringen med statsbudsjettet for 2020 viser at de ikke tar klimaforandringene på alvor.

 • av Sveinung Berg Bentzrød
  DEL

  Regjeringen vil bruke omkring 61 milliarder på Forsvaret i 2020

  Hæren får cirka 6 millioner kroner til etablering og drift av nytt luftvern, ammunisjon, trening og øving pluss reservedeler til de aldrende Leopard 2-stridsvognene. 

  Sjøforsvaret får 5.7 mrd. til blant annet å fortsette oppbygging av en femte besetning til fregatter. Det vil i praksis si at to fregatter vil ha doble besetninger, og dermed kan seile kontinuerlig. 

  105 mrd. settes av til «midlertidige tiltak». 

 • av Tine Dommerud
  DEL

  Naturforvernforbundet: Regjeringen har ikke forstått alvoret

  – Dette budsjettet er ikke svar på det enorme klimaengasjementet vi har sett det siste året, sier lederen for Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg i en pressemelding.

  – Dette er nok et budsjett som er preget av at Venstre får inn gode miljøtiltak, men hvor vi samtidig ser at Fremskrittspartiet får inn tiltak som har motsatt effekt, sier hun.

  Hun nevner blant annet at CO₂-avgiften skal øktes med 5 prosent, samtidig som veibruksavgiften reduseres tilsvarende.

  Lundberg mener også at regjeringen ikke oppfyller kravene om klimagasskutt og reagerer på at regjeringen legger opp til å kartlegge olje- og gass i uåpnede havområder.

 • av Tine Dommerud
  DEL

  Legeforeningen: Et helsebudsjett uten puls

  - De siste årene har vært magre for helsesektoren, til tross for at det går svært godt i norsk økonomi. Situasjonen tilsier derfor at budsjettene burde styrkes. Likevel er det få lyspunkter å spore i regjeringens forslag til statsbudsjett, noe som er både overraskende og bekymringsfullt, sier president Marit Hermansen.

  Leger og politikere er enige om at det er en fastlegekrise, og Legeforeningen er synlig skuffet over budsjettet.

  - Regjeringen skyver nok en gang krisen i fastlegeordningen foran seg, sier Hermansen.

  Legeforeningens president mener statsbudsjettet er dyster lesning for helsesektoren, og at det ikke satses på en  fastlegeordning i krise.

  - Hvis landets fastleger både skal gi pasientene den tiden de fortjener og ha en arbeidshverdag som er mulig å håndtere, må det på plass en forpliktende opptrappingsplan i milliardklassen. Statsbudsjettet beskriver bare krisen, men leverer verken friske midler eller løsninger, sier Hermansen.

 • av Frøydis Braathen
  DEL

  Gi penger til nytt gigantsykehus 

  Regjeringen foreslår å gi 100 millioner kroner til nytt sykehus på Gaustad og til utbyggingen av Aker sykehus. De foreslår samtidig en låneramme på 29,1 milliarder kroner til prosjektet. Aker og Gaustad skal etter planen stå ferdig i 2030.

  Senterpartiet og Venstre er blant partiene som har vært sterkt imot planene, som innebærer en nedleggelse av Ullevål. Oslo-partiene til Rødt, Senterpartiet, Helsepartiet, Fremskrittspartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti er også imot de nye sykehusplanene.

  Bevilgningene til nytt sykehus på Gaustad og Aker er et skritt nærmere nedleggelse av Ullevål. Motstanderne håper nå at bystyret i Oslo vil kunne stoppe reguleringsplanene.

 • av Frøydis Braathen
  DEL
  Aksjonsgruppen som vil beholde Ullevål sykehus var på plass foran Stortinget da statsbudsjettet skulle legges frem. Foto: NTB SCANPIX
 • av Sveinung Berg Bentzrød
  DEL
  NAF vil ha skattefradrag for bompenger Foto: NTB SCANPIX

  NAF etterlyser bomfradrag 

  Norges Automobilforbund (NAF) har studert samferdselskapittelet i statsbudsjettet og er skuffet over at det ikke blir noe skattefradrag for bompenger i 2020. 

  - Vi er skuffet. Selv om regjeringen følger opp bompengeavtalen fra i sommer, hadde vi klare forventninger om at skattefradraget skulle komme på plass i dette budsjettet og at vi skulle få et tydelig bompengeregnskap som viser utviklingen fremover, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF, i en pressemelding. 

  Hun sier at det er bra med satsing både på kollektivtransport, bane og vei. 

  - Men for mange vil det ha en bismak når så mye skal betales av bilistene. Et skattefradrag kunne bidratt til å lette bompengebelastningen, sier Ryste.

 • av Camilla Helen Heiervang
  DEL

  Hvordan blir din lommebok påvirket av statsbudsjettet? 

  Aftenpostens politiske reporter Solveig Ruud har samlet de viktigste endringene og hva de betyr for deg. Les saken her. 

 • av Sveinung Berg Bentzrød
  DEL

  Skuffet over manglende tunnel-støtte 

  Næringsliv på Vestlandet sier de er skuffet over at det ikke settes av penger til å starte opp prosjektet Stad skipstunnel.

  - Vi hadde store forventninger til at regjeringen ville gi det endelige klarsignalet til bygging av Stad skipstunnel etter at Kystverket fikk ned kostnadene i prosjektet, heter det i en pressemelding fra prosjektledelsen.

 • av Ingeborg Moe
  DEL
  Barn leker på SFO i Trondheim. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

  Mer penger til SFO

  Regjeringen foreslår å bevilge 58,2 mill. kroner for å innføre inntektsgradert foreldrebetaling i skolefritidsordningen, også kalt aktivitetsskolen, fra høsten 2020.

  Regjeringen ønsker med det å fjerne økonomiske barrierer som hindrer barn fra familier med lav inntekt i å få gå på skolefritidsordningen.

  Bevilgningen skal sikre at foreldrebetalingen for et heltidstilbud i skolefritidsordningen på 1.–2. trinn maksimalt skal utgjøre seks prosent av den samlede person- og kapitalinntekten til husholdet.

  Regjeringen ønsker å hjelpe familier med barn med særskilte behov og foreslår derfor å bevilge 21 millioner kroner til gratis skolefritidsordningen for elever på 5.–7. trinn med spesielle behov fra høsten 2020.

 • av Vilde Bratland Hansen
  DEL

  Trenger økt internasjonal kompetanse

  Til neste år vil norske studenter for første gang motta studiestøtte i hele juni. Dette er viktig for økt internasjonal kompetanse, mener ANSA (Association of Norwegian Students Abroad).

  Organisasjonen savner imidlertid satsning på studentmobilitet og økt internasjonal kompetanse i Norge.

  - De store problemene vi må løse fremover, er globale – da er vi avhengige av at vi satser på økt internasjonal kompetanse i Norge, sier Hanna Flood, president i ANSA. 

 • av Ingeborg Moe
  DEL

  Frillighet Norge vil ha vekk all moms på dugnad

  Paraplyorganisasjonen Frivillighet Norge er skuffet og mener regjeringen ikke gir nok penger til å kompensere moms som frivillige lag og organisasjoner betaler.

  Regjeringen har satt av 1,7 milliarder til formålet. 

  – Det vil fortsatt mangle omlag 400 millioner kroner før vi har full momskompensasjon. Dette er penger som kunne ha blitt brukt til aktivitet i lag og foreninger over hele landet, men i stedet blir borte i avgift til staten. Dette er ikke godt nok, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.   

  I dag tilbakebetales midlene fra en pott, hvor størrelsen blir bestemt i statsbudsjettet hvert år. 

  – Det er absurd at vi har et system hvor frivillige organisasjoner kommer dårligere ut dersom de samlet sett har mer frivillig aktivitet, sier Slotterøy Johnsen. 

 • av Camilla Helen Heiervang
  DEL
  Rødt-leder Bjørnar Moxnes kalte Siv Jensen en Foto: NTB SCANPIX

  Bjørnar Moxnes (R) refset for ordbruk

  – Regjeringen ser på velferdsstaten litt sånn som mennene i Exit-serien ser på sine ektefeller: Noe de snakker pent om i festtaler, men innerst inne synes er altfor dyrt i drift, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

  Han kritiserer regjeringen for å ikke ta sosial dumping på alvor, og for å ikke bruke de store pengene på de viktigste sakene.

  I sitt innlegg omtalte Moxnes Jensen som «forskjellsdronninga», noe som utløste reaksjoner fra stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H).

  Hun refset Moxnes for å opptre uparlamentarisk i sin karakteristikk av finansministeren, og minnet om at karakteristikker av motdebattanter ikke var akseptabelt fra Stortingets talerstol. 

 • av Camilla Helen Heiervang
  DEL
  Une Bastholm (MDG) på vei for å svare finansministeren i Stortinget. Foto: Olav Olsen

  Une Bastholm (MDG): – Vi kan bedre. 

  – Vi kan bedre, president. Norge er rikt på mye. Men regjeringen har valgt å hygge seg innenfor sin egen komfortsone, sier nasjonal talsperson i MDG Une Bastholm i sin kommentar på finanstalen. 

  Hun kritiserer regjeringen for å ikke satse nok på å kutte i CO2-utslippene, og for å ikke ha en tilstrekkelig offensiv miljøpolitikk. 

 • av Magnus Kallelid
  DEL

  Regjeringen gir 40 millioner ekstra til mediene

  Mediebedriftenes Landsforening (MBL) er fornøyd med at statsbudsjettet gir 40 millioner ekstra i produksjonstilskudd til Presse-Norge. Mediene får også 10 millioner ekstra i innovasjonsstøtte.

  – Jeg synes dette er et skikkelig løft i mediestøtten målt mot hva vi har sett tidligere. Det er positivt fordi det gir en bedre forutsigbarhet i usikre tider, sier styreleder Tove Nedreberg i MBL til Aftenposten.

  Hun trekker  frem at lokale medier vil tjene på dette og at 10 millioner går til pris- og lønnsjustering, slik at mediene faktisk går i pluss når endringer i markedet er medregnet.

  Det er ikke klart hvilke mediehus som får den største biten av kaken, det avgjøres først senere i oktober. I år har Dagbladet for første gang søkt på støtte til sin lukkede abonnementstjeneste. Dersom Dagbladet får innvilget søknaden kan det ramme nisjeaviser som Klassekampen, Vårt Land og Nationen.

 • av Ingeborg Moe
  DEL
  Venstres Abid Raja er i mot statstøtte til Human Rights Service, men er fornøyd med støtte til organiasjoner som jobber med antirasistisk arbeid. Foto: NTB SCANPIX

  Abid Raja om HRS-bevilgning: – Selvsagt er vi i mot 

  Venstres Abid Raja er en av dem som har vært mest kritisk til at den innvandringskritiske organisasjonen Human Rights Service får statsstøtte. Venstre har imidlertid vært på kollisjonskurs med Frp i dette spørsmålet. Støttet til HRS videreføres, men Raja sier at han er godt fornøyd med at de til gjengjeld har fått økt støtten til organiasjoner som jobber med antirasistisk arbeid. 

  - Vi er i Venstre er selvsagt i mot HRS. Også i år har Venstre, KrF og Høyre være mot HRS. De får støtte likevel på grunn av Frp, skriver Raja i en sms til Aftenposten. 

  Han sier at de har klart å beholde det som var ment som engangsstøtte til for eksempel Antirasistisk senter, Minotenk og Født Fri og øker andre integreringstiltak.  

  - Det er en formidabel satsning på integrering og til kamp mot jødehat og muslimhat, til kamp mot rasisme der du jobber og der du bor, og til kamp mot negativ sosial kontroll i innvandrermiljø. Det er vi i Venstre svært fornøyde med. 

 • av Ingeborg Moe
  DEL
  SV-leder Audun Lysbakken kaller statsbudsjettet visjonsløst og smålig. Foto: NTB SCANPIX

  Lysbakken: – Tidenes mageplask 

  – Her finner vi tidenes mageplask i politikken for å få bukt med klimakrisen. Det kuttes ikke i nærheten av nok for å nå klimamålene for 2030, og det er lite her som får i gang et grønt rettferdig skifte som bevarer arbeidsplasser i fremtiden, sier Audun Lysbakken i en pressemelding.

  SV-lederen angriper regjeringen for det han kaller usosiale kutt. 

  – Alt fra arbeidsavklaringspenger til unge til noe så smålig som kutt i briller til unger med alvorlige synsproblemer eller kutt i støtte til tannregulering.

  – Samtidig kutter regjeringen nok en gang bredt i velferd gjennom ostehøvelkuttene. Dette er rene velferdskutt til folk flest, i alt fra sykehus, fødselsomsorg og kriminalomsorg til høyere utdanning.

 • av Ingeborg Moe
  DEL

  Erstatter lisenskontor med kulturarv

  Mo i Rana får 70 nye statlige arbeidsplasser. Da NRKs lisensavdeling i Mo i Rana ble lagt ned tapte byen 70 arbeidsplasser. Nå blir tapet kompensert med 70 nye arbeidsplasser til Nasjonalbibliotekets avdeling i byen. Formålet er å sikre at befolkningen har tilgang til vår felles kulturarv ved at den digitaliseres og formidles. Til dette har Regjeringen foreslått å øke støtten til Nasjonalbiblioteket og Arkivverket på til sammen 127 millioner kroner.

 • av Ingeborg Moe
  DEL

  Øker andelen til kollektivprosjekter

  Regjeringen setter av betydelige summer til å øke sin andel av bygging av store kollektivprosjekter som Fornebubanen og ny T-banetunnel i Oslo fra 50 prosent til 66 prosent.

  Vilkåret for dette er at halvparten av pengene går til reduserte bompenger og halvparten til bedre kollektivtilbud i byene, etter hva som blir prioritert lokalt. Det settes av 300 mill. kr til reduserte billettpriser i de store byene.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Statsbudsjettet
 2. Statsbudsjettet 2020