Stoltenberg: - En alvorlig sak

Statsministerens kontor er ikke lenger mistenkt for å ha lekket innsideopplysninger til DnB NOR. Torsdag ble banken og to ansatte i DnB NOR Markets siktet for innsidehandel.

Kredittilsynet mener den omstridte kontakten mellom konsernsjef Rune Bjerke og Statsministerens kontor i dagene før redningspakken ble kjent, ikke har vært uregelmessig.

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) sier Økokrims siktelse mot DnB NOR og to ansatte i DnB NOR Markets viser at dette er en alvorlig sak.– Det er viktig at Økokrim og Kredittilsynet kommer til bunns i saken, sier Stoltenberg til NTB.

Han har også merket seg at Kredittilsynet har slått fast at det ikke er gitt innsideinformasjon på en gal måte fra Norges Bank, Statsministerens kontor eller Finansdepartementet.

– Det er nyttig at en slik viktig avklaring kom raskt, sier statsministeren.

Kredittilsynet har i siden forrige uke gransket DnB NORs storstilte obligasjonssalg torsdag 9. og fredag 10. oktober på til sammen 2,3 milliarder kroner.

Les mer om saken herOnsdag anmeldte Kredittilsynet saken til Økokrim, etter at tilsynet samme dag fikk overlevert bankens egen interne granskingsrapport. Torsdag gjennomførte Økokrim razzia på DnB NORs hovedkontor på Aker Brygge.

Frikjenner SMK

Kredittilsynet understreker at opplysningene som Kredittilsynet har innhentet i saken ikke gir grunnlag for å mene at det har vært gitt innsideinformasjon fra offentlige myndigheter til personer som ikke var rette vedkommende. Dermed ser det ut til at den omstridte kontakten mellom konsernsjef Rune Bjerke og Statsministerens kontor i dagene før redningspakken ble kjent, ikke har vært uregelmessig.

Økokrim mener det er skjellig grunn til mistanke om brudd på verdipapirhandellovens bestemmelser i forbindelse med det omstridte salget av statsobligasjoner i dagene før regjeringen la fram sin økonomiske redningspakke 12. oktober.

Det er enkelte salg av statsobligasjoner 10. oktober som Kredittilsynet mener kan ha blitt gjort i strid med verdipapirhandelloven bestemmelser om innsidehandel. Tilsynet mener den personen som utførte salgene var i besittelse av innsideinformasjon av betydning for kursen på de statsobligasjonene som ble solgt.

Kredittilsynet mistenker at én ansatt i DnB NOR Markets har behandlet innsideinformasjon på en utilbørlig måte. Anmeldelsen omfatter også bankens håndtering av innsideinformasjon.

Ingen frykt

DnB NORs toppsjef Rune Bjerke sa torsdag morgen til TV 2 at han ikke fryktet resultatet av Kredittilsynets gransking.

– Jeg ser frem til at alle forhold blir belyst, sa Bjerke.

Spørsmålene som Kredittilsynet har forsøkt å avklare er om salget ble foretatt på bakgrunn av innsideinformasjon DnB NOR fikk av regjeringen og Norges Bank i dagene før statens redningspakke ble lansert for halvannen uke siden.

Det er styreleder Finn Hvistendahl i Kredittilsynet som har det øverste ansvaret for innsidegranskingen av DnB NOR. Ap-bakgrunnen til Kredittilsynets direktør Bjørn Skogstad Aamo gjorde at han valgte å tre ut av DnB NOR-saken tirsdag. Tvil rundt hans habilitet etter et intervju med Aftenposten, ble utslagsgivende.