SV: Ønsker Frp at mange gamle, fattige pensjonister skal behovsprøves på Nav-kontoret hver 14. dag?

– Frp vil dytte flere eldre over på sosialhjelp. Det er usosialt og byråkratisk, sier SVs Karin Andersen. Hun reagerer på Frps ønske om å fjerne pensjonsstønaden til innvandrere.

Karin Andersen er SVs innvandringspolitiske talsperson. Hun reagerer sterkt på Frps forslag om å fjerne supplerende stønad.
  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud

Som Aftenposten har fortalt, ønsker Frp å fjerne den særskilte pensjonsordningen som i all hovedsak går til innvandrere: supplerende stønad. Stønaden fungerer som en minstepensjon for innvandrere som har bodd for kort tid i Norge til å opparbeide seg en full minstepensjon.

Ap og SV reagerer sterkt på Frps forslag.

Les hele saken med abonnement