De formidler «tro på at endring i seksuell orientering er mulig». Styrelederen mener de ikke rammes av Rajas homoterapi-lov.

Kulturminister Abid Raja (V) har sendt det nye lovforslaget på høring. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Før regjeringens homoterapiforslag ble lagt frem, fryktet styrelederen i Til Helhet at virksomheten måtte legges ned. Nå er han lettet.

  • Kjetil Magne Sørenes
    Journalist

– Sånn det er lagt opp, rammer det ikke det Til Helhet driver med, sier Ole Gramstad Jensen til Aftenposten.

Han er styreleder i Til Helhet, som er et tverrkirkelig kontaktforum for seksualitet og kristen tro. Han uttaler seg om regjeringens lovforslag om homoterapi.

Som Aftenposten omtalte fredag, går regjeringen inn for å forby homoterapi for barn – men vil fortsatt tillate det for samtykkende voksne. Regjeringen vil heller ikke forby noen å tilby eller å markedsføre konverteringsterapi.

I loven skal dette defineres som «behandlingslignende handlinger» med formål å få en annen til å endre eller fornekte sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet.

Les også

«KrF lot seg ikke konvertere. Konverteringsterapi blir omtrent like forbudt som sex», skriver Andreas Slettholm.

– Vi kan tilpasse oss

Nettverket Til Helhet «tror og mener at seksuell identitet ikke er noe som er medfødt», men snarere noe som utvikler seg blant annet i et samspill med betydningsfulle personer, spesielt i oppvekstårene.

Nettverket jobbet blant annet med å «formidle tro på at endring i seksuell orientering er mulig». De formidler også «den kunnskapen som finnes innen samfunnsvitenskapelig, psykologisk og teologisk forskning, om utvikling av og endring i seksuell tiltrekning/orientering.»

Konkret arbeidet nettverket med:

  • Samtaler pr. e-post, telefon eller ansikt-til-ansikt med den som ønsker dette for egen del, og også med den som er familie, ektefelle, venn e.l.
  • Videreformidling til andre samtalepartnere, som ressurspersoner innen forumet, sjelesørgere, terapeuter o.l.
  • Arrangerer konferanser, seminarer og formidler undervisning om temaer som omhandler seksuell identitet.

Jensen sier til Aftenposten at det er ingenting i det kulturminister Abid Rajas (V) har lagt frem, som rammer Til Helhet i første omgang.

Til Helhet tilbyr sine tjenester til voksne, ofte «godt voksne», mennesker, forteller Jensen.

– Vi kan uansett tilpasse oss alt som ligger i dette, sier han.

Les også

Homoterapi-kompromiss i regjeringen: Dette måtte til for at KrF skulle si ja

Frykter overbudspolitikk

Han har likevel svært liten sans for forslaget.

– Dette handler ikke om konverteringsterapi. Dette ble lansert under Pride. Det er ren stemmesanking, sier han.

– Det vi frykter nå, er jo selvsagt skråplan-effekten. Det er jo ofte sånn at en begynner et sted for senere å utvide. De politisk engasjerte fra LHBTQ-bevegelsen er vel neppe fornøyde med dette. Så nå blir det fort overbudspolitikk, sier han.

Samtidig syns han det er spesielt å se at forbønn under visse omstendigheten kan bli kriminelt.

I lovforslaget heter det at bønn i utgangspunktet ikke rammes av forbudet, men at bønn kan ta en form slik at den likevel må forstås som en «behandlingslignende handling».

– Det er spesielt å se at det er den kristne sjelesorgen myndighetene går etter, mens ungdom blir bombardert med skadelige inntrykk på det seksuelle området. Det opplever jeg som et paradoks, sier Jensen.

Les mer om

  1. Stortingsvalget 2021
  2. Homoterapi