Politikk

Regjeringen lover ny redningspakke

Finansminister Kristin Halvorsen i samtale med journalister på Stortinget onsdag.

<strong>STORTINGET (Aftenposten.no)</strong>: Finansminister Kristen Halvorsen åpner for at skattelettelse kan bli en del av den nye tiltakspakken fra månedsskiftet januar-februar:

  • Gunnar Magnus

Halvorsen møtte klokken 12 pressen i Stortinget for å orientere om de nye tiltakene, som skal settes i kraft i månedsskiftet januar/februar neste år.Formålet med tiltakene er å dempe utslagene av finanskrisen.— Hensikten med den finanspolitiske pakken er å dempe utslagene i Norge av den internasjonale finanskrisen. Tiltakene vil rettes inn mot å bekjempe arbeidsløshet, sier finansminister Kristin Halvorsen i en pressemelding. - Budsjettiltakene skal understøtte pengepolitikken, for at også lavere rente kan fortsette å stimulere økonomien, heter det videre i meldingen fra Halvorsen.

Skattelette

På direkte spørsmål om det kan bli aktuelt med skattelettelser svarer Halvorsen: - Jeg vil ikke utelukke noen tiltak nå, men jeg ser ikke skatteforslag som det mest nærliggende, sier Halvorsen og presiserer: - Vi kommer ikke til å endre på formueskatten og arveavgiften.

Bygg og anlegg

Regjeringen vurderer å forsterke tiltakene i statsbudsjettet som er rettet mot bygg- og anleggsbransjen.De vil blant annet vurdere å iverksette ekstraordinært vedlikeholdsarbeid, for å holde aktiviteten oppe i denne bransjen.

Uviss størrelse

Halvorsen sier ikke noe om hvor stor den nye redningspakken er.- Parallelt med budsjettbehandlingen har vi hatt beredskap for nye tiltak. Omfanget av pakken fastsettes ikke nå. - Vi vil ha et bedre grunnlag for arbeidet med tiltakene når vi får bedre kunnskap om hvordan nye tiltak i Norge og andre land virker. Det er viktig å se på virkningene i finansmarkedene av rentenedsettelser og de tiltakene som Regjeringen har satt i verk for å lette tilgangen på lån, sier Halvorsen. Situasjonen i kommunene skal vurderes spesielt, slik at kommunene skal kunne iverksette tiltak raskt. - Kommunesektoren har betydelige behov, ikke minst når det gjelder bygg og vedlikehold. Kommunene har også muligheter til raskt å sette i gang tiltak som har betydning for sysselsettingen, sier Halvorsen. - Vil regjeringen samarbeide med opposisjonen? - Vi er selvfølgelig åpne for innspill fra opposisjonen, men det er viktig for oss at det er vår fordelingsprofil som ligger til grunn. Halvorsen sier Storbritannias statsminister Gordon Brown og USAs kommende president Barack Obama er inne på de samme rød-grønne tankene. Utviklingen på arbeidsmarkedet er regjeringens største bekymring om dagen. Aftenposten.no er til stede i Stortinget, og kommer tilbake med mer etter finansministerens orientering.

Les mer om

  1. Politikk