Taus om ett av Norges viktigste klimatiltak i dialog med EU

Når regjeringen presenterer Norges bidrag for å kutte utslipp av CO₂, nevner den ikke elektrifisering av sokkelen med ett ord.

Olje- og energiminister Tina Bru mener at elektrifisering av sokkelen ikke hører med i EUs green deal.
  • Alf Ole Ask

Aps energi og klimapolitiske talsperson Espen Barth Eide reagerer på at regjeringen ikke nevner elektrifiseringen av sokkelen i sitt notat til EU. Den 20. april presenterte regjeringen notatet om norske «perspektiver og bidrag til EUs grønne vekststrategi. (Green deal.)

– Elektrifisering av sokkelen er ett av Norges fremste klimatiltak, fordi en skal kutte det som utgjør 28 prosent av Norges samlede utslipp, sier Eide.

Equinor har lagt frem en omfattende plan for å redusere klimagassutslippene på norsk sokkel. 40 prosent reduksjon innen 2030, 70 prosent innen 2040 og til nær null i 2050. Målet er å erstatte mange av de 160 gassturbinene på sokkelen med strøm fra land.

I det åtte sider lange notatet er en lang rekke andre klimatiltak listet opp. Alt fra at nordmenn har mål om å kaste mindre mat, hvordan man vil satse mer på hydrogen til at man satser på å utvikle karbonfangst og lagring.

Du kan lese hele notatet her – det finnes bare i engelsk versjon.

Aps energipolitiske talsperson Espen Barth Eide mener regjeringen er for passiv på vegne av norsk gass i Europa.

Bru: Alle tiltak er ikke med

Olje og energiminister Tina Bru meddeler via sin informasjonsavdeling at Norge har fokusert på områder der det er samarbeid mellom Norge og EU.

«Det er derfor ikke en utfyllende liste over alle norske klimatiltak,» skriver hun.

Statsråden mener at for Norge som petroleumsprodusent er elektrifisering av norsk sokkel viktig for å redusere våre egne utslipp.

«For EU-landene har temaet mindre betydning, siden kun et fåtall av dem har petroleumsvirksomhet offshore. Derfor var temaet heller ikke med i de norske innspillene,» skriver hun.

Hun avviser at det faktum at elektrifisering ikke er med på listen, betyr at regjeringen anser elektrifisering som urealistisk.

«Tvert imot ga regjeringen konsesjon til elektrifisering av Troll og Oseberg så sent som 26. mars,» avslutter hun.

Eide: Lite offensivt

Eide mener dette er en merkelig og lite offensiv holdning fra regjeringens side.

– Gassen eksporteres i all hovedsak til Europa. Det må være interessant for EU at den nå skal produseres med mindre utslipp. I tillegg er den kortreist sammenlignet med gass fra Algerie eller Russland. Det gir mindre utslipp av metan under transport, sier Eide.

Han mener at dette bør øke interessen for å bruke norsk gass i stedet for for eksempel russisk. Norge er den nest største eksportøren av gass til Russland, 22 prosent av gassen i EU kommer fra Norge.

– EU vil på sikt erstatte gass, men frem til da bør Norge fremheve det faktum at vi vil produsere gassen med mindre utslipp. Jeg mener det er regjeringens jobb å løfte det inn i EU som et argument for å kjøpe norsk gass. EU er opptatt av å kutte utslipp, og da bør de være interessert i at gassen produseres med minst mulig utslipp, sier Eide.

Han legger ellers til at det er en rekke bra ting i det posisjonsnotatet som regjeringen har lagt frem.

Omstridt strøm fra land

Den gigantiske elektrifiseringen av norsk sokkel er omstridt. Frp og MDG har funnet hverandre i motstand eller skepsis. Frp fordi de mener dette er unødvendig og dyrt. MDG fordi de mener dette grønnvasker olje- og gassindustrien som likevel må avvikles.

Det blir dyrt. Equinor planlegger investeringer på rundt 50 milliarder kroner innen 2030.

I tillegg kommer en slik elektrifisering til å kreve mye strøm. Det griper direkte inn i debatten om utbygging av blant annet vindmøller både på land og til havs.