Ap-ordfører krever at rushtidsavgift fjernes

– Rushtidsavgift er for å gi bedre plass på veiene til dem som har mye penger, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak. Han åpner nå for å trekke seg fra en bompengeavtale som kommunen først stilte seg bak.

Stanley Wirak (Ap) skal være tilbudt en halvering av rushtidsavgiften i forhandlingene, men står på sitt: Han vil ha avgiften helt vekk.
  • Christian Sørgjerd
    Christian Sørgjerd

I Rogaland er forhandlingene om en revidert bompengeavtale de siste dagene havnet i alvorlig krise. Sandnes-ordfører Stanley Wirak fra Arbeiderpartiet har satt foten ned og krever at rushtidsavgiften fjernes helt.

Bakgrunnen er en langvarig og betent strid rundt de nye bomringene på Nord-Jæren, som har skapt stort engasjement blant folk i Stavanger-området.

Wirak begrunner motstanden blant annet med at bompenger er usosiale, siden de ikke tar hensyn til inntekt. Han påpeker at mange, for eksempel fordi de har barnehagebarn som skal leveres, ikke bare kan velge å kjøre utenom rushtid.

– For en hjelpepleier som tjener 400.000 kroner i året, er det mye penger med 70 kroner dagen i bompenger. For en direktør som tjener 1,5 millioner, betyr det ingenting, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak til Stavanger Aftenblad.

– Rushtidsavgift er for å gi bedre plass på veien til dem som har mye penger, sier han også.

Les også

LES OGSÅ: Her bygges ny europavei til 4 milliarder kroner. Den ender i en bro med 40 km/t.

Også Oslo har rushtidsavgift

Etter flere utsettelser er planen nå at rushtidsavgift på hverdager, både om morgenen og ettermiddagen, skal innføres ved bommer i Stavanger-området 25. mars. Da vil det koste 35,20 kroner (med rabattbrikke) å passere en bom i rushtiden, mens det vil koste halvparten på andre tider av døgnet.

Til sammenligning koster bomringen i Oslo i dag 49,50 kroner (med rabatt) å passere for bensinbiler i rushtiden, mens den koster 40,50 kroner utenom. Diesel er dyrere.

Til sommeren kommer det en rekke nye bomstasjoner i Oslo, og dagens prissystem erstattes av en mer kompleks ordning hvor prisene blir lavere, men man må betale flere steder.

Les også

LES OGSÅ: Frps bompenge-seier kan føre til flere bomstasjoner

Bompengebråk flere steder

Det er ulmende konflikt om bompenger flere steder i landet nå. I Oslo har Frp stilt et bompengeultimatum: Hvis de borgerlige partiene vinner valget, krever Frp en reforhandling og lavere bompenger for å gå inn i byråd.

Men konfliktene er størst i Rogaland, hvor det blant annet er begått massivt hærverk mot nye bomstasjoner som er bygget.

Dagens bompengeavtale i fylket, den såkalte byvekstavtalen for Nord-Jæren, ble inngått i 2017 mellom fire kommuner, fylkeskommunen og staten.

Inntektene fra de nye bommene i fylket skal finansiere en lang rekke kollektiv- og samferdselsprosjekter. Staten forpliktet seg til å bidra med 7,5 milliarder kroner, mens politikerne forpliktet seg til nullvekst i personbiltrafikken. Rushtidsavgift er blant virkemidlene for å få til dette.

Les også

KOMMENTAR: «Enhver utsettelse av E18 øker risikoen for at den ikke blir noe av», skriver Andreas Slettholm

Var først for, men snudde

Reforhandlingene startet i fjor høst og er ennå ikke sluttført.

Ordfører Stanley Wirak i Sandnes skrev under på den opprinnelige bompengeavtalen i 2017 og gikk dermed inn for rushtidsavgift. Men i fjor høst, med politisk støtte i bystyret sitt, endret han standpunkt.

Om det ikke blir enighet i reforhandlingene, og Sandnes trekker seg fra avtalen, slik ordføreren har truet med, kan det ende med at regjeringen og samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) overkjører lokalpolitikerne i fylkte og tar over styringen.

Alternativet, hvis de nye bomringene rett og slett må legges utenom Sandnes, er at det ikke blir nok inntekter til å finansiere alle prosjektene som skal finansieres.

Men det hele er upløyd mark. Ifølge fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) har det ikke skjedd før at en kommune har trukket seg fra en slik avtale.

– Det er veldig spesielt og beklagelig at en så stor kommune ønsker å trekke seg ut av en avtale som gjelder for hele regionen, sier Tengesdal til NRK.