Politikk

Stortinget stevner konsulentselskap for kontraktsbrudd. Krever 125 millioner kroner i erstatning.

Stortinget stevner rådgivningsselskapet Multiconsult for kontraktsbrudd. Mener omfattende mislighold har påført Stortingets byggeprosjekt ekstrakostnader.

Prinsens gate 26 (til høyre i bildet) totalrenoveres, og det bygges nytt post- og varemottak under bakken.
 • Harald Stolt-Nielsen
  Harald Stolt-Nielsen
  Journalist

Stortinget stevner prosjekterings- og rådgivingsselskapet Multiconsult for Oslo tingrett og krever en erstatning på inntil 125 millioner kroner, skriver Stortingets presidentskap i en pressemelding.

Bakgrunnen er måten Multiconsult har håndtert byggingen av Prinsens gate 26 og ny innkjøringstunnel til Stortingets garasje.

– Dette har vært en lang og vanskelig prosess, men presidentskapet har funnet det nødvendig å gå til det skrittet å ta ut stevning, sier stortingspresident Olemic Thommessen (H).

Stortingspresidenten beklager at presidentskapet ikke ser noen annen mulighet til å «sikre Stortingets rettigheter» i henhold til kontrakten.

I pressemeldingen står det at kravet mot Multiconsulat kan øke utover 125 millioner kroner, fordi prosjektet fortsatt pågår.

700 millioner kroner i overskridelser

– De omfattende feil og mangler i entreprisegrunnlaget, og manglende kvalitet og leveranseevne gjennom prosjektet, danner grunnlag for å kreve erstatning, heter det i pressemeldingen.

Kommunikasjonsleder i Multiconsult Gaute Christensen sier de ble informert om stevningen fredag formiddag. De vil nå bruke tiden fremover til å se på den.

– Ut ifra kravets størrelse tilsier det at Stortinget fremstiller påstand om grov uaktsomhet fra vår side. Det tar vi sterk avstand fra, sier Christensen til Aftenposten.

Riksrevisjonen la i sommer frem sin rapport av byggeprosjektet i Prinsens gate 26 og kom med skarp kritikk. Overskridelsen er på rundt 700 millioner kroner for prosjektet.

Stortinget er byggherre og det var Stortinget som ba Riksrevisjonen om å undersøke kostnadsoverskridelsene. Han har tidligere lagt skylden på Multiconsult.

 • Les også: Ni hovedfunn i Riksrevisjonens gransking av Stortingets byggeprosjekt.
Stortingspresident Olemic Thommessen sier det har vært en lang og vanskelig prosess.

Avviste kritikken

Multiconsult avviste kategorisk kritikken fra Stortingspresidenten.

– Han fremsetter udokumenterte påstander. Vi har riktignok tidligere mottatt varsel om mulig søksmål. I februar svarte vi på en rekke krav fra Stortinget om mangler og overskridelser. I vårt tilsvar har vi avvist Stortingets krav, sa Christensen til Aftenposten.

Multiconsult avslo Riksrevisjonens tilbud om å komme med kommentarer eller innspill, men de ga Riksrevisjonen tilgang til svaret de har sendt Stortinget. Dette svaret er ikke offentlig.

Overrasket hvis sluttsummen blir mindre enn 2 mrd.

Tidligere nestleder i Stortinget kontroll- og konstitusjonskomité Michael Tetzschner (H) har opplyst at han vil bli «forundret» hvis regningen blir under 2 milliarder kroner.

Skulle den endelige kostnaden bli over 2 milliarder kroner, er det over 28 ganger mer enn først planlagt.

Tetzschner regner med at kostnaden kan bli enda høyere enn dette:

– Det gjør jeg. Det bygges en dyr tunnel i et krevende område, og vi vet ikke om gårdene rundt vil kreve kompensasjon for eventuelle skader eller ulemper.

Les mer om

 1. Stortingets byggeprosjekt
 2. Stortinget
 3. Multiconsult
 4. Riksrevisjonen
 5. Olemic Thommessen