Fellesforbundets største avdeling: Avviser valgkampstøtte til Ap

Fellesforbundets største avdeling med 6.100 medlemmer avslår å bevilge penger til Aps valgkamp i år – få dager etter landsmøtets nei til konsekvensutredning i Lofoten.

Jonas Gahr Støre, her sammen med fylkesordfører Tore O. Sandvik, besøkte torsdag formiddag Aker på Verdal, hvor han fikk omvisning og et møte med klubben. Nå får han en kalddusj fra fagorganiserte på Vestlandet.

– Vi har fokus på våre hjertesaker, i de bransjer vi representerer, sier Roar Abrahamsen, leder i Fellesforbundets avdeling 5 i Bergen.

Foran lokalvalgkampen i 2015 bevilget denne avdelingen 225.000 kroner til Bergen Ap.

Men på et styremøte i avdeling 5 onsdag kveld vedtok styret enstemmig å avslå årets søknad. Det samme gjaldt tilsvarende søknader fra SV og Sp.

– Vi hadde tre søknader om partistøtte til valgkampen i Hordaland. Vi besluttet at vi ikke gir til noen partier. Vi skal bruke valgkampmidlene på egen kjøl, sier Abrahamsen.

Han understreker at avdeling 5 gjennom historien ikke alltid har bevilget penger til Ap.

– I år har vi prioritert egne oppgaver som verving og organisasjonsbygging, og vi skal bruke penger og ressurser på valgkampen i år. Men det blir på egne saker som industri- og næringspolitikk, og et bedre arbeidsliv, sier han.

Meldte seg ut av Ap i vinter

Abrahamsen meldte seg ut av Ap i vinter, samme helg som en rekke fylkespartier vedtok å gå bort fra kompromisset på forrige landsmøte i Ap. Det åpnet for konsekvensutredning av sørlige deler av Lofoten.

Avdeling 5 organiserer medlemmer fra en rekke bedrifter og bransjer fra Hardangerfjorden i sør til Sognefjorden i nord, og omfatter verksted-, bil- og tekoindustrien blant annet.

I Aps hovedkvarter på Youngstorget vil budskapet fra Avdeling 5 bli tolket som en negativ reaksjon på landsmøtets nye vedtak. Mange LO – medlemmer og tillitsvalgte i oljeindustrien mener det svekker Aps troverdighet, og tilliten til oljebransjen.

Ap-landsmøtets nye vedtak mot konsekvensutredning i Lofoten har skapt mye irritasjon blant Fellesforbundets medlemmer i olje- og gassektoren.

– Ingen protest mot landsmøtevedtaket

Abrahamsen avviser imidlertid at vedtaket i avdeling 5 er en protest mot at klimaaksjonistene med AUF i spissen vant, og klarte å snu Aps tidligere vedtak.

– Nei, det er ikke noen protest mot landsmøtevedtaket. Vi har ikke tenkt å bruke pengebevilgninger som protest. Vi har sagt nei til alle søknadene. Det kan godt hende at vi vil være med på arrangement som Ap, SV eller Sp står for, hvis de har rette sakene.

– Hva slags signal sender dere til Ap med vedtaket?

– Vi ønsker ikke å gi noe signal. Det har ikke vært rutine at vi har gitt penger hvert bidige år. Det har vært avhengig av den politiske situasjonen.

– Men det har vært rutine at vi deltar i valgkampen. Og vi skal delta aktivt i år også. Vi kan ikke være enig i alt ett parti står for, og vi ønsker regjeringsskifte, sier Abrahamsen, som sitter i forbundsstyret i Fellesforbundet. Når spørsmålet om valgkambidrag kommer opp der, er han positiv:

– Jeg vil følge tradisjonen og sentralt stemme for bevilgninger til Ap, SV og Sp, sier Abrahamsen.

Konserntillitsvalgt Atle Tranøy ved Aker Stord bekrefter at det er sterk irritasjon over Aps landsmøtevedtak, og at det kan få konsekvenser for støtten til valgkampen:

– Jeg ser ikke vekk ifra det. Irritasjonen er veldig sterk. Ikke fordi vedtaket i seg selv vil ha direkte konsekvenser, men det har en sterk symboleffekt. Spørsmålet nå er: Hva er neste steg fra klima- og miljøopposisjonen i Ap?

– Hva som skjer i tiden fremover vil ha innflytelse på holdningen til partistøtte. Nå hevder jo Ap med styrke at de vil hevde seg langt mer i industripolitikken fremover. Det gjenstår å se hva de vil bidra med, sier han.

Tranøy sier folk «ikke er spesielt vennligsinnet overfor det landsmøtet i Ap har vedtatt.»

– Det har ikke gjort det enklere for dem for å be om støtte, slutter han.

– Skamrike kjøper større ulikhet

Fellesforbundet skal behandle valgkampbevilgninger på forbundsstyremøte i mai før vedtaket gjøres i representantskapet i juni.

– Vi har siden 2005 gitt støtte til de rødgrønne, ikke bare Ap. Jeg mener støtten er viktig for å sikre balanse i samfunnsregnskapet. Vi ser jo hver dag at arbeidsfolk utfordres når landets skamrike kjøper større ulikhet gjennom Høyre og Frp, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

I 2015 ga forbundet 120.000 kroner til Sp, 240.000 kroner til SV og 1.400.000 kroner til Ap sentralt.