Siste: Ap-landsmøtet enig om strømpolitikken

Næringsminister Jan Chr. Vestre sier at «Strømprisene skal ned. Og de skal være lavere i Norge enn i Europa».

Jan Christian Vestre og Jonas Gahr Støre på landsmøtet til Arbeiderpartiet fredag formiddag. Der ble det oppnådd enighet om kraftpolitikken.

Redaksjonskomiteen ledet av Vestre fremmer et enstemmig forslag til vedtak om energi- og strømprisene. Forslaget sier ikke konkret og detaljert hvordan regjeringen skal sikre lavere priser i Norge samtidig som vi er koblet til det europeiske kraftmarkedet.

Men ett hovedpunkt blir storstilt utbygging av fornybar kraft. Det har både regjeringen, Energikommisjonen og andre tatt til orde for det siste året.

– Redaksjonskomiteen har landet en enstemmig uttalelse om kraftpolitikken. Det er jeg veldig glad for fordi vi har diskutert kraftpolitikken i ett år. Det har vært sterke meninger fra mange fylkespartier. Meninger som har gått i litt ulike retninger, sier Vestre stolt.

Fem mål

Uttalelsen gir ingen konkret plan for hvordan kraft- og strømpris-krisen skal løses. Men den fremhver overordnede mål:

1. Sikre tilstrekkelige mengder med rimelig energi slik at fornybar energi fortsatt blir et konkurransefortrinn for norsk industri og næringsliv og gir trygghet for norske husholdninger.

2. Energiressursene skal eies av fellesskapet og komme hele landet til gode.

3. En storstilt satsning på energieffektivisering som sikrer en rettferdig omstilling der alle får delta.

4. Strømnettet må forsterkes over hele landet, og utbyggingen foregå så raskt at vi
sikrer nett i tide.

5. Sameksistens mellom natur, øvrige næringer, folk og lokalsamfunn må ivaretas.

I innstillingen tar de og til orde for å bruke handlingrommet i EØS-avtalen for å «ivareta Norges interesser og vurdere tiltak som kan dempe prissmitten».

Partiet føyer seg også inn i rekken for de som vil ha mer kunnskap om kjernekraft.

«Vi er åpne for ny kunnskap om alternative energiformer, som for eksempel kjernekraft, bølgekraft, tidevannskraft og andre mulige fremtidige energikilder», heter det i innstillingen.

Kritikk fra Giske

Før det hadde Trond Giske tatt et kritisk oppgjør med manglende politisk styring av kraft og strømprisene.

– Kjære landsmøte, vi må ta styringen over kraftpolitikken tilbake. Uten sterkere politisk styring tror ikke Trond Giske tapte velgere kommer tilbake til Ap.

Fredag formiddag holdt Trond Giske, tidligere nestleder og nå leder av Nidaros Sosialdemokratisk Forum, innlegg om strømpriser og utenlandskabler.

På forhånd har Giske og lokallaget markert seg med klare krav til nye grep fra regjeringen for å løse strømpris-krisen.

Giske trakk historiske linjer tilbake til 8. juli 1946 da Stortinget vedtok at Tyin-kraften skulle gå til Hydros aluminiumsverk i Årdal.

– Høyre ville heller sende kraften i kabler sørover, og selge den til høystbydende. Men Arbeiderpartiet vant. I fjor gikk Hydro 40 milliarder i overskudd!
– Kraften bygde industri og arbeidsplasser, sier Giske.

– Lav pris mulig

Deretter vendte han blikket mot dagens høye strømpriser, utenlandskablene og sammenvevingen av norsk kraft og det europeiske energimarkedet.

– Nå flyter kraften fritt i kabler sørover. Da blir prisen lik i begge ender.
Derfor må vi betale 3 kroner kilowatten når kraftselskapene kan få 3 kroner i Tyskland.

– Det er som en vinterdag med 20 grader inne og 20 kuldegrader ute.
Åpnes vinduene på vidt gap og luften flyter fritt, blir temperaturen lik.
Og det blir utetemperatur. Fordi ute er så mye større enn inne, sier Giske.

Olje- og energiminister Terje Aasland avviser ikke at det er mulig med en lav pris i Norge og en høyere pris ut i Europa:

– Hvis vi sørger for tilstrekkelige mengder med fornybar energi, vil prisene være lavere i Norge. Det er et klart mål: tilstrekkelig mengder med rimelig energi til industri og husholdninger, sa Aasland til Aftenposten torsdag.

Stor frustrasjon

Giske er kritisk til regnestykket:

– EU bruker 3300 TW strøm. Om vi øker med 10 eller 20 TWh har det null effekt på prisen. Energiutvalget sier klart at vårt mål er lavere priser i Norge enn i Europa. Da må vi ha styring med utenlandshandelen med kraft, sier han til landsmøtet.

Partileder Jonas Gahr Støre sa i sin tale at Norge har politisk styring med kraften. Over 50 forslag om strømpriser viser at frustrasjonen er stor på grasroten.

– Jonas snakket varmt om all god politikk regjeringen gjennomfører. Det er en imponerende liste. Men hvorfor er da oppslutningen så lav, spør Giske. Og svarer selv:

– Fordi noen saker står i veien og hindrer at de gode får skinne: Fattigdom, pensjon – og mest av alt: Strøm. Som Kari Nessa Nordtun sa i går: For den som ikke kan betale strømregningen er valget enkelt. Man setter det viktigste først, mener Giske.

Like etter Giskes innlegg holdt Vestre pressekonferanse. Der informerte han om at redaksjonskomiteen har klart å enes om et forslag til uttalelse. Både Fellesforbundets leder Jørn Eggum og olje- og energiminister Terje Aasland sitter i redaksjonskomiteen.

Det er derfor all grunn til å tro at innstillingen blir vedtatt, og at Støre-regjeringen unngår et kraftopprør med konkrete krav til hva den må levere.

– Må være modige og sterke

Aps kandidater Norge rundt står ifølge Giske klar til «å vinne valget og skape gode skoler og trygg eldreomsorg.»
– Men da må vi løse strømsaken. De som bygde partiet, sa at strøm skal være et gode for folk og bedrifter i Norge. Nå må vi være like modige og sterke.

– Vi må kvitte oss med spekulasjon, millionbonuser og dyre mellomledd.
Vi må ha kontroll over utenlandshandelen med kraft, sluttet Giske.