Slik skal de nye statsrådene hjelpe Erna Solberg å vinne valget

Terje Søviknes skal bygge bro til KrF og Venstre. Per Willy Amundsen blir sentral på Frp-laget i årene fremover – også om de blå taper valget.

De tre påtroppende statsrådene Terje Søviknes (f.v.), Per-Willy Amundsen og Frank Bakke-Jensen satt side om side på første rad da Erna Solberg holdt pressekonferanse tirsdag.

Dagen etter utskiftningene i Regjeringen har Aftenposten snakket med sentrale Høyre- og Frp-kilder om vurderingene som er gjort bak statsrådsskiftene.

Kildene understreker at hverken eks-justisminister Anders Anundsen eller tidligere olje- og energiminister Tord Lien skiftes ut fordi de har gjort en dårlig jobb.

Begge skal ha bedt om å få gå av selv.

Avtroppende EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker ba ikke selv om å få fratre, men skiftes ut fordi hun skal bli fylkesmann i Troms etter stortingsvalget.

Avgangene har gitt mulighet til å bygge et nytt regjeringslag som skal hjelpe Erna Solberg å vinne neste valg:

Per-Willy Amundsen (Frp), ny justisminister

Per-Willy Amundsen måtte svare for mange tidligere uttalelser om innvandring og klima på sin første dag som statsråd.
  • God kommunikator og lederegenskaper

Flere kilder både i Høyre og Frp sier skussmålene Per Willy Amundsen får for innsatsen som statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet er så gode at det var opplagt at han skulle være med på laget videre.

Han beskrives som en strukturert og ryddig person med gode lederegenskaper og som er god til å kommunisere.

– Jeg tror nok Per Willy Amundsen vil bli en mer synlig statsråd enn Anders Anundsen var. Han vil nok stille mer opp i mediene, sier en sentral Frp-kilde.

  • Allroundpolitiker som kunne gått inn i mange departement

Amundsen er et «utypisk» valg som justisminister fordi han ikke har jusutdanning og ikke har sittet i justiskomiteen tidligere.

Der hans forgjenger Anders Anundsen var en fagpolitiker med spesiell kjennskap til justisfeltet, beskrives Amundsen som en typisk allroundpolitiker som kunne gått inn i mange ulike departement.

På justisområdet vil han blant annet få ansvaret for å gjennomføre nærpolitireformen. Kilder i regjeringsapparatet mener hans bakgrunn som statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet vil være en fordel og gjør at han vil greie å ivareta distriktsperspektivet på en god måte.

  • Vil få en sentral plass i Frp i årene fremover

Mens forgjengeren Anders Anundsen ikke ønsker gjenvalg på Stortinget, stiller Per-Willy Amundsen som førstekandidat fra Troms Frp før neste års valg.

– Uansett om vi vinner valget eller ikke, vil Per-Willy Amundsen være en mann man ser mye til i Frp i årene fremover. Om vi ikke fortsetter i regjering, vil han få en sentral rolle på Stortinget, sier en velinformert Frp-kilde.

På landsmøtet til våren er begge Frps to nestledere – Ketil Solvik-Olsen og Per Sandberg – på valg. Om en av dem trekker seg, kan Amundsen være én av en rekke aktuelle kandidater som er aktuelle for kronprinsposisjonen.

Terje Søviknes (Frp), ny olje- og energiminister

Sentrale Frp-kilder mener det er et poeng at Søviknes hører til politikerne i Frp som anerkjenner at mennesker står bak deler av klimaendringene.
  • Brobygger til KrF og Venstre

Flere sentrale Frp-kilder peker på at Terje Søviknes har mange forutsetninger for å være en brobygger mellom Regjeringen og Venstre/KrF.

Søviknes har en praktisk og pragmatisk tilnærming til politikk og har lang erfaring fra samarbeid med KrF og Venstre.

Som gruppeleder for Frp i Hordaland fylkesting siden 2001 deltok han først i åtte år i et samarbeid med Høyre og KrF, og så i fire år med Høyre og Venstre.

  • Anerkjenner menneskeskapte klimaendringer

Sentrale Frp-kilder mener det er et poeng at Søviknes hører til politikerne i Frp som anerkjenner at mennesker står bak deler av klimaendringene.

– Det er noen naturlige svingninger i klimaendringene, men det er også menneskelig aktivitet som påvirker klimaet, sa han under nøkkeloverrekkelsesseremonien i departementet tirsdag.

Også forgjengeren Tord Lien var blant dem i Frp som ga tydelig uttrykk for at han mener klimaendringene i stor grad er menneskeskapt.

Å sette inn en klimaskeptisk Frp-politiker i dette departementet ville kunne skapt problemer i samarbeidet til sentrum, mener kildene.

  • Er fra Vestlandet og vet hvor skoen trykker under oljekrisen

At Søviknes kommer fra Vestlandet og har sittet 17 år som ordfører i en kommune som er rammet av oljenedturen, beskrives som en stor fordel.

– Statsministeren og finansministeren har reist mye rundt og besøkt kommuner og bedrifter som er rammet, men det vil gi et annet trykk å ha en statsråd som selv er fra regionen, sier en kilde.

Frank Bakke-Jensen (H), ny EØS- og EU-minister

– Frank Bakke-Jensen har en tydelig profil og mer energi. Han kan komme til å overraske mange, mener en sentral Høyre-kilde.

Bakke-Jensen overtar et departement der det bli krevende å få en spesielt synlig posisjon, innrømmer hans egne.

I Frp beskrives skiftet slik: «en relativt ukjent politiker erstatter en usynlig statsråd i et lite kjent departement».

I sentrale Høyre-kretser har man imidlertid tro på at skiftet kan bidra til at man får en mer synlig EØS- og EU-minister enn man har hatt i Elisabeth Aspaker.

– Frank Bakke-Jensen har en tydelig profil og mer energi. Han kan komme til å overraske mange, mener en sentral Høyre-kilde.

Kilden sier den gode kjennskapen finnmarkspolitikeren har til fiskeri, havbruk og næringsliv vil være en stor fordel i den nye jobben.