Regjeringens «nullprofitt-utvalg» utsatt igjen

– Dette er klart løftebrudd fra regjeringen. Det er Rødts reaksjon på at det ennå ikke er satt ned noe utvalg som skal utrede nullprofitt i velferdssektoren.

SV-leder Audun Lysbakken og nestleder Kirsti Bergstø fikk gjennom kravet om nullprofitt-utredning i fjor høst.
  • Solveig Ruud

– Nullprofittutvalget ble feiret som en stor seier, nå er spørsmålet om SV har tatt seieren på forskudd.

Det sier Rødts helsepolitiske talsperson, Seher Aydar.

Rødt og SV mener begge at private selskaper ikke bør få lov til å ta ut profitt for å utføre velferdsoppgaver for det offentlige. Partiene mener at hver krone fra det offentlige skal gå til drift av velferdsoppgaver.

Ifølge Lysbakken er profittforbud og nullprofitt to betegnelser for det samme.

Hverken Sp eller Ap – eller noen andre partier – ønsker å gå så langt som Rødt og SV på dette området.

Men i budsjettforhandlingene med Ap og Sp i fjor høst fikk SV gjennomslag for følgende:

«Stortinget ber regjeringen innen mars 2022 nedsette et offentlig utvalg som skal utrede hvordan kommersiell drift kan utfases i ulike skattefinansierte velferdstjenester, og legge frem en egen nullprofittmodell for hver slik sektor.»

SV trekker frem dette som en stor seier. Det skjedde sist på partiets oppsummerende pressekonferanse denne uken.

Mente det ville komme før sommeren

I utgangen av februar i år uttalte SV-leder Audun Lysbakken til Aftenposten at SV var i dialog med regjeringen om mandatet.

– Det er et arbeid vi holder på med, sa han da.

Men det ble ikke satt ned noe utvalg i mars.

I april sa den daværende ansvarlige statsråden på området, Bjørn Arild Gram, at «vi jobber med det, men er litt forsinket». Samtidig ble det opplyst fra Kommunal- og distriktsdepartementet at «regjeringen tar sikte på å oppnevne utvalget innen sommeren».

Det skjer heller ikke.

Loves nå etter sommeren

Siste statsråd før sommeren er avholdt. Og det er ennå ikke oppnevnt noe utvalg.

«Arbeidet med å få oppnevnt utvalget er på oppløpssiden, med sikte på behandling i statsråd rett over sommeren», opplyser departementet i en e-post til Aftenposten.

Dette får Rødt til å reagere.

– Regjeringen lovet å legge frem utvalg og mandat innen mars. Nå lukker de butikken for sommeren, men utvalget er fortsatt i det blå, sier Seher Aydar.

Seher Aydar lurer på om SV har tatt seieren på forskudd.

Velferdsmillionene fosser ut til «profittsøkende investorer»

– Dere mener det er løftebrudd fra regjeringen når utvalget nå ikke oppnevnes før sommeren. Hvilken rolle spiller det om det blir oppnevnt nå eller på sensommeren?

– Regjeringens handlingsrom krymper mens de lar tiden gå. Mens den somler, fosser velferdsmillionene ut til profittsøkende investorer, sier hun.

Aydar mener fagbevegelsen og velgerne har all grunn til å være skuffet.

– Hvor viktig blir dette utvalget når hverken Ap eller Sp i utgangspunktet støtter SV og Rødts linje her?

– Penger bevilget til velferd må gå til felles velferd, ikke til privat profitt. Det skulle egentlig bare mangle at ikke dette er regjeringens politikk. Men det virker som at de trenger et dytt i riktig retning her. Dette utvalget kan bidra det hvis regjeringen holder ord, sier hun.

SV: Forventer at det kommer rett etter sommeren

SVs fungerende leder, Kirsti Bergstø, sier hun forventer at utvalget kommer på plass kort tid etter sommeren.

– Det er viktigere at dette utvalget er bra sammensatt, og at de faktisk får gjennomført jobben enn at det ikke blir forsinkelser, sier hun.

Hun opplyser at SV har «hatt god dialog med regjeringen om dette».

Samtidig påpeker hun at det er et viktig arbeid som må gjøres grundig.

– Dette utvalget skal gjøre en jobb som aldri er blitt gjort før. De skal se på hvordan vi kan lage grunnlaget for en velferd uten profitt, hvor eierne på toppen ikke får ta ut millioner fra fellesskapets penger. Da må vi se på hvordan vi helt konkret, både i lover og reguleringer, kan gjøre det, sier hun.