Høyre skrur igjen kranene

Høyre erkjenner de enorme helseskadene som følger av alkoholbruk, og vil ikke lenger slåss for vinsalg i butikk og billigere sprit.

Høyre-leder Erna Solberg
  • Forf>
  • <forf>robert Gjerde <

Høyres topptunge helsepolitiske utvalg konkluderer med at dagens alkoholpolitikk har ført til lavere konsum og færre alkoholrelaterte skader i Norge enn i andre land. Utvalget — med Inge Lønning, Michael Tetzschner og Sonja Sjøli i spissen - mener det vil være direkte uansvarlig å liberalisere politikken.Dette er stikk i strid med alt Høyre tidligere har stått for i alkoholpolitikken.- Det foreligger nå så mye veldokumentert forskning som viser at skadene øker med økt tilgjengelighet. Det betyr ikke at vi ønsker en mer restriktiv politikk, men vi mener at den hovedlinjen som praktiseres i Norge i dag, den gylne middelvei, er riktig, sier Inge Lønning.- Så dere erkjenner at Høyres linje egentlig har vært feil?- Vel, vi legger avgjørende vekt på de helsepolitiske gevinstene. Alkohol representerer en av de største farene for folkehelsen. Til forskjell fra andre helseskader så rammer alkoholmisbruk også omgivelsene svært hardt, svarer han.- Så KrF har egentlig hatt rett hele tiden?- KrF står egentlig for en forbudslinje, og har justert sin kurs mye sterkere enn vi gjør nå. Blant annet var KrF med på en økning i antall vinmonopolutsalg i forrige regjering. Men, ja, vi distanserer oss litt fra den enkle liberale holdningen om at enhver er sin egen lykkes smed. Vi erkjenner at alkohol skaper avhengighet som gjør at folk mister sin frihet, undergraver sin egen helse og tar sitt eget liv, sier Lønning.- For å si det slik: Det er ikke noe stort sug ute i befolkningen for en omfattende liberalisering. Alle voksne mennesker som ønsker alkohol i Norge har en enkel oppgave. Dessverre gjelder det også mindreårige, sier Lønning.- På én uke har Høyre åpnet for å beholde formuesskatten og vrake en liberal alkoholpolitikk. - Dette er ikke noe mystisk. Og når det gjelder formuesskatten er det kun rekkefølge og tempo vi har snakket om. Høyre vil fortsatt fjerne formuesskatten, svarer Lønning.- Kan endringene sees som en invitasjon til KrF og samtidig skape distanse til Frp?- Nei. Vi har i hvert fall ikke vurdert slike hensyn, kun helsefaglige forhold har vært på bordet, sier Lønning.

Jubel i KrF.

Dagfinn Høybråten mener dette er gode nyheter.- Veldig gledelig at det reiser seg slike røster i Høyre. Dette er et uttrykk for at Høyre nærmer seg KrF, og vil gjøre det enkelt å bli enig om en fornuftig alkoholpolitikk i et samarbeid mellom Høyre, Venstre og KrF, slik vi har tatt til orde for, sier KrF-lederen.Han tror "slaget om alkoholpolitikken på mange måter vil være over", hvis Høyres landsmøte slutter seg til forslaget. Bare Frp vil stå igjen med krav om billig sprit og økt tilgjengelighet.- Da kan vi ta byene tilbake som trygge møteplasser, og ta barna som lider av voksnes misbruk på alvor. Det innebærer ikke noe forbud, men at vi som kan kontrollere vårt forbruk er villig til å akseptere noen begrensninger, i solidaritet med dem som lider, sier Høybråten.

Landsmøtet avgjør.

Høyres helsepolitiske utvalg leverte rett før helgen sine forslag til Høyre-leder Erna Solberg. Først på Høyres landsmøte neste år vil det bli avgjort om partiet vil følge anbefalingene. - Dette skal på høring i organisasjonen, sammen med resten av forslagene fra utvalget, sier hun.