Politikk

Senterpartiet tar dissens i Regjeringen om vikardirektivet

Dermed må Arbeiderpartiet få støtte hos opposisjonen for å få innført EU-direktivet.

Senterpartiet og Liv Signe Navarsete vil i likehet med SV ta dissens i Regjering.
  • Marie Melgård
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

Senterpartiet bestemte tirsdag kveld at de tar dissens mot EUs vikardirektiv.

— Vi kan ikke stille oss bak en sak som skaper så storutrygghet for norske arbeidsfolk, sierpartileder Liv Signe Navarsete til Aftenposten.no.

I dag hadde landsstyret i partiet et telefonmøte hvor de enstemmig ble enige om å ta dissens i Regjeringen mot det omstridte direktivet.

— Vi har brukt godt tid på å bestemme oss for å tadissens, og hørt på alle deler av partiet. Derfor er jeg godt fornøyd i dag medat det er hele partiet som går for dette. Dissens er et sterkt signal om at vi ikke stiller oss bak noe som vi ergrunnleggende i mot. Det er synd er at vi ikke står samlet iRegjeringen om vikardirektivet, men dette er en politisk uenighet, og det harskjedd før. Samarbeidet går sin gang, denne politiske uenigheten er håndterbar,sier Navarsete.

Leder for Senterungdommen, Sandra Borch, skriver også påTwitter at:

- Et samla Senterparti går for dissens motvikarbyrådirektivet!!! Nice!

Senterungdommen har tidligere vedtatt et krav om atSenterpartiet må gå inn for å ta dissens mot vikardirektivet.

Les også

SV vil ta dissens i vikarstriden

— Ikke overraskende

SV har allerede bestemt at de skal ta dissens, dermed må Arbeiderpartiet lene seg på opposisjonen for å få implementert direktivet. Både Høyre, Frp, Krf og Venstre har uttalt at de er for direktivet.

— Saken er ikke ferdig behandlet i regjeringen, men deter vel kjent at fra før at de to partiene er motstandere av direktivet. Det erderfor ikke overraskende at de varsler dissens. Direktivet innebærer at vikarerskal få samme lønn som fast ansatte, og styrker dermed arbeidstakernesrettigheter, skriver statsminister Jens Stoltenberg i en SMS til Aftenposten.no

Etter det Aftenposten kjenner til kanRegjeringens underutvalg allerede i kveld ha behandlet saken omvikardirektivet. Det er trolig at det kan bli vedtatt i statsråd førstkommendefredag.

Dette er i alt den tredje dissensen fra SV og SP. Tidligere i regjeringen har de tatt dissens mot tjenestedirektivet og datalagringsdirektivet.

SVs Karin Andersen er glad Senterpartiet har tatt sammeavgjørelse om dissens som dem selv.

— Det som er synd er at ikke Regjeringen kan stå samletsammen med fagbevegelsen i denne saken her. Jeg tror ikke Arbeiderpartiet harnoe annet mål enn oss, men vi har et ulikt syn på hva som vil svekkearbeidsmiljøloven. De vurderer risikoen ved direktivet mindre enn oss, dessutener nok det å reservere seg for et EU-direktiv tyngre å gjøre for dem, sierAndersen til Aftenposten.no

Uenighet

Senterpartiet har brukt tid på å komme frem til avgjørelsen. I februar sendte de et brev til arbeidsminister Hanne Bjurstrøm med spørsmål til en klargjøring av hva direktivet vil bety for norsk arbeidsmiljølov. Svarene fra Bjurstrøm var ikke tilfredsstillende for partiet, dermed bestemte Senterpartiet at de var i mot direktivet, men det var uklart om de ønsket å ta dissens.

Nationen skriver i dag at det har vært uenighet om direktivet både i Senterpartiets stortingsgruppe og blant partiets regjeringsmedlemmer.

Arbeidspolitisk talsmann i Senterpartiet, Geir Pollestad, sai dagens Aftenbladet at han mener partiet ikke bør ta dissens.

Sp har tidligere slått fast at regjeringen bør si nei til åinnføre det omdiskuterte vikardirektivet.

– Dissens er noe vi skal bruke dersom vi er i tvil om vi kanfortsette i regjering. Det mener jeg ikke partiet er nå, sier Geir Pollestadtil Stavanger Aftenblad.

Ap snur ikke

Arbeiderpartiets stortingsgruppe vedtok før jul at de var for implementering av direktivet. Et av argumentene for dette var en positiv høringsuttalelse fra LO fra 2010. Striden om direktivet tok en ny vending da flere store LO-forbund gikk til streik mot direktivet, og da LO tilslutt besluttet at var i mot. Etter det har også YS og Unio bedt om norsk reservasjon mot direktivet, og mange har håpet at Ap ville snu. Partiet har hele tiden fremholdt sitt standpunkt.

Under et møte i Rogaland Arbeiderparti, hvor fylkeslaget vedtok at de er for implementering, sa statsminister Jens Stoltenberg at:

— Jeg vet at denne saken har opptatt mange her. Vi har jobbet med den i over to år. Først mente LO det samme som andre europeiske LO-er. De var for. Så snudde LO. Det er greit. Men når LO snur, betyr ikke det automatisk at også vi skal snu, sa Stoltenberg i sin tale.

Et av hovedargumentene for å gå i mot, er at de har fryktet at et norsk ja til direktivet kan gi en svakere arbeidsmiljølov i framtiden, fordi EFTA-domstolen kan overprøve norsk lov.

Les mer om

  1. Politikk