Advokatforeningen reagerer på kort høringsfrist på lov om portforbud

Regjeringen har gitt tre ukers høringsfrist på lovforslaget om å gi regjeringen hjemmel til å innføre portforbud. Advokatforeningen mener det er for kort frist.

Leder i Advokatforeningen, Jon Wessel-Aas, er skeptisk til den korte høringsfristen regjeringen har gitt til å komme med innspill til lovhjemmel om innføring av portforbud. Arkivfoto: Gorm Kallestad / NTB

Lovforslaget vil gi regjeringen hjemmel til å ta i bruk portforbud som smitteverntiltak i inntil 21 dager med mulighet til å forlenge forbudet med 14 dager.

Høringsinstansene har frist fram til 31. januar med å komme med synspunkter på det 70 sider lange høringsnotatet.

Advokatforeningens leder, Jon Wessel-Aas, mener fristen er for kort og er kritisk til at forslaget i det hele tatt reises, skriver rett24.no. Han mener at det uansett ikke vil bli brukt og sammenligner et portforbud med å sone hjemme med fotlenke.

– Jeg kan ikke se for meg at det skal bli aktuelt under den pandemien som vi gjennomlever nå, sier han.

Wessel-Aas peker også på at kapasiteten når det gjelder å vedta og gjennomføre smitteverntiltak på en forsvarlig måte allerede er presset, både hos myndighetene og hos sivile fagmiljøer, som da i tillegg skal gi gjennomtenkte innspill innen kort frist.

– I lys av det tror jeg det er andre ting regjeringen burde bruke ressursene sine på, enn å utrede en lovhjemmel for et virkemiddel som er så inngripende at det neppe vil kunne tas i bruk. Å dertil gi så kort høringsfrist som tre uker, under disse omstendighetene, er ikke egnet til å gi god kvalitetssikring på det som eventuelt fremmes for Stortinget, mener han.

.