Hun skal sende e-post til 55.000 Ap-medlemmer for å finne ut hvorfor Jonas Gahr Støre tapte valget

Én ukes frist får Aps 55.000 medlemmer på seg til å fortelle partiledelsen hva som gikk galt i valgkampen.

Aps partisekretær Kjersti Stenseng mottar e-poster fra sinte partifolk i stort omfang.

– Det er få, men åpne spørsmål fordi vi vil ha mest mulig ærlige tilbakemeldinger og ikke legge lokk på noe. Vi vil vite hva medlemmene mener gikk galt, men også hva som gjorde at folk stemte på oss. Men vekten kommer til å bli lagt på det som har gått galt, sier partisekretær Kjersti Stenseng til Aftenposten.

Ap sender mandag ut en medlemsundersøkelse til alle 55.000 medlemmer med en svarfrist på én uke.

Svarene skal danne grunnlag for en rapport som blir lagt frem for partiets sentralstyre 2. oktober. Da regner Stenseng med at partiet kan fortelle hva det mener gikk galt. Konklusjonene blir offentlige.

Får mange e-poster fra sinte Ap-folk

Innboksen til partisekretæren fylles av meldinger fra sinte og frustrerte partifeller.

– De sinte gjør det i beste hensikt. Derfor er det viktig at de har eierskap til denne prosessen, forklarer hun fra kontoret hvor Haakon Lie-portrettet har byttet plass med et Norges-kart.

I tillegg til denne medlemsundersøkelsen har Ap bestilt en ettervalgsundersøkelse, gjennomført av IPSOS. Den skal gi svar på hvorfor folk rømte fra Ap i sluttspurten. De kommer også til å ha et dybdeintervju med nøkkelpersoner i og utenfor Ap.

Partisekretær Kjersti Stenseng har skiftet ut bilde av Haakon Lie med norgeskartet.

– Det finnes også folk i forskningsmiljøer som det kan være interessant å snakke med, sier hun.

Debatt bak lukkede dører til uken

Tirsdag og onsdag samles partiets landsstyre til møte i Oslo. Bak lukkede dører skal partiet diskutere hva som gikk galt.

Det er sentralstyret i Ap som er oppdragsgiver for evalueringen. Det praktiske arbeidet skjer fra partikontoret.

– Det betyr at det er de samme som hadde ansvaret for valgkampen som gjennomfører evalueringen – burde ikke noen andre ha gransket dette?

– Vi skal ikke ha en gransking, men en evaluering. Ja, det er riktig at det er sentralstyret som har ansvaret. Vi har ansvaret for evalueringen, men alle partiets medlemmer skal evaluere. Ingen av oss har interesse av å legge lokk på en debatt om årsaker til at vi gjorde et dårlig valg, sier hun, og legger til:

– Vi har tapt et valg, men partiorganisasjonen er ikke i krise. Vi får hver dag nye medlemmer som vil være med å gjenreise partiet, sier hun.

– Handler ikke om enkeltpersoner

– Men i offentligheten har det allerede startet en debatt om enkeltpersoner i ledelsen og rollen til rådgivere i valgkampen?

– Hadde det være enkeltpersoner eller noen rådgivere som hadde vært problemet, så er Ap et så maktsøkende parti at det ville vi gjort noe med. Men det er ikke så enkelt. Det vi må nå, er å legge en strategi for å vinne valg i fremtiden.

– Finnes det noen tabuer i denne evalueringen?

– Nei, vi trenger å få alle tilbakemeldinger på bordet.

– Ble du overrasket over at Støres formue ble en så stor sak som den ble?

– Jeg er ikke overrasket over at statsråder og andre politikere ettergås i sømmene. Heller ikke at en statsministerkandidat fra Ap blir det. Derfor var det ikke rart at det kom opp. Håndteringen i etterkant må Gahr Støre selv svare på. I hvor stor grad dette preget vår valgkamp og tok vekk oppmerksomhet, kommer det helt sikkert tilbakemeldinger om i den evalueringen vi skal ha. Tegn på det ser vi allerede. De evalueringene har allerede begynt å komme.

Etterlyser tilbakemeldinger fra ordførerne

– Det kommer nå signaler fra ordførere om at dere tidlig i valgkampen fikk klare tilbakemeldinger, er dere ikke lydhøre nok?

– Mitt svar på det er: Nei. Vi kan alltid lytte mer. Ordførerne har vært viktige i planlegging av valgkampen. Vi ønsket å få dem med, sier hun og viser til en kontrakt hun skrev med alle Aps 205 ordførere om deres viktige rolle i valgkampen.

Alle Aps ordførere inngikk en kontrakt med partiledelsen om innsats i valgkampen.

– Det er ingen nedgradering av stortingspolitikerne i partiet, men ordførerne er kanskje våre viktigste politikere rundt om i landet. Ap har 205 ordførere som vi ikke klarte å utnytte godt nok i denne valgkampen.

– Det faktum at vi har 205 ordførerne som hver dag er ambassadører for Aps politikk er en faktor som i seg selv burde være nok til å avgjøre et valg. Vi har ikke klart å få dem godt nok på banen. Derfor vil det være meget interessant å få tilbakemeldinger fra disse i den prosessen vi nå går inn i, sier Stenseng.