Politikk

Ap og Sp vil utsette navneskiftet i Statoil til Stortinget har drøftet saken

Ap og Sp ber om at Statoils navneendring blir en sak for Stortinget, og at den inntil videre utsettes.

Espen Barth Eide (Ap) og Marit Arnstad (Sp) vil ha Statoils navneendring utsatt og drøftet i Stortinget.
  • Alf Ole Ask
    Alf Ole Ask
    Journalist
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

– Hva selskapet skal hete er en klar eiersak og ikke noe som styret og departementet skal avgjøre, sier Marit Arnstad (Sp).

Den 15. mars våknet nordmenn til nyheten om at Statoil skulle skifte navn til Equinor. Protestene var mange. Olje- og energiminister Terje Søviknes varslet at staten som den største eieren, ville stemme for navneendringene.

Men i Stortinget murres det.

Tirsdag legger Sps parlamentariske leder Arnstad og Aps energipolitiske talsperson Espen Barth Eide frem et forslag:

«Spørsmålet om et eventuelt skifte av navn på Statoil ASA utsettes inntil saken er redegjort for og drøftet i Stortinget»

Søviknes er villig til å stille opp

Den 15. mars presenterte konsernsjef Eldar Sætre det nye navnet.

På Aftenpostens spørsmål om han vil redegjøre, svarer Søviknes via e-post:

– Departementet har mottatt forespørsel om redegjørelse av dette spørsmålet tidligere. Jeg stiller meg selvsagt åpen for redegjørelser om dette også fremover.

Les også: Slik var reaksjonene på Statoil nye navn

Kontroversielt forslag

«Navneforslaget er kontroversielt og signaliserer, hvis det blir vedtatt, et
oppbrudd,» skriver de to forslagsstillerne i begrunnelsen og fortsetter:

«Det første leddet i det nåværende navnet (stat) forteller tydelig om
selskapets tilknytning til staten – og dermed til hele det norske folk. Statoil er felleseie. Det andre leddet (oil) viser tydelig hva som er selskapets definitive kjernevirksomhet og knytter an til en viktig historie med ansvarlig og langsiktig olje- og gassvirksomhet på den norske sokkelen.»

Eieransvar

Arnstad var olje- og energiminister i Bondevik-regjeringen og var den som satte i gang arbeidet med å delprivatisere Statoil.

– Griper ikke Stortinget med dette inn i selskapets indre liv?

– Nei. Det at Statoil skiftet logo, ville vært å gripe inn i det indre livet. Men hva selskapet skal hete er en klar eiersak og ikke noe som styret og departementet skal avgjøre, sier hun, og legger til at hun synes det er rart at Statoil valgte å offentliggjøre dette bare to måneder før det skulle vedtas på generalforsamlingen. Dermed umuliggjorde de en politisk prosess.

Statoils generalforsamling holdes 15. mai i Stavanger.

  • Les også: Statoil-sjefen har lønnsfest

Eide sier at dersom det er et spørsmål som eierne bør ta stilling til så er det hva selskapet skal hete. Staten eier 67 prosent av aksjene i Statoil.

– Det er folket som er den dominerende eier i Statoil. Det er Regjeringen og i siste runde Stortinget som forvalter dette. Regjeringen er en mindretallsregjering og bør ta dette opp i Stortinget. Den muligheten får Regjeringen, sier Eide til Aftenposten.

Oljeminister Terje Søviknes.

Må opp i Stortinget

Arnstad understreker at det er mange måter statsråden kan involvere Stortinget på. Det kan være alt fra en redegjørelse i salen eller i energikomiteen.

– Vil Ap og Sp si nei til navnet?

– Det har vi ikke tatt stilling til. Poenget er at det ikke bør fattes noen endelig beslutning i Statoils generalforsamling om et navnebytte før statsråden har drøftet dette spørsmålet med Stortinget. Olje- og energiministeren bør i Stortinget redegjøre for hvordan Regjeringen ser på navnespørsmålet og i denne saken vil utøve statens eiermakt i selskapet.

Arnstad viser til at det om selve navnet nok er flere oppfatning, også i Sp.

– Vi har ikke konkludert om det, sier hun.

Ap og Sp har ikke fått flere partier med på å fremme forslaget. SV støtter likevel intensjonene i det. Men i SV og Miljøpartiet er en fornøyd med at «oil» forsvinner ut av selskapets navn.

Informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen sier at selskapet forholder seg til Olje- og energidepartementet som har ansvaret for eieroppfølging av statens aksjer i selskapet.

– Det er ikke naturlig for oss å kommentere spørsmål om involvering av Stortinget, sier han.

Les mer om

  1. Equinor
  2. TV-anmeldelser