VG: – Liens oljekart mer omfattende i sitt første utkast

Ifølge VG la olje- og energiminister Tord Lien (Frp) opprinnelig opp til at oljeselskapene kunne søke om oljevirksomhet både i Barentshavet, langs Bjørnøya og i Skagerrak – områder som er unntatt fra oljevirksomhet.

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) skal ha gått enda lenger enn tidligere kjent da han ba oljeselskapene om å nominere blokker i 24. konsesjonsrunde.

Lien måtte onsdag i forrige uke trekke utlysningskartene for den 24. konsesjonsrunden tilbake etter at oljetidsskriftet Upstream avslørte at han hadde invitert til nominasjon av områder utenfor Lofoten og Møre – områder som ifølge regjeringens samarbeidsavtale med Venstre og KrF ikke skal åpnes for noen petroleumsvirksomhet i denne stortingsperioden.

Les også

Lofoten-bråket: Statsministeren satte olje- og energiminister Tord Lien på plass

Nå skriver VG at Lien i sitt opprinnelige brev til oljeselskapene 29. august ba dem om å nominere interesse for en rekke stengte områder langs hele kysten.

Områdene det dreier seg om er den petroleumsfrie sonen 35 kilometer fra kysten av Nord-Troms og Finnmark, en sone på 65 kilometer rundt Bjørnøya, flere områder utenfor Trondheimsfjorden og områder i Skagerrak mellom Norge og Danmark.

– Dette er helt nye opplysninger for oss. Selvsagt skal ikke oljeselskapene inviteres til å nominere blokker i områder som er unntatt gjennom forvaltningsplanene, sier Ola Elvestuen, nestleder i Venstre og leder i Stortingets energi- og miljøkomité.

Les også

Statoil borer nærmere Svalbard. Finner de olje, kan Norge dras for retten

Oljeministerens politiske rådgiver Elnar Remi Holmen (Frp) skriver i en epost til avisen at «Nominasjonsprosessen er et verktøy for å hente inn oppdatert kunnskap om geologien på norsk sokkel fra oljeselskapene. Det har aldri vært aktuelt å utlyse de områdene som er begrenset gjennom forvaltningsplanene eller samarbeidsavtalen. For å skape ro rundt arbeidet med denne viktige konsesjonsrunden har vi senere presisert at vi heller ikke ønsker nominasjoner fra selskapene i disse områdene».