Erna Solberg slår tilbake mot Kallmyr

– Jøran Kallmyr har visst om alle forbeholdene og alle utfordringene som har vært knyttet til denne saken, sier Erna Solberg om sykdomsbildet til den IS-siktede kvinnens barn.

Statsminister Erna Solberg var lørdag på rundreise i Stavanger og Sandnes.

På en tur i Stavanger og Sandnes lørdag slår statsminister Erna Solberg tilbake mot Jøran Kallmyr (Frp) som inntil i går var Justis- og innvandringsminister.

– Jeg er veldig overrasket over at man ikke sjekket dette bedre på forhånd, sa avtroppende justisminister Jøran Kallmyr (Frp) til Aftenposten fredag.

Med dette ga han inntrykk av at kvinnen som norske myndigheter hjalp hjem fordi hun hadde et antall alvorlig sykt barn, ble hentet hjem på litt sviktende grunnlag.

Advarte mot konspirasjonsteorier

– Jeg er veldig overrasket over at det blir debatt om dette nå. Vi har hele tiden blitt fortalt at dette barnet er dødssykt. Vi har ikke fått informasjon som skulle tilsi noe annet, sa Frp-politikeren.

Han mener det finnes unntaksbestemmelser som gjør at man kan være mer åpne om grunnlaget til at gutten ble hentet til Norge, sammen med sin mor og halvsøster. Kallmyr uttalte også at han tror «offentligheten har mye å tjene på at dette faktisk kommer frem.»

– Hvis ikke, blir det mange konspirasjonsteorier. Det kan bare møtes med åpenhet, sa han.

Hjemhentingen av kvinnene er den utløsende årsaken til at Kallmyr og alle Frps syv statsråder valgte å gå ut av regjeringen fredag.

Rett til personvern kan ingen rokke med

Solberg mener altså at Kallmyr har visst om alle forbeholdene og dilemmaene i saken.

– Det har alle statsråder vært, sier hun.

På spørsmål om det er et problem at ingen kan stadfeste at barnet det dreier seg om er alvorlig sykt, svarer hun slik:

– Det er selvfølgelig en utfordring i en politisk diskusjon. Men folks rett til personvern kan dette ikke rokke ved, sier hun.

Solberg mener det kun er kvinnens advokat og familie som eventuelt må komme med helseopplysninger.

– Vi kan ikke som myndigheter forlange eller gjøre noe annet knyttet til dette, sier hun.

Avviser at de kan ha blitt lurt

– Vi har gjort det som har vært mulig av sikring, men vi har selvfølgelig basert oss på de opplysningene vi har fått. Mye av det er jo også offentliggjort i form av det Røde Kors og andre har sagt, sier hun og gjentar tidligere uttalelser om dilemmaet regjeringen har stått i.

– Norsk utenrikstjeneste kan ikke og skal ikke sette diagnoser. Vi har måttet forholde oss til opplysninger fra lokale helsetilbydere i leiren. I regjeringens behandling har alle disse spørsmålene vært tydelige. Forbeholdene og utfordringene knyttet til dette har vært kjent.

– Kan regjeringen ha blitt lurt?

– Nei, vi har basert oss på den informasjonen vi har hatt mulighet til å ha tilgjengelig.

– Du bruker ordet «antatt alvorlig syk». Betyr det at det er antatt at der alvorlig, eller også en antagelse at han er syk?

– Vi har brukt det begrepet fordi det ikke er fastsatt noe sykdomsbilde av norske myndigheter. Det er basert på den informasjonen som er gitt oss av lege, fra sykehusopphold og det advokaten har gitt og alt mulig annet. Man må huske hvilken kaotisk situasjon det vært i dette området.

– Ser du at det er et problem, at man kan trekke hele grunnlaget for saken i tvil fordi det gis ulne svar?

– Det er disse dilemmaene vi har stått i. Vi har aldri kunnet være hundre prosent sikre på hva som er grunnlaget her. Og vi har måttet handle i en slik situasjon, sier hun og avslutter med å slå fast at regjeringen i Norge ikke sitter på enkeltmenneskers helseopplysninger.