Politikk

Støre vil ta grep for å bedre pandemiberedskapen

Koronakrisen avdekket store mangler i norsk helseberedskap, ifølge Arbeiderpartiet – som lanserer en rekke tiltak for å styrke pandemiberedskapen.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre kom med flere smakebiter fra partiprogrammet under en reise til Elverum torsdag. Der besøkte han legemiddelfabrikken Curida. Foto: Vidar Ruud / NTB
  • NTB
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

Fredag formiddag legger Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre frem sitt forslag til partiprogram for neste stortingsperiode. Han har selv ledet arbeidet.

I forslaget skriver Ap at koronakrisen har avdekket «store mangler i beredskapen i helsetjenesten». Manglende beredskapslagre av smittevernutstyr, svak intensivkapasitet i sykehusene og liten kapasitet for beredskapsproduksjon av legemidler trekkes fram.

Støre understreker overfor NTB at den norske velferdsstaten, med universell dekning og et kompetent helsevesen, har bestått prøven.

– Men så er det helt åpenbart at vi hadde mangler, sier han.

– Det handler både om lagre og kapasitet, men også om hvordan det internasjonale samarbeidet fungerer.

Nasjonalt selskap

I partiprogrammet trekker Ap fram flere beredskapsgrep:

* Etablere et nasjonalt farmasiselskap som kan ta et helhetlig ansvar for å stimulere til norsk legemiddelproduksjon.

* Øke egenproduksjonen av legemidler ved norske sykehus.

* Sørge for beredskapsavtaler med private bedrifter for medisinsk utstyr.

Ap vil også gjennomgå om finansieringen av helsetjenesten bør endres, og om sykehusene må få andre føringer for belegg.

– Vi må antakeligvis planlegge sykehusene våre i fremtiden med noe mer ledig kapasitet for å kunne ta imot noe som kan komme plutselig, sier Støre.

Beredskap i bredt

Samtidig har den bredere beredskapsdiskusjonen gått høyt helt siden terrorangrepene 22. juli. I tillegg har lokal beredskap knyttet til politi, responstid, luftambulanse og jordmortjenester med jevne mellomrom blusset opp.

– Beredskap er veldig viktig for tryggheten til folk, særlig i distriktene, sier Støre.

Han mener svaret på utfordringene er å styrke det offentlige ansvaret for beredskapen gjennom å si nei til privatisering av politioppgaver, utrede hvordan staten kan overta driften av luftambulansetjenesten og etablere et statlig beredskapslager av matkorn.

Mye kjent

Støres programforslag legges frem i sin helhet fredag, men flere elementer er allerede kjent.

Ap-lederen varslet torsdag en industrisatsing hvor staten skal spille en mer langt mer aktiv rolle. Han åpner for større statlig involvering i arbeid med mineraler, hydrogen og farmasi.

Derimot kommer det ikke noe helhetlig skatteopplegg fra Ap i denne omgang. Etter det NTB forstår, vil flere detaljer omkring skatteopplegget komme først etter at regjeringen har lagt fram sitt forslag til statsbudsjett 7. oktober. Ifølge Aftenposten har Ap dessuten et mål om å unngå at skatt blir et hovedtema i valgkampen.

Også et løfte om privatskole-veto for kommuner, omtalt av VG , en læreplassgaranti til alle under 30 år og en aktivitetsreform for nye mottakere av arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd lanseres i Aps program.

Tre dissenser

I programforslaget er det ifølge Aftenposten tre dissenser, om klimapolitikk, abort og atomvåpen. AUF-leder Ina Libak varsler i avisen at hun vil ta kampen på landsmøtet for at Ap programfester at Norge skal signere den internasjonale avtalen som forbyr atomvåpen.

Også i spørsmålet om hvor den såkalte iskanten skal gå i Barentshavet, en grense som i praksis regulerer hvor det kan letes etter olje, er det en dissens, ifølge Dagbladet. AUF varsler omkamp om Aps holdning i saken til våren.

Denne uken kunne dessuten TV 2 erfare at et mindretall i programkomiteen vil fjerne abortnemndene, mens et flertall vil utrede å fjerne nemndene.