Barn mellom 2 og 3 år mister kontantstøtten

Samtidig øker regjeringen satsen for de minste til 5000 kroner.

Barn mellom to og tre år mister nå kontantstøtten.

Les også :

Forslaget fra Regjeringen innebærer at barn fra 1 til 11/2 år får 5000 kroner per måned dersom de ikke sender barna i barnehage. I dag er satsen 3303.

For barn fra halvannet år til 2 år videreføres dagens sats, mens barn over to år ikke får noenting. Denne endringen trår i kraft fra 1. august 2012.

Denne modellen vil bli presentert i neste års statsbudsjett som legges frem i oktober. Det innebærer at foreldrene til de minste barna vil få nesten 1700 kroner mer i måneden hvis de velger å ha barna hjemme i stedet for i barnehage. Alle ettåringer har rett til barnehageplass, og i dag er 70 prosent av ettåringene i barnehage.

Flere i barnehagen

Regjeringen har regnet på hvordan dette vil slå ut. Med de foreslåtte endringene kan man regne med at foreldre til noen ettåringer vil vente noe lenger med å søke barnehageplass. Samtidig må Regjeringen trolig skaffe flere barnehageplasser til toåringer. I dag er det i underkant av 15.000 toåringer som mottar kontantstøtte.

SV har lenge ivret for å fjerne kontantstøtten, begrunnelsen har vært hensynet til likestilling og ikke minst integrering av innvandrere. En rekke offentlige utvalg har flere ganger foreslått å fjerne kontanstøtten. Med den nye modellen vil det bli langt mindre økonomisk gunstig å holde toåringer hjemme.

Modellen som SV og Sp har kompromisset seg frem til ble fastlagt på et møte mellom barne— og likestillingsminister Audun Lysbakken og SP parlamentariske leder Trygve M. Slagsvold Vedum da Lysbakken var i pappapermisjon.

— Med denne modellen er kontantstøtten som ordning reddet, sier Trygve M Slagsvold Vedum.

- Dramatisk

Knut Arild Hareide, leder i Kristelig folkeparti, mener det er et angrep på valgfriheten til barnefamilien å kutte kontanstøtten til toåringene.

— Dette er det mest dramatiske regjeringen har gjort mot barnefamilier de siste seks årene. Småbarnsfamilier har hatt et velferdsgode som nå blir borte, sier Hareide.

Han er ikke overrasket over forslaget som blir fremmet i statsbudsjettet, men frykter at konsekvensene blir alvorlige for mange barnefamilier.

Hareide mener det er et paradokset er at man kan oppleve at 1. august 2012 risiker man at noen småbarnsfamilier verken får kontantstøtte eller barnehageplass.

— Mellom 12 og 15.000 toåringer mottar kontantstøtte i dag. Det skal bygges mange barnehager hvis man skal få plass til alle dem, sier han.