Politikk

Gradert rapport viser at Regjeringen fikk varsel om manglende objektsikring

Statsminister Erna Solberg har sagt at mer penger ikke ville gitt raskere objektsikring. Riksrevisjonens graderte rapport viser at politiet forgjeves ba om mer penger i 2013, 2014 og 2015.

I dag må statsminister Erna Solberg igjen forklare seg om manglende objektsikring for kontrollkomiteens leder Dag Terje Andersen (t.v.) og de øvrige medlemmene.
  • Thomas Spence
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

– Dette viser at statsminister Erna Solberg har gitt feil opplysninger, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes.

I dag møter Solberg, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, justisminister Tor Mikkel Wara og de tidligere forsvars- og justisministrene Ine Eriksen Søreide, Anders Anundsen og Per-Willy Amundsen, foruten forsvarsledelsen, til lukket høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Bakgrunnen er at Riksrevisjonen i to rapporter har konkludert med svært alvorlige mangler i Regjeringens arbeid med å sikre kritisk infrastruktur og viktige bygninger mot terror og angrep, såkalt objektsikring.

Siden deler av Riksrevisjonens rapport er gradert, er det lukket høring i dag. Aftenposten kjenner innholdet i deler av rapporten som ble nedgradert torsdag.

  • Les også: Regjeringen foreslår 535 millioner til sikring

– Erna Solberg har feilinformert

Her går det frem at både Politidirektoratet og Justisdepartementet allerede i 2013 var klar over at grunnsikringen for de skjermingsverdige objektene ikke var i henhold til kravene i sikkerhetsloven.

Politiet varslet også Justisdepartementet om at det må forventes «store kostnader» for å sikre objektene.

Ifølge politiet var det ikke mulig å sikre objektene med de ordinære budsjettrammene.

– Politidirektoratet ba Justisdepartementet i 2013, 2014 og 2015 om penger uten å få det. Arbeidet med sikring stanset altså opp på grunn av manglende bevilgninger, sier Fylkesnes.

Med bakgrunn i hva statsminister Erna Solberg uttalte til Aftenposten 3. oktober i år, mener SV-eren at Regjeringen har feilinformert.

Da svarte statsminister Solberg følgende på spørsmål om mer penger kunne «fått oss raskere til målet?»

– Jeg tror ikke vi kunne brukt mer penger og fått til mer fornuftige ting. Det eneste som kunne brakt oss raskere i mål, var at vi hadde brukt perioden 2010–2013 på en bedre måte, svarte Solberg.

– Man fastsatte den gang regler og tidsfrister uten å ha oversikt over omfanget og helheten. Det var en urealistisk tidsplan. Nå dimensjonerer vi også for andre trusler enn det man tenkte på den gang, la hun til.

– Kritiske funksjoner er usikret

– Det statsministeren sier, er feil. Vi har nå tung dokumentasjon for at Politidirektoratet har bedt om finansiering og kommet opp med planer for sikring av objektene siden 2013. Plutselig fem år etter at politiet ba om økte midler for å komme i mål, reagerer de, sier Fylkesnes.

Han mener at innholdet i den graderte rapporten gir et helt annet faktisk bilde av hva som har foregått enn det Solberg ga uttrykk for i intervjuet.

– Riksrevisjonens rapport viser at Regjeringen holder oss for narr når de prøver å fremstille det som at de ikke kunne gå raskere frem. Konsekvensen er at kritiske funksjoner i samfunnet er usikret med de konsekvenser det kan få. Ansvaret må Erna Solberg ta, sier Fylkesnes.

Les mer om

  1. Erna Solberg
  2. Torgeir Knag Fylkesnes
  3. Riksrevisjonen
  4. Samfunnssikkerhet