Petter Eide snur på Amundsens ordbruk om IS-krigere: Selvskading ikke å ta dem hjem og straffeforfølge dem her.

– Hvis Norge ikke tar IS-krigere hjem og straffeforfølger dem, vil de i realiteten gå fri, sier SVs justispolitiker Petter Eide. Han mener eksjustisminister Amundsen vil gi dem en «frihavn».

Petter Eide mener Per-Willy Amundsen er på juridisk tynn grunn når han tror at et internasjonalt rettstribunal vil kunne rettsforfølge IS-krigere i Syria.
  • Solveig Ruud

– Jeg reagerer ganske kraftig på det han sa, sier SVs Petter Eide, og sikter til uttalelser tidligere justisminister Per-Willy Amundsen kom med til Aftenposten tidligere i uken.

Amundsen mente det vil være naivt og absurd å ta IS-mødre, som han kaller terrorister og fremmedkrigere, tilbake til Norge med sine barn.

– Det vil være selvskading, sa Amundsen og la til at de vil få altfor mild straff i Norge. Ifølge Frp-politikeren bør det opprettes et internasjonalt tribunal som kan straffeforfølge dem i Syria.

Per-Willy Amundsen fulgte etter partikollega Anders Anundsen i Justis- og beredskapsdepartementet.

Juridisk svakt av Amundsen

Men Petter Eide speilvender argumentasjonen og sier det vil være større risiko for selvskading om vi ikke henter dem hjem til Norge. Eide, som bl.a. var generalsekretær i Amnesty International i Norge i seks år før han ble SVs juridiske talsmann, mener nemlig at den tidligere justisministeren er på svært tynn juridisk is.

– Det er juridisk svakt det han kommer med, og sikkerhetsmessig er argumentene hans tvilsomme, sier han.

Ifølge Eide bygger Amundsens ønske om et internasjonalt rettstribunal på falske forhåpninger.

Urealistisk å tro på internasjonal domstol

– Det lar seg ikke gjøre, sier han og opplyser at et slikt tribunal må settes ned av FNs sikkerhetsråd, der både USA og Russland er faste medlemmer. Eide tror ikke russerne vil gå med på en slik ordning som vil medføre at alle som har deltatt i krigen fra USA og Russland til IS og Bashar al-Assad må etterforskes.

– Man kan ikke bare plukke ut IS, påpeker han og understreker at Assads folk vil få et minst like sterkt søkelys på seg, noe han tror russerne vil nekte.

Eide har liten tro på at IS-krigerne vil bli straffeforfulgt av nasjonale domstoler i nærområdene og han har også liten tro på at Den internasjonale straffedomstolen (ICC) kan bidra. Eide påpeker at ICC bare gjelder for land som har ratifisert den, noe Syria ikke har gjort.

– Unntak kan skje, hvis Sikkerhetsrådet sier den vil bruke den på land som ikke har ratifisert den, og det er veldig lite sannsynlig, sier han.

Bør hentes hit og straffes her

Derfor mener Eide det mest effektive er at de ulike landene som har IS-krigere henter dem hjem og straffeforfølger dem i sine egne land.

– Vi har en forpliktelse til å rettsforfølge krigsforbrytere, sier han og viser til paragrafer som omhandler både forbrytelser mot menneskeheten og mot enkeltpersoner.

– Den som i et utbredt eller systematisk angrep rettet mot sivile, begår overgrep, kan straffes med fengsel i inntil 30 år, påpeker han.

Eide mener derfor at konsekvensen av den politikken Amundsen står for, om ikke å ta krigsforbrytere hjem, i stedet vil medføre at de går fri.

Mener Amundsen i realiteten vil vi dem nødhavn

– Det Amundsen foreslår, vil bety at han tilbyr dem en nødhavn. Ved ikke å bry oss, har vi ingen garanti for at de straffes. Derfor er det selvskading ikke å ta dem til Norge. Det at mulige krigsforbrytere med norsk tilknytning ikke blir straffeforfulgt, men kan vandre rundt i Midtøsten og regruppere seg i ekstreme nettverk – og komme tilbake til Norge med norsk pass, det er en mye større trussel, sier Eide som legger til at han tror PST deler disse tankene.

SV -politikeren mener det tryggeste for Norge er at de som utgjør en slik trussel blir rettsforfulgt i Norge og soner dommen i norsk fengsel.

– Den beste måten PST kan kontrollere denne gruppen på, er nettopp at de er her, sier Petter Eide.


Mads Harlem: Russerne vil protestere

Folkerettsjurist Mads Harlem gir også uttrykk for at «straff- der-de-er»- ønsket til Frps tidligere justisminister ikke lar seg gjennomføre.

– Amundsen tar feil, sier Harlem, som også er leder av ICJ-Norges fagutvalg for flyktning- og humanitærrett. ICJ står for International committee of jurists.

– Mulighetene for en internasjonal straffedomstol slik Amundsen tar til orde for, er helt urealistisk siden Russland vil nedlegge veto i Sikkerhetsrådet, understreker Harlem.

Selv om flere fremtredende Frp-politikere har tatt til orde for å straffe IS-krigere lengst mulig unna Norge, leser ikke Harlem dette som noe annet enn populistiske utspill, uten rot i virkeligheten.

Vil henvende seg til Riksadvokaten etter påske

Internasjonale domstoler er uansett uegnet til å straffeforfølge alle de medlemmene av IS som nå er internert i Syria og Irak.

Harlem beskriver også nasjonale domstoler i områder hvor IS-medlemmer befinner seg, som enten helt uegnet eller uten kapasitet. Han mener Eide har rett i at det fort kan ende opp med at de ikke straffeforfølges.

– Derfor vil vi henvende oss til Riksadvokaten over påske og understreke alvoret. Norge er nødt til å forberede seg. Vi er nødt til å ta inn over oss det ansvaret Norge har for å stille egne statsborgere som har kjempet for IS, for norske domstoler, sier han.