Rusreformen er helgens hotteste sak. Her får du reformen kort oppsummert.

Regjeringens forslag til rusreform blir den største nøtten på Aps landsmøte. Her får du en kort innføring i saken.

Rusreformen splitter Ap.

Skal Ap si ja til en justert versjon av regjeringens rusreform? Eller må den endres mye for at partiet kan støtte den? Svaret splitter partiet. Og partiet avgjør utfallet av saken i Stortinget.

Nå jobbes det iherdig med et kompromiss i Ap. For mange er misfornøyd med deler av regjeringens reform.

Her får du en kort oppsummering om hva regjeringens rusreform går ut på:

1. Avkriminalisering

Man skal ikke lenger straffes for å bruke narkotika eller for å kjøpe, besitte eller oppbevare en mindre mengde. I stedet skal man få hjelp, behandling og oppfølging.

2. Ikke legalisering

Selv om man ikke skal straffes for bruk av en mindre mengde stoff, blir det ikke tillatt. Å selge narkotika blir like straffbart som tidligere. Det samme blir produksjon og import, også til eget bruk. Oppbevaring av større mengder blir også straffbart. Man kan man bli straffet for å dele stoff med andre.

3. Politiets virkemidler

Politiet skal fortsatt avdekke bruk og besittelse av narkotika. Små og store funn vil fortsatt bli beslaglagt. Politiet får adgang til å undersøke klær, håndbagasje og biler for å lete etter stoff. Politiets gjeldende hjemler for ransaking er nylig klargjort av Riksadvokaten.

4. Ny reaksjon

Blir man «tatt» for å bruke narkotika, vil man av politiet bli pålagt å møte opp på et møte i kommunen. En ny rådgivende enhet for narkotikasaker innkaller til time. Mindreårige vil bli innkalt sammen med foreldre eller foresatte.

5. «Bot» for å utebli

På møtet vil man få høre at narkotika fortsatt er ulovlig og få informasjon om bruk kan føre til. Ønsker man det, kan behovet for hjelp bli kartlagt. Dukker man ikke opp, får man en «bot»: et gebyr på ca. 2400 kroner. Folk med alvorlige rusproblemer slipper det siste.

Regjeringens reform definerer hva som er små brukerdoser man slipper å bli straffet for å inneha og bruke.

6. Definerte mengder

Mindre mengder av ulike typer stoff er definert. Den minste er straffefri. Spennet mellom den laveste og den høyeste mengden vil være straffbar. Tas man med stoff opp til den høyeste terskelen, skal man som hovedregel slippe unna med påtaleunnlatelse – altså med en advarsel. Man kan bli tatt med tre ulike typer stoff samtidig uten å bli straffet.

7. Hva dreier Aps debatt seg om?

Det er bred enighet om at man ikke skal straffe tunge misbrukere, men gi dem hjelp. Mange frykter likevel konsekvensene av at unge slipper straff for små doser til eget bruk. De er redde for at flere da vil prøve narkotika og få rusproblemer. De kritiserer regjeringen for at saken ikke har kommet til Stortinget i en mer drøftende form. Noen ønsker en løsning for å kunne reagere ulikt på unge brukere og tunge misbrukere. Det drøftes blant annet om man skal kalle inn unge til mer enn ett møte i kommunen. Mange i Ap etterspør også et bedre hjelpetilbud til misbrukere.