Politikk

Høyre vil ha førstelærer i grunnskolen og karakterer fra 5. trinn.

Høyre går inn for karakterer fra 5. trinn, skriftlig eksamen før russetiden og nye stillingsbetegnelser for å kunne gi enkelte lærere opprykk og økt lønn.

Høyreleder Erna Solberg vil ha lærer II- og lektor II-stillinger i skolen.
  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud
    Journalist
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

Erna Solberg selv har tatt iniatiativ til nye stillingsbetegnelser i skolen. Hensikten er å sikre lærere andre karriereveier enn å havne i administrasjonen som f.eks. rektor.

Lørdag formidag vedtok Høyres landsmøte å innføre lærer II -og lektor II-stillinger i henholdsvis grunnskolen og videregående.

Staten skal betale

-Det skal være forutsigbare , objektive og omforente kriterier for opprykk, utarbeidet i samarbeid med lærerorganisasjonene og kommunene. Staten skal bidra til finansiering av ekstra lønn for å realisere disse stillingene, heter det i vedtaket, som altså Høyrelederen selv har fremmet som nytt punkt i programmet.

Karakterer

Forut for landsmøtet har det vært uenighet i Høyre om innføring av karakterer i barneskolen. I dag får ikke elever karakterer før de begynner i ungdomsskolen.

Landsmøtet vedtok at det skal innføres karakterer fra femte trinn i grunnskolen. Forslaget om at kommunene selv skulle avgjøre om de ville innføre karakterer falt.

Les også

Er du en ekte Høyre-velger?

I tillegg til eventuelle karakterer vil Høyre innføre skriftlige tilbakemeldinger i basisfag til elever og foreldre allerede fra første trinn.

Før russetiden

Litt overrasskende fikk Unge Høyre gjennom forslaget om at skriftlig eksamen i videregående skole skal avholdes før russetiden.

Landsmøtet vedtok ellers å innføre skriftlig avgangseksamen i norsk, matematikk og engelsk for alle elever på 10. trinn. Dagens regler går ut på at elevene trekkes ut til én skriftlig eksamen.

Differensiering

Høyre ønsker også økt bruk av differensiert undervisning i skolen. Men vedtaket fra Høyres landsmøte ligger innenfor det regelverket som i dag gjelder.

Partiet vedtok å "tillate differensiert undervisning når det er pedagogisk begrunnet, men elevene skal ikke deles inn permanent etter faglig nivå."

Sidemålet

Det er uenighet om sidemålets stilling i skolen i Høyre. Men Bygde— og Vestlands-Høyre tapte slaget. Flertallet i endte opp med å vedta at det skal brukes "tekster både på bokmål og nynorsk gjennom hele skoleløpet" og at man skal "avvikle ordningen med egen karakter og eksamen i sidemål i den videregående skolen og i ungdomsskolen."

Les også

- Som kvalitetsmål er nasjonale prøver upålitelige

Femårig lærerutdannelse

Høyre vedtok også å gå inn for femårig masterutdanning for lærere. Partiet mener man må kreve karakteren 4 eller bedre i norsk, matematikk og engelsk for opptak til lærerutdanningen.

Erna Solbergs parti mener også at alle lærere fra 1. trinn må ha fordypning i de basisfagene de skal undervise i.

Åpenhet om resultater

I dag offentliggjøres ikke resultater fra de nasjonale prøvene på en måte som gjør at hver enkelt skoles resultater gjøres kjent.

Dette vil Høyre endre. I det programet partiet nå har vedtatt heter et at partiet vil "kartlegge læringsresultatene gjennom hele skoleløpet og sirke full åpenhet om resultater på skolenivå."

Med 173 mot 122 stemmer gikk landsmøtet også inn for forsøk med anonym retting av elevarbeid i skolen.

Les mer om

  1. Politikk