SV etterlyser akuttberedskap for å ta imot flyktninger fra Ukraina

SV mener Norge bør innta en «solidarisk og humanitær holdning» til å ta imot ukrainske flyktninger. – Vi har beredskapsplaner, sier justisministeren. Støre sier Norge vil ta sin andel.

Statsminister Jonas Gahr Støre ble på en pressekonferanse fredag ettermiddag spurt om hvor mange flyktninger Norge vil kunne motta. – Norge vil ta sin andel, var svaret.
  • Solveig Ruud

Bombene faller over Ukraina. TV-bilder viser en strøm av ukrainere på vei vekk fra hovedstaden. Selv om mange antar de søker seg til naboland som f.eks. Polen, er det ikke usannsynlig at mange vil ønske seg til andre land i Europa.

SV mener Norge må være klar til å ta sin del av ansvaret for en eventuell flyktningstrøm fra Ukraina.

– Regjeringen må på banen og få opp en akuttberedskap forholdsvis raskt. Vi må forberede oss på at ganske mange mennesker vil trenge beskyttelse og et sted å være mens dette pågår, sier SVs flyktningpolitiske talsperson Grete Wold.

SV vil være en pådriver for å få justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen til å ta imot ukrainske flyktninger – hvis det blir aktuelt.

Kan bruke Bosnia-situasjonen som modell

Hun trekker en parallell til det som skjedde i Bosnia på 90-tallet. Da tok Norge imot 14.000 flyktninger. De fikk i første omgang midlertidig beskyttelse på kollektivt grunnlag.

Wold mener dette skjedde i form av en effektiv og god prosess.

– Mener dere at man bør gjøre som den gang?

– Man bør bruke det som mal. Det var en vellykket måte å gjøre det på, og vi klarte å hjelpe mange, sier hun.

Grete Wold (nr. 2 fra høyre bakerst) ble valgt inn på Stortinget for SV i fjor høst og er partiets innvandringspolitiske talsperson.

Har sendt over spørsmål til Mehl

SV sendte fredag et skriftlig spørsmål til statsråden. Der spør SV hvilken akuttkapasitet Norge har for å ta imot slike flyktninger.

– Vil SV være pådriver for at Norge skal ha en sjenerøs holdning til å motta flyktninger fra Ukraina?

– Ja, i høyeste grad. Vi vil følge nøye med og drive dette fremover, sier SV-politikeren. Hun mener man bør ha en «solidarisk og humanitær holdning til dette».

– Vi ser at Oslo, Bergen og andre byer er tydelige på at de kan bidra her, sier hun.

Emilie Enger Mehl er forholdsvis ordknapp om en eventuell strøm av flyktninger også til Norge.

Mehl: Har beredskapsplaner

Aftenposten har sendt over følgende spørsmål om temaet til Justisdepartementet:

  • Forbereder regjeringen seg på å ta imot en eventuell flyktningstrøm fra Ukraina?
  • I tilfelle ja: Hvordan skjer disse forberedelsene i praksis?
  • Hvordan vil regjeringen forholde seg dersom et stort antall Ukraina-flyktninger skulle ønske opphold i Norge?

På alle disse spørsmålene kommer følgende svar på e-post fra justisminister Emilie Enger Mehl:

– Per i dag ser man ikke en økning i migrasjon mot Norge som følge av situasjonen i Ukraina. På generelt grunnlag følger vi med på migrasjonsbildet i verden rundt oss, og har beredskapsplaner på dette området. Vi vil fortsatt ha dialog og samarbeid med Europa, både generelt og i lys av utviklingen i Ukraina.

Støre: Norge innstilt på å ta sin andel

Statsminister Jonas Gahr Støre ble på en pressekonferanse fredag ettermiddag spurt om hvor mange flyktninger Norge vil kunne motta. Han ville ikke si noe konkret om dette nå. Men han påpekte at de fleste flyktningene hittil er internt fordrevne, i tillegg til at mange har flyktet til Polen.

Men Støre uttalte at Norge er innstilt på et samarbeid med EU og nordiske land om eventuell fordeling av flyktninger.

– Norge vil ta sin andel ut fra en rimelig fordeling mellom europeiske land, sa han.

Frp avventende til å ta imot flyktninger i Norge

Frp ønsker en svært streng innvandringspolitikk. Partiets innvandringspolitiske talsperson, Erlend Wiborg, sier Norge nå «må stille opp på alle mulige måter» for å hjelpe Ukraina og befolkningen. Når det gjelder flyktninger, mener han Norge i første omgang må bidra med hjelp til Polen.

–Der må Norge stille opp med både penger, ressurser og det vi kan. Så får vi vurdere fremover hvordan vi skal håndtere det.

– Skal Norge ta imot flyktninger?

– Nå i første omgang vil de komme til Polen. Eksakt hvordan man gjør det opp mot Norge, det er noe vi får komme tilbake til.

Ifølge Frps program ønsker Frp kun å «ta imot et lavt antall kvoteflyktninger årlig». Og partiet tar til orde for en politikk som bygger «på prinsippet at det skal være umulig å få opphold i Norge gjennom å komme til grensen som asylsøker.»

Wiborg mener det siste ikke er relevant for dagens situasjon, fordi det «nå er åpenbart flyktninger som vil komme».

– Det er jo en hel befolkning.

– Men det kan vel også komme helt reelle flyktninger som asylsøkere til Norge?

– I utgangspunktet vil dette være annerledes, sier han. Han antar de trolig vil komme som kvoteflyktninger fra FN.

– Om det er aktuelt å hente noen til Norge, er det noe vi får komme tilbake til. Det er ikke noe man trenger å ta stilling til i morgen. Det er noe lengre frem i tid, sier han.