Politikk

Internt pensjonsnotat avslører Frps trygdestrategi

Vi tilbyr mer. Vi vet vi ikke får det vedtatt, men legger skylden på de andre partiene. Dette er kort oppsummert Frps strategi i trygdeoppgjøret. Et internt Frp-notat avslører strategien.

Arbeidsminister Robert Erikssson er ansvarlig for trygdeoppgjøret. Partifellene er ikke fornøyd med utfallet. Her fra pressekonferanse i forbindelse med avgangen til NAV-sjef Joakim Lystad.
  • Lars Molteberg Glomnes
  • Solveig Ruud
    Journalist

«Fokus vil være at vi legger ansvaret på partiene som står bak pensjonsforliket».

Det er hovedstrategien til Frp når Stortinget skal behandle årets trygdeoppgjør.

Overrasket samarbeidspartiene

Kort tid etter at Frps egen statsråd Robert Eriksson hadde forlatt møtet med partene i trygdeoppgjøret og presentert et oppgjør som medfører tap av kjøpekraft for 690.000 alderspensjonister, gikk Frps gruppe mot resultatet.

Partiets opptreden kom svært overraskende på både samarbeidspartner Høyre, på statsminister Erna Solberg, de to samarbeidspartiene KrF, Venstre og andre partier på Stortinget.

— Ja, jeg ble overrasket fordi det i Sundvollen-erklæringen står at pensjonsforliket ligger fast, sier Arve Kambe, lederen av Stortingets arbeids- og sosialkomité.

Han gir også uttrykk for at han ble overrasket over at dette skjedde «så raskt etter at Frps egen statsråd hadde sluttbehandlet trygdeoppgjøret».

Et planlagt løp?

Det politikere i flere partier nå lurer på, er om dette var et planlagt Frp-løp som statsråd Eriksson og Siv Jensen var involvert i.

Eriksson sier til Aftenposten at han var til stedet på «deler av gruppemøtet», men vil ikke svare på om han var der da en enstemmig gruppe stemte for å gå imot oppgjøret han selv hadde lagt frem.

Siv Jensen skal ha forlatt møtet for å delta i statsråd Jan Tore Sanners 50-årsdag i Høyres Hus.

Aftenposten sitter imidlertid på at notat som ble utarbeidet i forkant av gruppemøtet, og det dokumenterer at Frps trygdefraksjon har klarert muligheten for å overby egen statsråd med Erikssons departement.

Og trygdeoppgjøret var i havn ca. tretti minutter før Frps gruppemøte begynte.

  • **Hør denne saken - og andre - bli diskutert i ukens podcast fra Aftenposten
Les også

her

.**

Hadde klarert fremgangsmåten med departementet

«Fraksjonen har fått bekreftet fra departementet at Stortinget står fritt til å kunne gi ekstraytelser til pensjonistene gjennom egne budsjettvedtak. Dette da man oppfyller loven om trygdeoppgjøret, men bevilger mer enn det på fritt grunnlag,» heter det i notatet som forteller at det vil koste 276 millioner kroner å kompensere for tapet på 0,15 prosents nedgang i realinntekt.

En del andre ekstrakostnader knyttet til krigspensjon, AFP m.m. vil gjøre de totale kostnadene enda litt høyere.

Ville komme SV i forkjøpet med forslag

Notatet røper at Frp vet at deres forslag ikke får flertall.

Det vises til signaler så langt som at «Ap, Høyre og V ikke er villige til å foreta noen endringer eller justeringer». Partiet røper også at det vet at SV jobber med et tilsvarende forslag.

«Derfor er det viktig at vi kommer dem i forkjøpet», sies det i notatet, som er forfattet av Frps trygdepolitiske talsmann Erlend Wiborg.

Han avslutter med følgende:

«Sannsynligheten for at dette forslaget blir nedstemt, er relativt stor, men da har vi vist at vi tar landets pensjonister på alvor, og sørget for at ansvaret for tapet til pensjonistene ligger hos de partiene som sto bak pensjonsforliket.»

En meget spesiell situasjon

Politikere i andre partier reagerer sterkt på partiets opptreden – selv uten kjennskap til notatet Aftenposten har fått tilgang til.

Skarpest kritikk kommer fra Venstres sosialpolitiske talsmann, Sveinung Rotevatn som karakteriserer situasjonen som «krevende».

— Vi vil jo veldig gjerne diskutere dette med Frp, men vil vite hvilket Frp vi skal diskutere det med, sier han og fortsetter:

— Jeg opplever at stortingsgruppen ikke står inne for det Regjeringen legger frem. Da har vi en meget spesiell situasjon i Stortinget.

-

Da får de ta ansvar for det de legger frem, og ikke bare kjøre rundt i svarte biler

Jeg har forholdt meg til at Frp styrer på grunnlag av det som ligger i Sundvollen-erklæringen, sier han og legger til at han minnes «noen som ikke skulle inn i Regjeringen for å kjøre svarte biler».

- Da får de ta ansvar for det de legger frem, og ikke bare kjøre rundt i svarte biler, sier han.

Rotevatn mener det også er påfallende at «SV springer fra» det de gikk med på i regjering, ved første moderate oppgjør.

Frp forsvarer seg

Arbeidspolitisk talsmann Erlend Wiborg bekrefter fredag at det var han som la frem forslaget om hvordan Frp skulle forholde seg i trygdeoppgjøret for stortingsgruppen, men vil ikke kommentere det interne notatet.

- Var det klokt å formulere en slik strategi skriftlig?

— Alle partier har interne strategier og notater der man begrunner sine forslag. Det bør ikke komme som noen overraskelse, men jeg kommenterer ikke enkeltord i en intern strategi, sier Wiborg til Aftenposten.

Mener de andre partiene driver et spill

- Har du fått noe kjeft internt etter at notatet lekket ut?

— Nei. Jeg fronter her Frps politikk. Robert Eriksson og Regjeringen har gjort alt korrekt. De har fulgt en lov Stortinget har vedtatt. Frp var mot pensjonsreformen og er fortsatt mot den, men Regjeringen må følge opp det Stortinget til enhver tid vedtar. Alle de andre partiene står hardt på at pensjonistene skal få underregulert sin pensjon.

- Var det noe som kom skjevt ut i notatet eller står du inne for innholdet?

— Jeg kommenterer som sagt ikke interne notater. Når jeg ser reaksjonene fra de andre partiene, mener jeg de driver med et interessant spill. De vil ha fokus over på Frp og vår interne behandling av saken ikke det grunnleggende: At de selv går inn for at 700000 pensjonister skal få underregulert sine pensjoner. Det bør være det sentrale her.

Veldig overrasket

KrFs stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad, sier han er veldig overrasket over Frps opptreden.

— At Frps gruppe går mot egen statsråd og egen regjering, er jo litt spesielt, sier han.

— Jeg registrerer at det er en intern debatt i Frp, og at Frps gruppe ikke er enig med sin egen statsråd, sier Aps sosialpolitiske talsmann, Dag Terje Andersen. Han legger til at han regner med at Regjeringen avklarer hva som er Regjeringens syn i den grad det er uklarhet om det.

Siden saken ennå ikke er sendt Stortinget, blir det spekulert om Frps statsråder står bak oppgjøret. Alt en ordknapp Eriksson vil si er følgende:

– Saker blir behandlet i statsråd og blir kjent når de er ferdigbehandlet i statsråd.

Han opplyser at saken tidligst kan legges frem i statsråd 29. mai og senest 5. juni.

Les også kommentaren fra Aftenpostens

Les også

  1. Thomas Boe Hornburg om denne saken: Frps skamløse dobbeltspill

  2. Trygdeoppgjøret bør tas med fatning

  3. Frp vil ta omkamp om pensjonist-oppgjøret

  4. Pensjonistene sakker akterut etter 2011

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Politikk