Politikk

Stortinget stevner konsulentselskap for kontraktsbrudd. Krever 125 millioner kroner i erstatning.

Stortinget stevner rådgivningsselskapet Multiconsult for kontraktsbrudd. Mener omfattende mislighold har påført Stortingets byggeprosjekt ekstrakostnader.

Prinsens gate 26 (til høyre i bildet) totalrenoveres, og det bygges nytt post- og varemottak under bakken.
 • Harald Stolt-Nielsen
  Harald Stolt-Nielsen
  Journalist

Stortinget stevner prosjekterings- og rådgivingsselskapet Multiconsult for Oslo tingrett og krever en erstatning på inntil 125 millioner kroner, skriver Stortingets presidentskap i en pressemelding.

Bakgrunnen er måten Multiconsult har håndtert byggingen av Prinsens gate 26 og ny innkjøringstunnel til Stortingets garasje.

– Dette har vært en lang og vanskelig prosess, men presidentskapet har funnet det nødvendig å gå til det skrittet å ta ut stevning, sier stortingspresident Olemic Thommessen (H).

Stortingspresidenten beklager at presidentskapet ikke ser noen annen mulighet til å «sikre Stortingets rettigheter» i henhold til kontrakten.

I pressemeldingen står det at kravet mot Multiconsulat kan øke utover 125 millioner kroner, fordi prosjektet fortsatt pågår.

700 millioner kroner i overskridelser

– De omfattende feil og mangler i entreprisegrunnlaget, og manglende kvalitet og leveranseevne gjennom prosjektet, danner grunnlag for å kreve erstatning, heter det i pressemeldingen.

Kommunikasjonsleder i Multiconsult Gaute Christensen sier de ble informert om stevningen fredag formiddag. De vil nå bruke tiden fremover til å se på den.

– Ut ifra kravets størrelse tilsier det at Stortinget fremstiller påstand om grov uaktsomhet fra vår side. Det tar vi sterk avstand fra, sier Christensen til Aftenposten.

Riksrevisjonen la i sommer frem sin rapport av byggeprosjektet i Prinsens gate 26 og kom med skarp kritikk. Overskridelsen er på rundt 700 millioner kroner for prosjektet.

Stortinget er byggherre og det var Stortinget som ba Riksrevisjonen om å undersøke kostnadsoverskridelsene. Han har tidligere lagt skylden på Multiconsult.

 • Les også: Ni hovedfunn i Riksrevisjonens gransking av Stortingets byggeprosjekt.
Stortingspresident Olemic Thommessen sier det har vært en lang og vanskelig prosess.

Avviste kritikken

Multiconsult avviste kategorisk kritikken fra Stortingspresidenten.

– Han fremsetter udokumenterte påstander. Vi har riktignok tidligere mottatt varsel om mulig søksmål. I februar svarte vi på en rekke krav fra Stortinget om mangler og overskridelser. I vårt tilsvar har vi avvist Stortingets krav, sa Christensen til Aftenposten.

Multiconsult avslo Riksrevisjonens tilbud om å komme med kommentarer eller innspill, men de ga Riksrevisjonen tilgang til svaret de har sendt Stortinget. Dette svaret er ikke offentlig.

Overrasket hvis sluttsummen blir mindre enn 2 mrd.

Tidligere nestleder i Stortinget kontroll- og konstitusjonskomité Michael Tetzschner (H) har opplyst at han vil bli «forundret» hvis regningen blir under 2 milliarder kroner.

Skulle den endelige kostnaden bli over 2 milliarder kroner, er det over 28 ganger mer enn først planlagt.

Tetzschner regner med at kostnaden kan bli enda høyere enn dette:

– Det gjør jeg. Det bygges en dyr tunnel i et krevende område, og vi vet ikke om gårdene rundt vil kreve kompensasjon for eventuelle skader eller ulemper.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Stortingets byggeprosjekt
 2. Stortinget
 3. Multiconsult
 4. Riksrevisjonen
 5. Olemic Thommessen