Politikk

Stortinget i beredskap i påsken for å stanse nye kriselover om nødvendig

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen ber det norske folk slutte med «dette hyttemaset». Selv er hun og Stortinget i høyeste beredskap for å kontrollere eventuelle nye krisetiltak fra regjeringen.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) i en nesten folketom stortingsbygning. De fleste representantene har hjemmekontor når det ikke er møter.
  • Alf Ole Ask
    Journalist
  • Thomas Spence
    Journalist

Det råder krisestillhet i Stortinget. Lyden av stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøens høyhælte sko lager ekko i vandrehallen. All formell aktivitet er innstilt til neste uke.

Selv skal hun være i høy konstitusjonell beredskap hjemme på Eidsvoll i hele påsken og har lite til overs for de mange som klager over at de ikke kommer på hytta.

«Slutt nå med dette hyttemaset, vær så snill,» skrev hun på Facebook tirsdag. Og la til at dette er av hensyn til helseberedskap, ikke smittevern.

Den tidligere sykepleieren innrømmer at det ikke er ofte hun er så tydelig på Facebook.

– Jeg forstår at det å få være på påskefjellet ville gitt en kjærkommen følelse av normalitet og trygghet for mange i en ellers krevende hverdag, men vi må dessverre avstå fra det akkurat i år, legger hun til.

Les også

«Normal politisk kiving er satt på pause. Spørretimen er avlyst. Norsk politikk har satt seg selv i karantene», skriver Kjetil B. Alstadheim

Stortingspolitikernes omdømme har fått hard medfart i hennes to første år som stortingspresident:

Byggeskandalen, representanter som har levert falske reiseregninger, pensjons- og etterlønnsbråk har preget nyhetene. Med koronaviruset blåser en ny vind over Løvebakken. Nå snakkes det om dugnad og fellesskap i annenhver setning.

– Aner vi et reelt skifte i stemning og holdninger på Løvebakken?

– Jeg er sikker på at denne veldig spesielle situasjonen landet er inne i har gitt et eget alvor til Stortingets arbeid. Vi ser en veldig sterk vilje til å finne frem til felles løsninger. Det at Stortinget er enstemmig i mange store viktige saker og prøver å finne de beste løsningene sammen, tror jeg inngir tillit der ute, sier hun.

Les også

«Mot korona må selv et oljeland melde pass», skriver Ola Storeng

– Min oppgave å sørge for godt samarbeid

– Har partiene satt kjepphestene i stallen?

– Det er ingen tvil om at Stortinget består av 9 partier med ulike programmer. Men når det gjelder som mest, finner vi felles løsninger, sier hun, og legger til at andre får definere om partiene har kjepphester eller rir disse.

– Det er ikke min oppgave. Min oppgave er å sørge for godt og tillitsfullt samarbeid mellom partiene, sier Trøen diplomatisk.

– Røster i næringslivet kritiserer Stortinget for at saksbehandlingene tar for lang tid?

– Det gjør den absolutt ikke. Stortinget har forståelse for at den situasjonen land, folk og næringsliv er i, krever at enkelte beslutninger tas raskt. Samtidig skal folk kjenne seg trygge på at rammene ligger fast. Våre rettsstatsprinsipper, Grunnloven og de demokratiske spilleregler skal forbli i funksjon selv i krisetider, sier hun.

Intervjuet med stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen skjer i historiske Eidsvoldsgalleriet på to meters avstand.

– Viser behandlingen av koronaloven at det er en fordel med mindretallsregjeringer fordi det styrker Stortingets makt?

– Jeg tror at Stortinget uansett ville hatt betydelig innflytelse. Hele Stortinget hadde respekt for at den måtte behandles raskt. Behandlingen viser at selv om vi hadde kort tid, lyttet Stortinget til de kritiske stemmene i samfunnsdebatten gjennom en veldig rask høring, understreker hun. Trøen viser til at loven ble rammet inn slik at et mindretall kan be om at en forskrift ikke tas i bruk eller stoppes uten at Stortinget er samlet.

Les også

Slik har ni toppledere rigget hjemmekontoret sitt

Stanset hurtigbehandling

Regjeringen la i utgangspunktet opp til langt raskere behandling uten høring. Søndag kveld klokken 17.00 sendte Statsministerens kontor et utkast på høring til de parlamentariske lederne med frist til klokken 22.00 samme kveld. Loven skulle etter planen vedtas i statsråd allerede dagen etter.

Men da satte Stortinget foten ned. Regjeringen kom tilbake med et nytt forslag onsdag ettermiddag. Ledet av Aps parlamentariske leder Jonas Gahr Støre, vedtok Stortinget lørdag en langt mer begrenset kriselov i både tid og omfang.

– Gikk regjeringen for raskt frem?

– Det er et spørsmål regjeringen må svare på, sier hun.

– Er du overrasket over reaksjonene mot regjeringens forslag?

– Nei, det er et kvalitetstegn ved vårt samfunn at vi har mekanismer og stemmer som sier fra.

Les også

Regjeringen tar for første gang i bruk den nye kriseloven

I full påskeberedskap

Alle som måtte frykte at Solberg-regjeringen skal bruke kriseloven til å innføre kontroversielle tiltak mens de folkevalgte er på påskeferie, kan slappe av. Stortinget har full beredskap.

– Vi må være beredt og har lagt opp et praktisk og effektivt system for digital kommunikasjon. Dersom regjeringen finner ut at de skal ha statsråd på påskeaften, kommer det skriftlig melding til Stortinget. Da skal det gå ett døgn før forskriften trer i kraft.

– Vi vil uten opphold distribuere forskriften til alle representanter og presidentskapet vil ta imot melding hvis minst en tredjedel mener hele eller deler av vedtaket ikke skal tre i kraft, sier hun.

Holder at 57 sier nei

Det kreves at minst 57 representanter sier nei for å stanse en forskrift gitt i medhold av koronaloven. Ap er det største partiet på Stortinget med 49. Dermed må det til representanter fra minst ett parti til for å stanse et kontroversielt hastetiltak.

– Har representantene fått beredskapsvakt?

– Vi er i en sånn situasjon at vi må være i beredskap for dette. Det vil være i stortingsrepresentantenes interesse å sette seg inn i de forskrifter som eventuelt trer i kraft. Vi har et system på plass for å håndtere den type hendelser.

– Det blir lys på presidentkontoret i hele påsken?

– Nei, jeg vil nok følge retningslinjene og forholde meg i ro hjemme på Eidsvoll. Men telefonen vil være på og alltid ladet.

Les også

«Føre var-prinsippet er godt. Men også et argument mot strenge koronatiltak», skriver Andreas Slettholm

Kortere sommerferie

Stortinget har utsatt behandling av en rekke ordinære saker for å ha full konsentrasjon om krisepakkene. De øvrige sakene må behandles når krisen er over. Det kan bety kortere sommerferie.

– Jeg utelukker ikke at presidentskapet enten utvider møteprogrammet før sommeren, eller at det starter tidligere på høsten. Det må gjøres i samråd med partilederne, sier hun.

De siste ukene har en rekke møter i komiteer og utvalg foregått via videokonferanser. Men Trøen frykter ikke at hjemmekontor blir normalen også for våre folkevalgte når krisen er over.

– Jeg har fortsatt tro på at Stortinget har behov for å være samlet her i huset. Jeg har kjent et veldig stort alvor: For første gang siden krigen har vi redusert Stortingets aktivitet til det mest nødvendige. Det er et stort ansvar.

– Hva savner du mest?

– Jeg tror at alle vi som har det daglige virke liker godt samspillet mellom det som skjer i stortingssalen, samtalene i korridorene, møtene med journalister og besøkende, sier Trøen, som særlig savner skoleklassene.
– Stortinget er et åpent hus, sier Trøen, og lar følelsene slippe fri et øyeblikk:

– Jeg blir rørt når jeg sier dette, legger hun til.

Folk føler utrygghet

– Hvilke reaksjoner får du fra folk flest nå?

– Jeg tror alle vi som har virke her på Stortinget, får krevende fortellinger fra folk som står i utrygghet. Utrolig mange er permittert og vet ikke om de har en jobb å komme tilbake til.

– Vi preges alle av de historiene vi hører. Vi har folk vår i nære krets som er sårbare av andre ting, kreftsyke eller kronisk syke, som også er usikre på hvordan blir de tatt vare på nå.

Stortingspresidentens sivile yrke er sykepleier. Skedsmotun, der hun jobbet, har mistet én pasient og andre er smittet.

– Jeg har på min liste at jeg skal ringe dem, men har så langt latt være. De har mye å stå i med akkurat nå. Jeg tenker mye på det, og jeg er utrolig imponert over den innsatsen som gjøres fra alt helsepersonell, sier hun.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset