De formidler «tro på at endring i seksuell orientering er mulig». Styrelederen mener de ikke rammes av Rajas homoterapi-lov.

Før regjeringens homoterapiforslag ble lagt frem, fryktet styrelederen i Til Helhet at virksomheten måtte legges ned. Nå er han lettet.

Kulturminister Abid Raja (V) har sendt det nye lovforslaget på høring. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

– Sånn det er lagt opp, rammer det ikke det Til Helhet driver med, sier Ole Gramstad Jensen til Aftenposten.

Han er styreleder i Til Helhet, som er et tverrkirkelig kontaktforum for seksualitet og kristen tro. Han uttaler seg om regjeringens lovforslag om homoterapi.

Som Aftenposten omtalte fredag, går regjeringen inn for å forby homoterapi for barn – men vil fortsatt tillate det for samtykkende voksne. Regjeringen vil heller ikke forby noen å tilby eller å markedsføre konverteringsterapi.

I loven skal dette defineres som «behandlingslignende handlinger» med formål å få en annen til å endre eller fornekte sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet.

Les også

«KrF lot seg ikke konvertere. Konverteringsterapi blir omtrent like forbudt som sex», skriver Andreas Slettholm.

– Vi kan tilpasse oss

Nettverket Til Helhet «tror og mener at seksuell identitet ikke er noe som er medfødt», men snarere noe som utvikler seg blant annet i et samspill med betydningsfulle personer, spesielt i oppvekstårene.

Nettverket jobbet blant annet med å «formidle tro på at endring i seksuell orientering er mulig». De formidler også «den kunnskapen som finnes innen samfunnsvitenskapelig, psykologisk og teologisk forskning, om utvikling av og endring i seksuell tiltrekning/orientering.»

Konkret arbeidet nettverket med:

  • Samtaler pr. e-post, telefon eller ansikt-til-ansikt med den som ønsker dette for egen del, og også med den som er familie, ektefelle, venn e.l.
  • Videreformidling til andre samtalepartnere, som ressurspersoner innen forumet, sjelesørgere, terapeuter o.l.
  • Arrangerer konferanser, seminarer og formidler undervisning om temaer som omhandler seksuell identitet.

Jensen sier til Aftenposten at det er ingenting i det kulturminister Abid Rajas (V) har lagt frem, som rammer Til Helhet i første omgang.

Til Helhet tilbyr sine tjenester til voksne, ofte «godt voksne», mennesker, forteller Jensen.

– Vi kan uansett tilpasse oss alt som ligger i dette, sier han.

Les også

Homoterapi-kompromiss i regjeringen: Dette måtte til for at KrF skulle si ja

Frykter overbudspolitikk

Han har likevel svært liten sans for forslaget.

– Dette handler ikke om konverteringsterapi. Dette ble lansert under Pride. Det er ren stemmesanking, sier han.

– Det vi frykter nå, er jo selvsagt skråplan-effekten. Det er jo ofte sånn at en begynner et sted for senere å utvide. De politisk engasjerte fra LHBTQ-bevegelsen er vel neppe fornøyde med dette. Så nå blir det fort overbudspolitikk, sier han.

Samtidig syns han det er spesielt å se at forbønn under visse omstendigheten kan bli kriminelt.

I lovforslaget heter det at bønn i utgangspunktet ikke rammes av forbudet, men at bønn kan ta en form slik at den likevel må forstås som en «behandlingslignende handling».

– Det er spesielt å se at det er den kristne sjelesorgen myndighetene går etter, mens ungdom blir bombardert med skadelige inntrykk på det seksuelle området. Det opplever jeg som et paradoks, sier Jensen.