Aps Hadia Tajik kritiserte uførekutt – stemte imot å gjøre noe med det

Nestleder Hadia Tajik er blant Ap-toppene som har kritisert regjeringens kutt i barnetillegget for uføre. Men da SV foreslo å fjerne kuttene, stemte hun imot.

Ap-nestleder Hadia Tajik kritiserer regjeringens uførekutt, men stemte imot da SV onsdag foreslo å reversere kuttet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

SV-nestleder Snorre Valen stusset da han fikk se voteringsoversikten fra Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett onsdag. Der framgår det at Tajik stemte imot forslaget fra SV.

Så sent som dagen før hadde Ap-nestlederen ført opp uførekuttet på en tipunkts «verstingliste» over prioriteringer fra regjeringen som Ap går imot.

– Nå har vi en regjering som helst vil late som de ikke prioriterer 160 ganger mer i skattekutt til de rikeste, mens uføretrygdede og kronikere får smålige kutt, sa Tajik i intervjuet med ABC Nyheter.

Skuffet

Tajik er ikke den eneste i Ap-ledelsen som har langet ut mot kuttene i barnetillegget. Ap-leder Jonas Gahr Støre og nestleder Trond Giske har gjort det samme. Ap har sågar en egen faktaside om saken på nettet.

– Det er skuffende at Ap stemte imot å lette hverdagen for uføre forsørgere, spesielt når de dagen før var så tydelige i kritikken av regjeringen. At Ap stemte for andre av våre forslag i samme debatt, gjør dette enda mer uforståelig, sier Valen til NTB.

Regjeringens egne anslag viser at 367 familier rammes av uførekuttet. I snitt taper hver familie 29.410 kroner.

Tajik sier til NTB at Ap unnlot å stemme for SVs forslag fordi «det ikke er måten vi driver budsjettpolitikk på».

SVs Snorre Valen reagerer på at de ikke får med seg Ap i saken.

Andre tiltak

– SV fremmet en lang rekke forslag som vil ha store kostnader uten inndekning. Vi mener slike forslag hører hjemme i den ordinære statsbudsjettbehandlingen, og kan ikke behandle store ekstrasatsinger midt i året, framholder Ap-nestlederen.

Les også

Ap: Glade for at eget forsvarsvedtak ikke gikk gjennom i Stortinget

Ifølge Arbeids- og sosialdepartementet ville det ha kostet 37 millioner kroner i 2017 å reversere endringen. Tajik viser til at Ap stemte imot da regjeringen og samarbeidspartiene kuttet i barnetillegget for uføre som del av budsjettavtalen for 2015. Men partiet har ikke reversert kuttet i sine alternative budsjetter.

– Vi har prioritert tiltak for gruppa som rammes, blant annet ved å styrke ordningen som skal gi barn fra familier med dårlig betalingsevne mulighet til å dra på ferie og delta på fritidsaktiviteter, framholder Tajik.

Tviler på Ap

Debatten om barnetillegget for uføre går flere år tilbake. I 2011 ville Ap selv kutte i barnetillegget, men SV vant den interne dragkampen i den rødgrønne regjeringen, og barnetillegget ble ikke endret.

I 2014 var det på borgerlig side at uførestriden sto. Regjeringen foreslo å standardisere barnetillegget, men måtte gi tapt i budsjettforhandlingene med Venstre og KrF. I stedet ble det innført et tak på utbetalingene på 95 prosent av tidligere lønnsinntekt. De nye reglene skal fases inn og først tre i kraft for fullt fra 2019.

Årsaken til at barnetillegget endres er at det kan støte an mot arbeidslinjen. Men i 2014 viste tall fra Finansdepartementet at bare 625 uføre med barnetillegg tjente mer på trygd enn på å jobbe. Det er anslått at grepet vil gi innsparinger på 47 millioner kroner i helårseffekt.

– Denne saken bør ikke være en valgkampsak, det bør være noe vi forplikter oss til å gjøre noe med om vi vinner nytt flertall i høst, sier Valen. I SV er tvilen stor om Ap faktisk akter å reversere dette kuttet eller om partiet vil la det være, dersom partiet kommer i posisjon etter valget i høst.