Politikk

Stortingsdirektøren: Kan bli krav om tilbakebetaling i pendlerboligsakene

Det kan bli aktuelt å fremme økonomiske krav mot stortingsrepresentanter som har fått pendlerbolig på feil grunnlag, sier stortingsdirektør Marianne Andreassen.

Stortingsdirektør Marianne Andreassen sier det kan bli aktuelt å kreve tilbakebetaling fra politikere som har hatt pendlerbolig i strid med reglene.
  • NTB
  • Vegard Venli
    Journalist

Andreassen kom torsdag med svar på flere spørsmål som Frp-leder Sylvi Listhaug har stilt om håndteringen av pendlerboligsakene.

For få dager siden uttalte direktøren til Aftenposten at administrasjonen ikke har krevd tilbakebetaling fordi de mangler hjemmel til å gjøre det.

Men i brevet til Listhaug skriver Andreassen blant annet:

– Jeg vil imidlertid ikke utelukke at det kan bli aktuelt å fremme økonomiske krav, dersom videre undersøkelser som ledd i politiets etterforskning eller de undersøkelsene som er varslet fra Riksrevisjonen, avdekker forhold som kan gi grunnlag for det.

Hevder hun ikke kan kommentere

Aftenposten har spurt Andreassen om hun har endret syn på om regelverket gir hjemmel til å kreve tilbakebetaling. Det svarer hun ikke på.

Men i brevet til Listhaug skriver hun:

– De uttalelser jeg har gitt om saken, kan klart ikke oppfattes slik at de forplikter Stortinget eller Stortingets administrasjon til å frafalle eventuelle tilbakebetalingskrav dersom det skulle vise seg å være grunnlag for dette.

Hun skriver også:

– I lys av at politiet har igangsatt etterforskning av sakskomplekset, finner jeg det ikke riktig å kommentere denne problemstillingen ytterligere så lenge etterforskningen pågår.

Aftenposten har spurt statsadvokat Lars Alfheim om det er riktig at Stortinget ikke kan svare på spørsmål fra pressen vedrørende enkeltrepresentanters pendlerboliger, fordi Politiet etterforsker saken.

– Hverken politi- eller påtalemyndighet har gitt noe slikt pålegg, svarer Alfheim.

– Kommer det på noen måte i konflikt med politiets arbeid at Stortingets administrasjon stiller opp og svarer på spørsmål fra pressen om ulike enkeltsaker?

– Pressen står etter min mening fritt til å stille spørsmål.

Aftenposten har lagt frem politiets vurdering for Andreassen. Hun mener fortsatt at det ville være uryddig av dem å kommentere på enkeltsaker som potensielt inngår i sakskomplekset så lenge etterforskningen pågår.

– Det er av hensyn til den pågående politietterforskningen og rettssikkerheten til de berørte representantene, sier Andreassen.

President måtte gå

Den siste tiden har det vært en rekke medieoppslag om at stortingspolitikere kan ha fått gratis pendlerbolig i Oslo til tross for at de har hatt tilgang til bolig som ligger mindre enn 40 kilometer fra Stortinget.

Oppslagene har ført til at politiet har åpnet etterforskning av penderboligsakene, noe som i sin tur gjorde at stortingspresident Eva Kristin Hansen gikk av 18. november.

Hansen hadde pendlerbolig i tre år på tross av at hun disponerte et hus i Ski sammen med ektemannen.

– Ingen tvil

Andreassen har tidligere tatt selvkritikk for at regelverket rundt pendlerboligene har vært får dårlig kommunisert.

– Det er klart behov for å bedre regler, bedre kontroll, bedre systemer. Det har ikke vært godt nok, sa hun etter et møte med Stortingets nye president Masud Gharahkhani (Ap) for en knapp uke siden.

I det nye brevet til Listhaug skriver hun imidlertid at administrasjonen ikke har vært i tvil om hvordan reglene skulle forstås etter at de ble endret i 2006.

Men ikke alle brukerne har vært av samme oppfatning, påpeker hun.

– Jeg ser også – på bakgrunn av de tilbakemeldinger jeg har fått om dette – at den språklige utformingen av retningslinjene som ble vedtatt i 2006 etter forslag fra boligkomiteen, med fordel kunne ha vært tydeligere.

Les mer om

  1. Stortingets pendlerboliger