Aps sentralstyre vil flytte makten hos utenbys medlemmer i Nidaros

Sentralstyret i Ap går inn for en endring som gjør at utenbys medlemmer i Trond Giskes lokallag ikke skal telle i delegatfordelingen til landsmøtene.

Partisekretær Kjersti Stenseng mener modellen sentralstyret går inn for, er den mest demokratiske.

Trond Giske misliker at Arbeiderpartiets landsstyre vil begrense innflytelsen lokallaget hans kan få på partiets årsmøte.

– Det er helt greit at delegatene våre er bestemt av hvor mange vi har i Trondheim og Trøndelag. Det har jeg sagt hele tiden at det er greit, sier Trond Giske til NRK.

– Men at de skal telle for andre fylker, er veldig rart, legger han til.

– Hvorfor er det rart?

– Fordi det vil gi økt representasjon til fylker hvor de ikke er medlem, sier Giske.

LO-veteran reagerer

Tidligere LO-leder Roar Flåthen mener at Giske har funnet Ap-regjeringens svakeste punkt. Det er energipolitikken og de høye strømprisene.

«At Giske fortsatt har politiske ambisjoner er ikke overraskende. Han er som jeg kjenner ham et politisk dyr og en av de dyktigste i vår tid, men spørsmålet er om han vil bli tilgitt og om har han lært av sine egne feil», skriver Flåthen i et debattinnlegg på Fri Fagbevegelse.

Gerd Kristiansen overtok som LO-leder etter Flåthen. Hun har meldt seg inn i Giskes lokallag.

– Jeg så etter et sted der jeg kunne engasjere meg, og så at Nidaros er en kraft som har skapt en aktivitet på lokalt nivå som jeg har savnet mange andre steder, sa Kristiansen til VG.

Må bo i Trondheim

I dag er det slik at laget man er medlem i får representasjon for medlemmet inn til årsmøtet i kommunen, fylkeslaget, representantskapet og landsmøtet i Ap.

Sentralstyret vil fortsatt at folk kan være medlemmer i det lokallaget de ønsker, men at representasjonen etter vårens landsmøte skal knyttes til der du bor, skriver VG.

– Endringen vi gjør er at representasjon følger den kommunen medlemmene er folkeregistrert i, sier partisekretær Kjersti Stenseng.

Hun mener modellen sentralstyret går inn for, er den mest demokratiske.

Hvis forslaget stemmes gjennom på Aps landsmøte i mai, vil det få konsekvenser for medlemmene i Nidaros sosialdemokratiske forum i Trondheim der Trond Giske er leder. Rundt halvparten av medlemmene i lokallaget er bosatt i andre kommuner enn Trondheim.

– Det betyr at alle Nidaros-medlemmene fra Oslo vil bidra til å gjøre Oslos delegasjon på Ap-landsmøtet større og Trøndelags mindre. Jeg tror det vil føre til at Ap får færre medlemmer, sier Giske.