Barnevernsklager sender Norge høyt opp på EMD-liste

Norge er på delt 9.-plass med Italia over land som har flest saker til behandling hos EMD hittil år. De aller fleste er barnevernssaker.

Menneskerettsdomstolen i Strasbourg i Frankrike. Norge har langt flere saker til behandling i EMD sammenlignet med våre naboland.
  • NTB

Den europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD) har tatt 32 klager mot Norge til behandling så langt i 2019. 26 av disse er barnevernssaker, skriver Dagbladet.

Det er langt flere enn våre naboland Sverige, Danmark, Finland og Island, som har henholdsvis to, fem, to og fem saker til behandling.

Tyrkia topper listen med 167 klagesaker til behandling. Deretter følger Russland med 138 saker, Romania med 94, Moldova med 82 og Ukraina med 64. På sjetteplass kommer Polen med 44 saker, deretter Bulgaria med 39 saker, Hellas med 37 før Norge og Italia kommer på en niendeplass.

45 norske saker har havnet i Strasbourg de siste fem årene. Ser man bort fra barnevernssakene, de 35 sakene som EMD har kommunisert mot Norge fra desember 2015 og frem til i dag, er bare ti norske saker tatt til behandling i domstolen de siste fem årene, skriver Dagbladet.

Avisen har hentet tallene fra EMDs database og sjekket opp mot domstolen. 24 saker ligger inne, men det reelle tallet er 32. For de andre 46 landene fremgår antallet klagesaker som i databasen, og det kan derfor være et etterslep.