Støre: – Oljevirksomheten skal utvikles, ikke avvikles

Ap-leder Jonas Gahr Støre advarer mot å varig verne Lofoten og Vesterålen mot oljeaktivitet, men sier saken er «avgjort» ut denne stortingsperioden.

Ap-leder Jonas Gahr Støre samler partiet til landsmøte i Oslo denne uken.

Det store spørsmålet på Aps landsmøte, som starter torsdag, er om oljekompromisset fra forrige landsmøte blir stående, eller om Ap sier nei til oljevirksomhet i hele Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe).

Et flertall av fylkeslagene og AUF vil si nei til konsekvensutredning og dermed oljevirksomhet. LO og Ap-ledelsen står imot.

– De vedtakene vitner om engasjement for disse områdenes sårbarhet. Det er et engasjement jeg deler. Kompromisset i programmet tar også høyde for det, sier Støre.

– Er det ikke bare et tidsspørsmål før Ap lander på å si nei til oljevirksomhet i LoVeSe?

– Vi får se hva landsmøtets budskap blir. For denne perioden er saken avgjort av de valg Erna Solberg har tatt, sier Støre, som viser til at regjeringserklæringen slår fast at oljevirksomhet i LoVeSe ikke skal konsekvensutredes i denne perioden.

Ikke varig vern

I likhet med Nordland Ap reserverer Støre seg mot å bruke begrepet «varig vern.»

– Vår forvaltningstradisjon for hav og kyst er knyttet til hva som er vitenskapelig forsvarlig og hva helhetlige forvaltningsplaner åpner for, forklarer Støre.

Oljeindustrien skal utvikles – ikke avvikles

– Kan resultatet bli at Ap gjør som Sp, «freder» LoVeSe for fire år av gangen?

– Jeg vil ikke forskuttere landsmøtets vedtak, men det er en stor grad av enighet i Ap om å ta hensyn til sårbare områder. Olje- og gassvirksomheten må bygge på kunnskap om sårbarhet og at vi går frem skritt for skritt. Dette er en industri som skal utvikles, ikke avvikles. Det blir et vedtak på landsmøtet som markerer den betydningen som energisektoren har i vår økonomi og for arbeidsplasser, slår han fast.

– Er det et nederlag for deg om landsmøtet sier nei til all konsekvensutredning av LoVeSe?

– Jeg definerer ikke noen av landsmøtets kommende flertallsvedtak som nederlag, sier han.

Bompenger og bilavgifter blir et hett tema i valgkampen. Ap-leder Jonas Gahr Støre er bekymret for avgiftenes usosiale utslag.

Opprør mot miljøavgifter

I Frankrike støter de gule vestene sammen med politiet. I Norge brer bompengeopprøret seg foran kommunevalget.

– Er du bekymret for at klimaregningen betales av de fattigste? En Tesla-eier i Bærum får store subsidier, mens en enslig mor på hjelpepleierlønn med en gammel bensinbil straffes økonomisk?

– Ja, det skal vi ta på stort alvor. Hvis den omstillingen som trengs oppleves som urettferdig både sosialt og geografisk, får vi ikke folk med på den dugnaden, sier Støre.

Han minner om at Ap i Stortinget har foreslått et system for veiprising som alternativ til dagens bompengesystem. Det er synd at det ble nedstemt, fordi det hadde gitt mulighet for differensiering av utgifter som betyr mye for familieøkonomien, sier han, og legger til:

– Det er ikke avgiftene for bilistene som kommer til å gjøre den store forskjellen i det norske klimaregnskapet. Det er å få til de store kuttene på de tunge områdene, få til fangst og lagring av CO₂, få til fortsatt utslippskutt på sokkelen, og få frem de nye energikildene.

VGs gransking endrer ikke Aps håndtering

Ap har ikke hatt landsmøte siden «Metoo-saken»rammet partiet og førte til at nestleder Trond Giske trakk seg fra alle verv.

De siste ukene har saken igjen kommet på dagsordenen. Giske var foreslått til styreverv i Trøndelag Ap. Han trakk sitt kandidatur etter reaksjoner i Trøndelag Ap på en video som viste Giske som danset tett med en ung kvinne på bar.

Støre brukte ord som «dårlig dømmekraft» og «tilliten faller bort etter denne hendelsen» om Giskes barbesøk. Uttalelsene står han fast ved også etter den siste ukes VG-gransking:

– De kom ikke på basis av VGs journalistikk.

– Men det faktum at han gikk på bar?

– Ja. Det var Trøndelag Ap som behandlet den saken. Jeg hadde forståelse for det de gjorde, sier han.

Ikke maktkamp – utelukkende «metoo-sak»

Selv om Ap-lederen understreker at han ikke legger seg opp i hvordan folk lever livene sine utenfor politikken, mener han barbesøket har en «forhistorie som gjør det åpenbart for alle at det som da ble kjent, hadde en egen betydning for den beslutningen Trøndelag skulle ta.»

– Kan det være slik at noen i Ap ser hele varslersaken mot Giske som et ledd i at f.eks. du ville kvitte deg med en brysom konkurrent?

– Jeg svarer for meg. Jeg har tatt varslerne på alvor i tråd med våre retningslinjer. De er behandlet grundig. Vi har konkludert på en måte jeg står inne for. Det er det saken handler om, sier han

Motstander av velferdstilbud til de fattigste

Ap-lederen går hardt ut mot noen av de viktigste fattigdoms-tiltakene til sittende regjering: gratis kjernetid i barnehage til alle familier med lav inntekt og forslag om det samme i skolefritidsordningen.

Støre mener slike tiltak endrer hovedprinsipper i vår velferdsstat. Han er sterkt imot en tilnærming som går ut på at «bare du er fattig nok, skal du få rimeligere SFO, rimeligere barnehage og kanskje rimeligere mat i skolen».

– Bidrar ikke disse tiltakene til å hjelpe de aller fattigste mer enn f.eks. en lik makspris for alle i barnehagen gjør? Den hjelper vel middelklassen vel så mye?

– Jo, sier Støre, som forklarer at når han vil se på konsekvensene og vurdere å fjerne disse tiltakene, skyldes det følgende:

– Skulle du få en ny jobb eller tjene litt mer, så vil du altså miste en velferdsrettighet. Dermed kan disse familiene bli låst i en fattigdomsfelle fordi det ikke lønner seg å forsøke å tjene mer penger. Det er å ta velferdsstaten vår i en retning som ikke er solidarisk.

– Ser du for deg at disse tiltakene skal fases ut?

– Hvor de skal tas videre, skal ikke jeg si nå. Jeg bare markerer at vi må ha løsninger som trekker alle med, sier han og påpeker at det ikke bare er å «oppheve det vi har vært imot».

– Her må vi tenke på overgangsordninger og tilpasning slik at noen ikke blir unødig skadelidende.